Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Biblioteca de Istorie Literară /

Distopia romanescă. Evgheni Zamiatin

Iuliana Savu

Data apariției: 04.05.2011

Domeniu: Litere / Teorie literară

Colecție: Biblioteca de Istorie Literară

ISBN: 978-973-703-576-9

Nr. pagini: 330

Format: 14,7 x 20,5 cm.

30.45 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea de faţă îşi propune să descrie forma utopiei literare care emerge în primele decenii ale secolului al XX-lea şi la care autoarea a decis să se refere cu un singur termen, cel de distopie. În opinia acesteia, se poate indica opera care cristalizează tatonările viziunii corespunzătoare, iar aceasta este romanul lui Evgheni Zamiatin. Ca şi Utopia în cadrul Renaşterii, Noi înseamnă elaborarea unei configuraţii complete, care va fi preluată ca model. Împreună cu celelalte distopii exemplare, Minunata lume nouă, de Aldous Huxley şi O mie nouă sute optzeci şi patru, de George Orwell, ea constituie suportul optim pentru desfăşurarea demersului academic prin însuşi faptul că ilustrează (şi) forma epică majoră.
Lucrarea conţine un prim capitol alocat paradigmei utopiei literare, pornind de la problema controversată a componentei ideologice, continuând cu posibilităţile de încadrare generică, iar apoi cu aspectele relevante, pe de o parte, pentru planul semnatic, pe de altă parte, din perspectivă naratologică. Capitolul următor este consacrat prefigurărilor distopiei, în vreme ce ultimul se ocupă exclusiv de scriitorul care, deşi forjează o formă a utopiei, rămâne cvasi-necunoscut publicului larg. O atare situaţie a motivat dispunerea conţinutului, în acest caz, în format tradiţional: de la biografia exterioară la cea interioară şi de la viziunea umanistă expusă pe larg în eseuri, arte poetice şi articole-program la interpretarea protodistopiei şi distopiei zamiatiene. Altfel, aceste pagini vin în completarea celor alocate lui Evgheni Zamiatin în secţiunile anterioare, ceea ce face ca prezenta lucrare să fie şi prima consacrată scriitorului rus în bibliografia de la noi.

În căutarea paradigmei - spectacolul infernal; Proto-distopii, Evgheni Zamiatin – Noi: distopia zamiatiană, Către o poetică a (su)râsului în prima distopie exemplară

Iuliana Savu (n. 1978, Roman) este preparator la Facultatea de Litere a Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi. Între 2008 şi 2009 a fost bursier al Fundaţiei “Herbert Quandt” la Universitatea Konstanz din Germania