Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Bibliotheca Archaeologica Moldaviae /

GIS (Geographic Information System), fotogrametrie și geofizică în arheologie Investigații non-invazive în așezări Cucuteni din România

Andrei Asăndulesei

Data apariției: 19.12.2018

Domeniu: Istorie / Istorie antică

Colecție: Bibliotheca Archaeologica Moldaviae

ISBN: 978-606-714-215-0

Nr. pagini: 274

Format: 21 x 29,7 cm.

50.00 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Într-o încercare de a împleti armonios o componentă teoretică cu lucrul practic, lucrarea abordează un subiect de actualitate, ce se încadrează în tendințele recente de modernizare a arheologiei și a posibilităților de interpretare, prin aplicarea unor metode de cercetare provenite din domenii științifice diverse, subliniind, totodată, un profund caracter de interdisciplinaritate. Studiul de faţă se doreşte a fi unul metodologic, cu accent deosebit pe aplicarea în cercetarea culturii Cucuteni a analizelor de tip GIS (Geographic Information System), precum și a investigațiilor non-invazive, instrumente de lucru indispensabile unor astefel de inițiative, având ca deziderat principal descifrarea și interpretarea analitică a echilibrului geosistemic din perioada amintită

Cuvânt înainte (Nicolae Ursulescu); Notă preliminară; I. Introducere: I.1. Repere metodologice și teoretice. Definirea conceptelor; I.1.1. Arheologia mediului (Environmental Archaeology); I.1.2. Arheologia peisajului (Landscape Archaeology); I.1.3. Geoarheologia (Geoarchaeology); II. Sistem Informațional Geografic (SIG) / Geographic Information System (GIS) în arheologie: II.1. Aspecte teoretice; II.1.1. GIS – definiții și scurt istoric; II.1.2. Principalele componente ale unui GIS; II.1.3. Gruparea principalelor funcții ale unui GIS; II.1.4. Definirea structurilor de date: Raster-GIS/Vector-GIS; II.2. Analiza spațială a așezărilor culturii Cucuteni din bazinul hidrografic al râului Bahluieț; II.2.1. Prezentarea zonei de studiu: bazinul hidrografic al râului Bahluieț. Cadrul geografic și influența sa asupra locuirii eneolitice; II.2.2. Paleomediul comunităților Cucuteni din bazinul Bahluiețului; II.2.3. Catalogul descoperirilor aparținând culturii Cucuteni din bazinul Bahluiețului; II.2.3.1. Baza de date arheologice și spațiale; II.2.3.2. Repertoriul așezărilor cucuteniene din bazinul hidrografic al Bahluiețului; II.2.4. Metodologia analizelor spațiale; II.2.4.1. Analiza indicatorilor hidro-geomorfologici; II.2.4.2. Analiza spațială; II.2.4.3. Vizibilitate și teritorialitate; II.2.5. Habitatul culturii Cucuteni din bazinul Bahluiețului; III. Fotografie aeriană și fotogrametrie în arheologie. Studii de caz aparținând culturii Cucuteni din bazinul hidrografic Bahluieț: III.1. Aspecte teoretice; III.1.1. Scurt istoric; III.1.2. Tehnici de fotografiere; III.1.3. Planificarea zborului; III.1.4. Interpretarea fotografiilor aeriene; III.2. Arheologie aeriană în bazinul hidrografic Bahluieț; III.2.1. Metodologie; III.2.1.1. Fotografie aeriană; III.2.1.2. Fotogrametrie; III.2.1.3. Light Detection and Ranging – LIDAR / Airborne Laser Scanning – ALS; III.2.2. Studii de caz și rezultate; III.2.2.1. Studiul de caz nr. 1 – Situl arheologic Războieni, Dealul Mare / Dealul Boghiu, com. Ion Neculce, jud. Iași; III.2.2.2. Studiul de caz nr. 2 – Situl arheologic Fedeleșeni, Dealul Cânepăriei, com. Strunga, jud. Iași; III.2.2.3. Alte studii de caz din bazinul hidrografic Bahlui; IV. Metode geofizice de cercetare în arheologie: IV.1. Scurt istoric; IV.2. Metode geofizice de prospectare în arheologie; IV.2.1. Metode pasive; IV.2.1.1. Prospecțiuni magnetometrice; IV.2.2. Metode active; IV.2.2.1. Metoda rezistenței electrice a solului; IV.2.2.2. Ground Penetrating Radar (GPR); IV.3. Metodologia aplicării metodelor geofizice; IV.3.1. Planificarea unui proiect de prospectare nedistructivă; IV.3.2. Achiziționarea datelor cu magnetometrul fluxgate și magnetometrul cu vapori de cesiu; IV.3.3. Procedeul de colectare a datelor pentru măsurătorile de rezistența electrică a solului; IV.3.4. Metodologia de prospectare în cazul măsurătorilor GPR; IV.3.5. Procesarea și interpretarea datelor; IV.4. GIS – Interfața dintre prospecțiunile geofizice și săpătura arheologică; IV.5. Studii de caz aparținând culturii Cucuteni din România; IV.5.1. Studiul de caz nr. 1 – Războieni, Dealul Mare / Dealul Boghiu, com. Ion Neculce, jud. Iași (Cucuteni A); IV.5.2. Studiul de caz nr. 2 – Ripiceni, Holm / La Telescu, jud. Botoşani (Cucuteni A-B); IV.5.3. Studiul de caz nr. 3 – Brăteşti, Chicerea, com. Stolniceni-Prăjescu, jud. Iași (Cucuteni B); V. Considerații finale; Abstract (translated by Ștefan Caliniuc); Bibliografie; Abrevieri; Lista ilustrațiilor; List of illustrations; Indice general.

Andrei Asăndulesei (n. 1983, Vaslui) este cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Științe, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A finalizat studiile de doctorat, în domeniul Istorie, în anul 2012, la aceeași universitate, sub îndrumarea prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu. Domeniile de interes vizează arheologia preistorică, prospecţiunile geofizice, topografia şi cartografia arheologică, fotografia aeriană, aplicațiile GIS în arheologie. A beneficiat de stagii de cercetare la numeroase centre academice din Europa, dintre care Universitatea din Viena – Ludwig Boltzman Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (Austria) sau, în Germania, la Universitatea Ludwig Maximilian din Munchen, Departamentul de geofizică. Este autor principal sau coautor a numeroase lucrări publicate în reviste de specialitate sau volume de studii din domeniul cercetărilor interdisciplinare în arheologie.