Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Cicero /

Oratorie politică românească (1847-1899), vol. II

Roxana Patraş (ed.)

stoc epuizat

Data apariției: 12.11.2016

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Comunicare

Colecție: Cicero

ISBN: 978-606-714-236-5

Nr. pagini: 567

Format: 14,7 x 20,5 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Selecţia textelor, notă asupra ediţiei, comentarii, prezentarea autorilor antologaţi şi bibliografia generală a temei de Roxana Patraş.
Volumul de faţă îşi propune să ofere cititorului zilelor noastre lectura unui grupaj consistent de discursuri politice celebre, rostite de personalităţi emblematice, de la Dimitrie Brătianu (generaţia 1848) până la Take Ionescu (generaţia 1890). Selecţia textelor vizează atât excelenţa estetică, cât şi relevanţa documentară a discursurilor, prin care putem reconstitui momente ale istoriei naţionale. Antologia este structurată în 5 părţi, corespunzătoare următoarelor perioade: 1. 1846-1859; 2. 1859-1866; 3. 1866-1877; 4. 1877-1888; 5. 1888-1899. S-au avut în vedere punctele de reper consacrate în istoria României. Fiecare parte este introdusă de o scurtă prezentare care are în vedere atât specificul istoric al perioadei, cât şi particularităţile stilistice ale gândirii şi vorbirii politice corespunzătoare perioadei respective. Fiecare text este introdus de un fragment în care sunt oferite cititorului informaţii contextuale. Antologia se deschide printr-o notă a editorului, care are în vedere problemele de editare ale textelor selectate. La sfârşitul antologiei se găseşte o secvenţă care cuprinde scurte bio-bibliografii ale oratorilor selectaţi şi o bibliografie a lucrărilor utilizate fie pentru OCR-izare, fie pentru realizarea comentariilor.

PARTEA A III-A (1867-1877): ALEXANDRU LAHOVARI, Discurs asupra proiectului de poliţie rurală (25 Aprilie 1868); ALEXANDRU LAHOVARI, Discurs în chestiune personală cu primul-ministru N. Golescu (6 iunie 1868); ION C. BRĂTIANU, Toastul-program (8 ianuarie 1869); ION C. BRĂTIANU, T. Maiorescu. Profesorii Universităţii din Iaşi (24 Ianuarie 1869); ION C. BRĂTIANU, Critica partidului conservator (3 februarie 1869); ION C. BRĂTIANU, I. C. Brătianu şi dizolvarea Camerei. Trecutul politic al lui Ion C. Brătianu (3 februarie 1869); VASILE BOERESCU, Teoria partidelor (decembrie 1869) LASCĂR CATARGIU, Discurs în şedinţa Camerei (13 martie 1871); TITU MAIORESCU, Contra agitării politice la Universitatea din Iaşi. Pentru întinderea învăţământului primar. (Budgetul şcoalelor pe 1872) (27 iunie 1871); ALEXANDRU LAHOVARI, Discurs rostit cu ocasiunea discuţiunei proectului de răspuns la mesagiul Tronului (14 Noiembrie1871); B. P. HASDEU, Discursul D-lui B. P. Hasdeu ţinut la întrunirea publică din 5 decembrie 1871 în casa d-lui Gr. Băleanu, asupra cestiunii Strussberg-Bleichroder (5 decembrie 1871); TITU MAIORESCU, Pentru libertatea presei (23 ianuarie 1873); ION C. BRĂTIANU, Conservatorii la guvern după Barbu Catargiu (3 iunie 1875); VASILE BOERESCU, Adresa de răspuns la mesagiul tronului (15/27 Iunie 1875); P. P. CARP, Apărarea D-lui Maiorescu (17 ianuarie 1876); TITU MAIORESCU, Pentru desfiinţarea catedrei de economia politică. În contra profesorilor agitatori; VASILE BOERESCU, Din nou proiectul de lege al instrucţiunii publice (27 februarie 1876); P. P. CARP, Convenţia cu Rusia (17 ianuarie 1877); MIHAIL KOGĂLNICEANU, Discursul lui Mihail Kogălniceanu asupra politicii externe a României în condiţiile crizei orientale (17/29 aprilie 1877); VASILE BOERESCU, Discurs pentru independenţa României (10/39 Iunie 1877); MIHAIL KOGĂLNICEANU, Declararea „independenţei absolute a României” (9 mai 1877); ION C. BRATIANU, Discursul adresat Domnitorului de Ion Brătianu la 10 Mai 1877; DIMITRIE BRĂTIANU, Cuvântarea vicepreşedintelui Senatului la proclamarea independenţei României (9 mai 1877); C. A. ROSETTI, Cuvântarea lui C. A. Rosetti, Preşedintele Camerei, la proclamarea independenţei României;
PARTEA A IV-A (1877-1888): DIMITRIE A. STURDZA, Bessarabia şi Dobrogea. Cuvânt rostit în senat în 28 septemvrie 1878; NICOLAE IONESCU, Interpelare în afacerea schitului românesc din muntele Athos (Şedinţa Adunării Deputaţilor din 4 decembrie 1878); P.P. CARP, Art. 7 din Constituţie, Şedinţa Camerei din 28 septembrie 1879; VASILE BOERESCU, Proclamarea Regatului, martie 1881 C.A. ROSETTI, Cuvântarea lui C.A. Rosetti la banchetul Românului (27 septembrie 1881); P.P. CARP, Legea tocmelilor agricole (chestiunea agrară faţă cu teoria libertăţii), Şedinţele Camerei din 11 februarie, 14 şi 18 martie 1882; ALEXANDRU LAHOVARY, Discurs la întrunirea publică a partidului conservator, 11 aprilie 1882; TITU MAIORESCU, La Adresă. Puncte de unire între partide, 12 noiembrie 1882; AL LAHOVARY, Discurs pronunţat în ziua de 25 martie 1883 la meetingul din Iaşi al Opoziţiunii Unite; B.P. HASDEU, Discurs pronunţat la Craiova, la întrunirea electorală de la 13 aprilie 1883; B.P. HASDEU, Discursul din 3 decembrie 1884, ţinut în plenul Adunării Deputaţilor; P.P. CARP, Era nouă, 4 decembrie 1884; CONSTANTIN DISSESCU, Opiniunea publică, 27 februarie 1885; ALEXANDRU MARGHILOMAN, Reforma magistraturei. Inamovibilitatea, Şedinţa Camerei Deputaţilor dela 30 noiembrie 1885; PETRE GRĂDIŞTEANU, Discurs sala Joji (9 martie 1886); TITU MAIORESCU, La Adresă. Lipsă de principii liberale. Viziratul. Dizidenţa, 28 noiembrie 1886; La aceeaşi adresă. Dinasticismul liberalilor. Necesitatea unei schimbări în guvern (2 decembrie 1886); P.P. CARP, Discuţia adresei [„regele Carol şi Dorobanţul român"], Şedinţa Camerei din 29 noiembrie 1886; TAKE IONESCU, Disidenţa (6 decembrie 1886); AL. G. DJUVARA, Cumulul (23 februarie 1887); ALEXANDRU LAHOVARY, Discurs rostit de Al. Lahovari la întrunirea publică din sala Orfeu, în ziua de 6 Martie 1888; P.P. CARP, După întrunirea de la Orfeu, Sedinţa Camerei 16 martie 1888;

Roxana Patraş (n. 1982, Botoșani) este cercetător ştiinţific III la Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cărți de autor: Cântece dinaintea Decadenţei. A.C. Swinburne şi declinul Occidentului („Timpul”, Iași, 2013). Ediții îngrijite: G. Ibrăileanu. Scrieri alese (Editura Universității din Iași, Iași, 2010). Volume coordonate (în colaborare): Perspectives in Humanities. Keys for Interdisciplinarity (Editura Universității din Iași, Iași, 2015), From manuscript to e-book (Editura Universității din Iași, Iași, 2015), Suplimentul revistei Philologica Jassyensia, Anul X, nr. 1 (19) (Editura Tracus Arte, București, 2014). A tradus din limbile engleză și franceză pentru editurile Humanitas și Timpul. Principalele arii de cercetare: post-romantism, decadentism, stilistică și poetică eminesciană, retorică, oratorie politică, studii culturale, studii ale memoriei.