Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Economie şi Societate Liberă /

Socialismul, calculul economic şi funcţia antreprenorială

Jesús Huerta de Soto

Data apariției: 16.10.2012

Domeniu: Ştiinţe economice / Economie

Colecție: Economie şi Societate Liberă

ISBN: 978-973-703-751-0

Nr. pagini: 512

Format: 17 x 24 cm.

171.15 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Traducere de Dan Chirleşan şi Jorge Ernesto Gonzalez Contreras. În cadrul acestei cărţi se dezvoltă o analiză critică a socialismului, pe linia metodologiei subiectiviste a Şcolii Austriece de Economie şi a teoriei sale privind procesele de interacţiune socială. Ca rezultat al acestei abordări, este propusă o nouă concepţie asupra socialismului, care include esenţa lui cea mai profundă: utilizarea sistematică a coerciţiei instituţionale asupra indivizilor. Izolând în acest fel natura coercitivă a socialismului, cartea evidenţiază, pe de o parte, faptul că, din punct de vedere teoretic, este imposibil să ne bazăm pe o eroare intelectuală, iar din punct de vedere etic, este inadmisibil să mergem împotriva naturii umane. Pe de altă parte, subliniază necesitatea de a oferi un tratament teoretic unitar, mult mai fructuos şi explicativ al efectelor inexorabile produse de diferite tipuri de socialism care există încă sau au existat de-a lungul istoriei (real, social–democrat, tehnocratic, conservator, creştin–solidar etc.). Astfel, eşecul istoric al socialismului, în prezent devenit evident, este pus în discuţie într-o lumină nouă. De asemenea, au fost necesare reexaminarea globală şi reevaluarea dezbaterii privind imposibilitatea teoretică a socialismului, din perspectiva noii abordări propuse în această lucrare. Acest demers îşi propune, totodată, să promoveze dezvoltarea în continuare a Ştiinţei Economice, care poate şi trebuie să devină în întregime o teorie despre efectele sociale ale coerciţiei instituţionale.

Capitolul I Introducere 1. Socialismul şi analiza economică Eşecul istoric al socialismului Punctul de vedere subiectiv în analiza economică a socialismului Socialismul în definiţia noastră Funcţia antreprenorială şi conceptul de socialism Socialismul ca eroare intelectuală 2. Dezbaterea privind imposibilitatea calculului economic în socialism Ludwig von Mises şi începutul dezbaterii despre socialism Inadecvata deviere a dezbaterii înspre statică Oskar Lange şi „soluţia competitivă” „Socialismul de piaţă”, cuadratură imposibilă a cercului 3. Alte posibile direcţii de cercetare 1. Analiza aşa-numitului „socialism autogestionar” 2. „Planificarea indicativă” 3. Sănătoasa recunoaştere a „responsabilităţii ştiinţifice” 4. Consecinţe ale dezbaterii în evoluţia şi dezvoltarea viitoare a Ştiinţei Economice 5. Reinterpretarea şi analiza istorică a diferitelor tipuri reale de socialism 6. Dezvoltarea unei teorii despre inadmisibilitatea etică a socialismului 7. Elaborarea unei teorii despre prevenirea şi demantelarea socialismului 4. Concluzie Capitolul II Funcţia antreprenorială 1. Definiţia funcţiei antreprenoriale Acţiunea umană: scop, valoare, modalitate şi utilitate Limitare, plan de acţiune şi act de voinţă Conceptul subiectiv de timp: trecut, prezent şi viitor Creativitate, surpriză şi incertitudine Costul ca şi concept subiectiv. Beneficiul antreprenorial Raţionalitate şi iraţionalitate. Eroare şi pierdere antreprenorială Utilitate marginală şi preferinţă temporală 2. Caracteristici ale funcţiei antreprenoriale Funcţie antreprenorială şi perspicacitate Informaţie, cunoaştere şi antreprenoriat Cunoaştere subiectivă şi practică, non ştiinţifică Cunoaştere privativă şi dispersată Cunoaştere tacită, non articulabilă Caracterul esenţial creativ al funcţiei antreprenoriale Crearea informaţiei Transmiterea informaţiei Efect de învăţare: coordonare şi adaptare Arbitraj şi speculaţie Drept, bani şi calcul economic Ubicuitatea funcţiei antreprenoriale Principiul esenţial Competiţie şi funcţie antreprenorială Diviziunea cunoaşterii şi ordinea „extinsă” de cooperare socială Creativitate versus maximizare Concluzie: conceptul nostru de societate 3. Funcţie antreprenorială şi conceptul de socialism Capitolul III Socialismul 1. Definiţia socialismului 2. Socialismul ca eroare intelectuală 3. Imposibilitatea socialismului din perspectiva societăţii Argumentul „static” Argumentul dinamic 4. Imposibilitatea socialismului din perspectiva organului de conducere 5. De ce dezvoltarea calculatoarelor împiedică şi mai mult socialismul 6. Alte consecinţe teoretice ale socialismului Necoordonare şi dezordine socială Informaţie eronată şi comportamente iresponsabile Efectul corupător Economia subterană sau „neregulată” Întârziere socială (economică, tehnologică, culturală) Pervertirea conceptelor tradiţionale de lege şi justiţie. Pervertirea morală pe care o creează socialismul Socialismul ca „opiu al poporului” Concluzie: caracterul esenţialmente antisocial al socialismului 7. Diferite tipuri sau categorii de socialism Socialismul real sau economiile de tip sovietic Socialismul democratic sau social-democraţie Socialismul conservator sau „de dreapta” Ingineria socială sau socialismul de tip scientist Alte tipuri de socialism (creştin-solidar, sindicalist etc.) 8. Critica conceptelor alternative de socialism Conceptul tradiţional şi procesul de formare a noului concept Socialism şi intervenţionism Inanitatea conceptelor „idilice” de socialism Va putea fi vreodată reabilitat conceptul de „socialism”? Capitolul IV Ludwig von Mises şi debutul dezbaterii privind calculul economic 1. Antecedente 2. Contribuţia esenţială a lui Ludwig von Mises Caracterul şi conţinutul de bază ale contribuţiei lui Mises 3. Funcţionarea socialismului în viziunea lui Marx 4. Consideraţii suplimentare în legătură cu contribuţia lui Mises Argumentul lui Mises împotriva lui Marx Calculul monetar de pierderi şi câştiguri Suficienţa practică a calculului economic Calculul văzut ca o problemă cu caracter în principal economic (şi nu tehnic) Concentrarea antreprenorială şi calculul economic 5. Primele propuneri socialiste în vederea soluţionării problemei pe care o pune calculul economic Calculul economic în ore de lucru Calculul economic în unităţi de utilitate Capitolul V Devierea inadecvată a dezbaterii către statică: argumentele de similitudine formală şi aşa-numita „soluţie matematică” 1. Argumentele de similitudine formală Argumentele de similitudine formală ale lui Eugen von Böhm-Bawerk şi Friedrich von Wieser Contribuţia lui Enrico Barone, ca argument al similitudinii formale Alţi teoreticieni ai similitudinii formale: Cassel şi Lindhal 2. Analiza „soluţiei matematice” Articolul lui Fred M. Taylor Contribuţia lui H.D. Dickinson Soluţia matematică în literatura germană 3. Consecinţele negative ale „soluţiei matematice” asupra dezbaterii 4. Metoda „încercare şi eroare” Critică pe marginea metodei „încercare şi eroare” 5. Imposibilitatea teoretică a planometriei Capitolul VI Oskar Lange şi „soluţia concurenţială” 1. Consideraţii introductive 2. Antecedentele istorice ale „soluţiei concurenţiale” Contribuţiile lui Eduard Heimann şi Karl Polanyi Critica anticipată de Mises, Hayek şi Robbins împotriva „soluţiei concurenţiale” 3. Contribuţia lui Oskar Lange: consideraţii introductive Modelul Lange – Breit 4. Oskar Lange şi modelul său clasic de „socialism de piaţă” Preţuri de piaţă versus „preţuri parametrice” Primul paragraf al lui Lange Al doilea paragraf al lui Lange Al treilea paragraf al lui Lange Al patrulea paragraf al lui Lange 5. Analiza critică a modelului clasic al lui Lange O clarificare terminologică preliminară Descrierea modelului Două interpretări pe marginea modelului lui Lange O analiză critică a interpretării mai ample a modelului lui Lange 1. Imposibilitatea întocmirii listei bunurilor de capital 2. Caracterul complet arbitrar al perioadei temporale de fixare a preţurilor parametrice. 3. Inexistenţa unei adevărate pieţi a muncii, a bunurilor şi a serviciilor de consum 4. Zădărnicia „regulilor” propuse de Lange 5. Imposibilitatea teoretică a metodei „încercare şi eroare” 6. Fixarea arbitrară a ratei dobânzii 7. Ignoranţa în ceea ce priveşte comportamentul tipic al organismelor birocratice Alte comentarii pe marginea modelului lui Lange 8. Etapele a treia şi a patra din viaţa ştiinţifică a lui Lange A treia etapă: decada anilor '40 A patra etapă: de la al Doilea Război Mondial până la sfârşitul vieţii. Abandonarea pieţei, elogiul şi justificarea sistemului stalinist Epilog langian Capitolul VII Consideraţii finale 1. Alţi teoreticieni ai „socialismului de piaţă” Evan Frank Mottram Durbin The Economics of Socialism, cartea lui Henry Douglas Dickinson Contribuţia lui Abba Ptachya Lerner la această dezbatere 2. „Socialismul de piaţă”: imposibila cuadratură a cercului 3. Maurice H. Dobb şi suprimarea completă a libertăţii individuale 4. În ce sens este socialismul imposibil? 5. Concluzii finale Appendix Interviu: Originile spaniole ale Şcolii Austriece Bibliografie Index de termeni Index de nume

Jesús Huerta de Soto este doctor în economie şi drept, membru al Societăţii Mont Pèlerin, al Royal Economic Society of London şi al American Economic Association. Distins cu Premiul Internaţional pentru Economie al Regelui Juan Carlos (Madrid, 1983), Premiul Adam Smith (Buxelles, 2005), Premiul Memorial Franz Cuhel pentru Excelenţă în Educaţia Economică (Praga, 2006), Premiul Gary G. Schlarbaum pentru Libertate (Salamanca, 2009); doctor honoris causa în ştiinţe sociale al Universităţii „Francisco Marroquín” (Guatemala, 2009), doctor honoris causa al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (2010). La Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi i-au fost traduse volumele Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice, Eseuri de economie politică, Teoria eficienţei dinamice, Şcoala austriacă. Piaţa şi creativitatea antreprenorială.