Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Economikon /

Antreprenoriat. Înfiinţarea, finanţarea şi managementul noilor afaceri

Sorin Gabriel Anton (coord.), Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Liviu-George Maha, Mihaela Onofrei

Data apariției: 13.12.2018

Domeniu: Ştiinţe economice / Management

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-512-0

Nr. pagini: 264

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea de față își propune să ofere studenților informații utile privind înființarea, finanțarea și managementul noilor afaceri. În egală măsură, prin conținutul său, lucrarea se adresează antreprenorilor și potențialilor antreprenori din România. Autorii au oferit atât suportul teoretic necesar creării și dezvoltării unei noi afaceri, cât și exemple și studii de caz din economia reală, menite să ofere o imagine completă cititorilor.
Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi sprijinirea spiritului antreprenorial în rândul studenţilor şi absolvenţilor Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (UAIC)”, cod CNFIS-FDI-2018-0048, finanțat de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior. Proiectul a vizat dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale, respectiv sprijinirea iniţiativelor de afaceri ale studenţilor şi absolvenţilor UAIC prin consolidarea activităţilor Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul universităţii (SAS-UAIC).

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN ANTREPRENORIAT: 1.1. Delimitări conceptuale; 1.2. Tipologia antreprenorilor și antreprenoriatului; CAPITOLUL 2. INIȚIEREA UNEI NOI AFACERI: 2.1. Modalități specifice de intrare în afaceri; 2.1.1. Cumpărarea unei afaceri existente; 2.1.2 Afacerea în franciză; 2.1.3. Inițierea unei afaceri noi; 2.2. Inovarea – cheia succesului în micile afaceri; 2.2.1. Creativitate, inovare și ciclul procesului creativ; 2.2.2. Surse de oportunități de inovare; 2.2.3. Inovația și procesul inovării 2.3. Aspecte specifice în inițierea unei mici afaceri; 2.3.1. Factorii specifici unei mici afaceri de succes; 2.3.2. Modelul lui Richard E. Hall în crearea unei mici afaceri; 2.3.3. Cele patru direcții („simțuri”) definite de David H. Bangs în demersul de inițiere a unei afaceri; 2.4. Identificarea avantajului competitiv. Nișa afacerii; CAPITOLUL 3. MEDIUL DE AFACERI: 3.1. Nivelurile de analiză a mediului de afaceri al firmei: 3.2.1. Factorii politici; 3.2.2. Factorii economici; 3.2.3. Factorii socio-culturali; 3.2.4. Factorii tehnologici; 3.2.5. Factorii legali; 3.2.6. Alți factori componenți ai mediului de afaceri 3.3. Sursele oportunităților de afaceri; 3.4. Analiza mediului concurențial; CAPITOLUL 4. PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN MANAGEMENTUL MICII AFACERI 4.1. Pilonii managementului antreprenorial; 4.2. Necesitatea planificării strategice în micile afaceri. Procesul de planificare strategică: 4.2.1. Etapele procesului de planificare strategică în mica afacere; 4.2.2. Viziunea și misiunea afacerii; 4.3. Analiza mediului intern și a mediului extern al firmei; 4.4. Stabilirea obiectivelor în managementul micii afaceri; 4.5. Strategii competitive la nivel de industrie aplicate în micile afaceri; 4.6. Strategii utilizate de către întreprinzători pentru evitarea barierelor la intrare și creșterea profitabilității afacerii; 4.7. Strategiile competitive la nivel de industrie aplicate în managementul micilor afaceri; 4.8. Strategii adaptive aplicate de întreprinzători în managementul afacerii mici sau mijlocii; 4.9. Strategii antreprenoriale în viziunea lui Peter Drucker; 4.10. Activitatea și strategiile de marketing ale micii afaceri: 4.10.1. Matricea lui Ansoff. Strategii de marketing în mica afacere; 4.10.2. Promovarea micii afaceri în mediul online; 4.11. Sfaturi pentru un întreprinzător de succes; CAPITOLUL 5. FINANȚAREA AFACERILOR ÎN PRIMELE ETAPE ALE CICLULUI DE VIAȚĂ: 5.1. Etapele ciclului de viaţă şi sursele de finanţare a firmei; 5.2. Fondurile proprii ale antreprenorului; 5.3.Fonduri atrase de la prieteni, familie și alte persoane (3F); 5.4.Bootstrapping; 5.5.Multifinanțarea; 5.6. Finanţarea oferită de îngerii afacerilor; 5.7. Finanțarea firmelor necotate la bursă prin capital de risc: 5.7.1. Capitalul de risc – definiţie şi clasificare; 5.7.2. Avantaje şi limite ale finanţării prin capital de risc; 7.3. Analiza comparativă a pieţei informale şi a pieţei formale de capital de risc; CAPITOLUL 6. OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE A AFACERILOR PRIN FONDURI EUROPENE: 6.1. Fondurile europene – cadrul general de implementare: 6.1.1. Procesul de integrare economică europeană; 6.1.2. Bugetul Uniunii Europene; 6.1.3. Cadrul de implementare a fondurilor europene la nivelul României; 6.2. Ghidul solicitantului – principalul instrument de informare a potențialilor solicitanți; 6.3. Principalele programe de finanțare disponibile antreprenorilor: 6.3.1. Programul Operațional Regional (POR); 6.3.2. Programul Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR); CAPITOLUL 7. PLANUL DE AFACERI: 7.1. Necesitatea și rolul planului de afaceri; 7.2.Structura orientativă a planului de afaceri

Sorin Gabriel Anton (n. 1979, Paşcani) este conferenţiar universitar doctor în cadrul Departamentului Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A efectuat stagii de documentare şi cercetare în domeniul financiar bancar la universităţi prestigioase din Europa, precum Universität Bayreuth, Germania (2008), Universite Paris-Dauphine, EURISCO LEDA, Franţa (2010) şi Tallinn School of Economics and Business Administration, Estonia (2011). A fost profesor invitat la numeroase universităţi de prestigiu din Portugalia, Spania, Croaţia, Cipru, Cehia, Turcia şi Armenia în cadrul programului LLP Erasmus.
Daniela-Tatiana Agheorghiesei este profesor de Management la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Deţine o bogată experienţă în formare în domeniul antreprenoriatului.
Liviu-George Maha (n. 1977, Rădăuți) este profesor universitar doctor și conducător de doctorat în domeniul relațiilor economice internaționale în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și desfășoară activități didactice și de cercetare științifică în acest domeniu, principalele arii de interes fiind legate de comerțul internațional, managementul proiectelor, mediul european al afacerilor, procesul de integrare economică, fondurile structurale și de coeziune etc. Deține, de asemenea, o experiență semnificativă în coordonarea și implementarea de proiecte naționale și internaționale de cercetare științifică, mobilități și dezvoltare instituțională, dar și în accesarea fondurilor europene destinate mediului de afaceri, în contextul fondării și administrării unei firme de consultanță în afaceri și managementul proiectelor.
Mihaela Onofrei (n. 1968) este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași și conducător de doctorat în domeniul Finanțe. A publicat 23 cărți, 107 articole, a prezentat 110 lucrări la conferințe și s-a implicat în 25 proiecte de cercetare. A contribuit la înființarea a numeroase programe de studii în finanțe și administrație publică la nivelul Facultății. Aria sa de expertiză este Guvernanța Corporativă, Management Financiar și Sisteme administrative comparate. Începând cu data de 3 martie 2017, este reprezentantul legal al Universității (ordonator de credite).