Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Economikon /

Auditul financiar, de la normele naţionale la standardele internaţionale

Ionela-Corina Chersan

Data apariției: 02.04.2013

Domeniu: Ştiinţe economice / Economie

Colecție: Economikon

ISBN: 978-973-703-877-7

Nr. pagini: 384

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea propune o abordare teoretică şi practică a problematicii auditului financiar şi se adresează, în egală măsură, celor care urmează studii universitare economice (la nivel de licenţă, masterat şi doctorat), candidaţilor la examenul de acces la stagiu şi la cel de aptitudini, organizate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi de Camera Auditorilor Financiari din România, precum şi practicienilor domeniului.

PARTEA I. CONCEPTE. ETAPE. METODOLOGIE. CAPITOLUL 1. Auditul – delimitări conceptuale 1.1. Ce este auditul? 1.2. Evoluţia cererii pentru serviciile de audit 1.3. Caracteristicile auditului 1.4. Tipologia auditului 1.5. Rolul şi obiectivele auditului financiar CAPITOLUL 2. Etapele realizării unui audit al situaţiilor financiare 2.1. Modele de abordare a auditului situaţiilor financiare anuale 2.2. Acceptarea misiunii şi contractarea lucrărilor 2.3. Elaborarea strategiei generale de audit şi planificarea misiunii 2.3.1. Obţinerea informaţiilor despre client 2.3.2. Pragul de semnificaţie în planificarea unui audit 2.3.3. Planul unei misiuni de audit 2.4. Evaluarea controlului intern şi a funcţiei de audit intern 2.5. Controlul conturilor şi verificarea situaţiilor financiare anuale 2.5.1. Obiectivele urmărite în controlul conturilor 2.5.2. Verificarea situaţiilor financiare anuale 2.6. Lucrările de sfârşit de misiune 2.6.1. Chestionarul de sfârşit de misiune 2.6.2. Declaraţiile conducerii 2.6.3. Nota de sinteză 2.7. Raportul de audit Capitolul 3. Pragul de semnificaţie şi riscul de audit 3.1. Conceptul de prag de semnificaţie 3.2. Stabilirea nivelului pragului de semnificaţie 3.3. Riscul de audit şi componentele sale 3.4. Evaluarea riscul de audit 3.5. Factorii care influenţează riscul de audit Capitolul 4. Controlul intern 4.1. Ce este controlul intern şi care sunt obiectivele sale? 4.2. Componentele controlului intern 4.2.1. Mediul de control 4.2.2. Procesul de evaluare a riscurilor entităţii 4.2.3. Sistemul informaţional 4.2.4. Activităţile de control 4.2.5. Monitorizarea controalelor 4.3. Înţelegerea şi aprecierea de către auditor a controlului intern Capitolul 5. Probele de audit şi procedurile de obţinere a acestora 5.1. Probele de audit – definiţie şi criterii de apreciere 5.2. Procedurile de obţinere a probelor de audit 5.2.1. Procedurile de colectare a informaţiilor 5.2.2. Procedurile descriptive 5.2.3. Procedurile analitice sau procedurile de luare la cunoştinţă şi de diagnostic 5.2.4. Procedurile de validare 5.2.5. Procedurile de fond 5.2.6. Eşantionarea în audit Capitolul 6. Raportare şi comunicare în audit 6.1. Rapoarte şi opinii de audit 6.1.1. Conţinutul unui raport de audit 6.1.2. Tipuri de opinie 6.1.3. Forma raportului auditorului în situaţii specifice 6.2. Comunicarea în audit 6.2.1. Comunicarea raportului de audit în România 6.2.2. Tipologia structurilor de guvernanţă 6.2.3. Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa PARTEA A II-A. ORGANIZARE. STANDARDE. ETICĂ. Capitolul 7. Organizarea profesiunii contabile în România 7.1. Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) 7.1.1. Reglementări de ordin general 7.1.2 Organele de conducere ale CECCAR 7.1.3. Accesul la profesia de expert contabil sau de contabil autorizat 7.1.4. Exercitarea profesiei 7.2. Organizarea şi funcţionarea Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) 7.2.1. Reglementări de ordin general 7.2.2 Organele de conducere, decizie şi control ale CAFR 7.2.3. Accesul la profesia de auditor financiar 7.2.4. Exercitarea profesiei 7.3. Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS) CAPITOLUL 8. Normele aplicabile în auditul financiar 8.1. Consideraţiuni generale privind normele aplicabile în auditul financiar 8.2. Evoluţia normelor de audit pe plan internaţional 8.3. Evoluţia normelor de audit în România 8.4. Conţinutul Standardelor internaţionale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare, servicii conexe şi control de calitate CAPITOLUL 9. Etică şi calitate în profesia contabilă 9.1. Principiile etice fundamentale aplicabile profesioniştilor contabili 9.2. Cerinţe etice potrivit Codului etic al profesioniştilor contabili 9.2.1. Reguli etice impuse tuturor profesioniştilor contabili 9.2.2. Reguli impuse profesioniştilor contabili în practică publică 9.2.3. Reguli impuse profesioniştilor contabili angajaţi 9.3. Calitate prin educaţie în profesia contabilă 9.3.1. Ce sunt Standardele internaţionale de educaţie pentru profesioniştii contabili? 9.3.2. Structura şi conţinutul Standardelor internaţionale de educaţie pentru profesioniştii contabili 9.3.3. Pregătirea continuă a profesioniştilor contabili din România 9.4. Controlul calităţii şi răspunderea profesioniştilor contabili 9.4.1. Auditul de calitate al lucrărilor efectuate de experţii contabili 9.4.2. Răspunderea experţilor contabilii 9.4.3. Controlul de calitate al lucrărilor efectuate de auditorii financiari 9.4.4. Răspunderea auditorilor financiari

Ionela-Corina Chersan este lector universitar doctor la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.