Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Economikon /

Contabilitatea activelor şi datoriilor financiare la societăţile comerciale

Maria Carmen Huian

Data apariției: 07.10.2013

Domeniu: Ştiinţe economice / Contabilitate

Colecție: Economikon

ISBN: 978-973-703-938-5

Nr. pagini: 290

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea îşi propune să fie un „ghid” în domeniul contabilităţii activelor şi datoriilor financiare prin trecerea în revistă a celor mai importante prevederi ale legislaţiei în vigoare, sub forma unui demeres interpretativ fundamentat prin exemple practice, scheme şi figuri sugestive şi printr-o continuă comparaţie între cerinţele existente în normele conforme cu directivele şi, respectiv, cu IFRS. Abordarea principalelor prevederi legate de contabilitatea activelor şi datoriilor financiare la societăţile comerciale a constituit o mare provocare, având în vedere faptul că tema este una complexă, actuală, controversată şi, prin urmare, amplu dezbătută de specialişti şi normalizatori. Obiectivul principal al lucrării a constat în identificarea aspectelor ce particularizează tratamentul contabil al activelor şi datoriilor financiare şi în oferirea de soluţii metodologice care să fie în concordanţă cu prevederile reglementărilor naţionale conforme cu directivele europene, destinate agenţilor economici, dar şi cu cele conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) aplicate de către firmele listate pe pieţele reglementate.

Argument CAPITOLUL 1 Considerente teoretice privind instrumentele financiare 1.1 Definirea şi clasificarea instrumentelor financiare 1.1.1 Noţiunea de instrument financiar 1.1.2 Reglementări contabile referitoare la instrumentele financiare 1.1.2.1 Reglementări contabile conforme cu directivele europene 1.1.2.2 Reglementări contabile internaţionale 1.1.3 Clasificarea instrumentelor financiare 1.1.3.1 Active financiare şi datorii financiare 1.1.3.1.1 Active financiare 1.1.3.1.2 Datorii financiare 1.1.3.2 Instrumente primare şi derivate 1.1.3.2.1 Instrumente financiare primare 1.1.3.2.1.1 Disponibilităţile băneşti aflate în casierie şi în conturile bancare 1.1.3.2.1.2 Creanţele şi datoriile comerciale 1.1.3.2.1.3 Efectele de comerţ 1.1.3.2.1.4 Instrumentele de datorie 1.1.3.2.1.5 Instrumentele de capitaluri proprii 1.1.3.2.1.6 Finanţarea prin emisiune de obligaţiuni vs finanţarea prin emisiune de acţiuni 1.1.3.2.2 Instrumente financiare derivate 1.1.3.2.2.1 Definire, caracteristici, clasificare 1.1.3.2.2.2 Contractul forward 1.1.3.2.2.3 Contractul futures 1.1.3.2.2.4 Contractul de opţiune 1.1.3.2.2.5 Contractul swap 1.1.3.2.2.6 Alte instrumente derivate 1.1.3.3 Active şi datorii financiare primare şi derivate 1.2 Riscuri asociate instrumentelor financiare62 1.2.1 Riscul de preţ 1.2.2 Riscul de credit. 1.2.3 Riscul de lichiditate. 1.2.4 Tehnici de protecţie contra riscurilor: hedgingul CAPITOLUL 2 Recunoaşterea şi evaluarea activelor şi datoriilor financiare 2.1 Recunoaşterea activelor şi datoriilor financiare 2.2 Evaluarea iniţială şi ulterioară a activelor şi datoriilor financiare82 2.2.1 Conceptul de valoare justă83 2.2.2 Conceptul de cost amortizat86 2.2.3 Evaluarea disponibilităţilor băneşti aflate în casierie şi conturile bancare89 2.2.3.1 Reguli contabile conforme cu directivele europene 2.2.3.2 Reglementări contabile conforme cu IFRS 2.2.4 Evaluarea echivalentelor de numerar/trezorerie 2.2.4.1 Reguli contabile conforme cu directivele europene 2.2.4.2 Reglementări contabile conforme cu IFRS 2.2.5 Evaluarea creanţelor comerciale 2.2.5.1 Reguli contabile conforme cu directivele europene 2.2.5.2 Reglementări contabile conforme cu IFRS 2.2.6 Evaluarea activelor financiare pe termen lung 2.2.6.1 Reguli contabile conforme cu directivele europene 2.2.6.2 Reglementări contabile conforme cu IFRS 2.2.7 Evaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 2.2.7.1 Reguli contabile conforme cu directivele europene 2.2.7.2 Reglementări contabile conforme cu IFRS 2.2.8 Evaluarea altor datorii financiare pe termen lung 2.2.8.1 Reguli contabile conforme cu directivele europene 2.2.8.2 Reglementări contabile conforme cu IFRS 2.2.9 Evaluarea datoriilor comerciale 2.2.9.1 Reguli contabile conforme cu directivele europene 2.2.9.2 Reglementări contabile conforme cu IFRS 2.2.10 Evaluarea instrumentelor financiare derivate 2.2.10.1 Reguli contabile conforme cu directivele europene 2.2.10.2 Reglementări contabile conforme cu IFRS 2.2.11 Deprecierea activelor financiare 2.3 Anularea recunoaşterii (derecunoaşterea) activelor şi datoriilor financiare CAPITOLUL 3 Contabilitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor 3.1 Organizarea contabilităţii operaţiunilor de acoperire a riscurilor 3.1.1 Instrumente de acoperire a riscurilor 3.1.2 Elemente acoperite împotriva riscurilor 3.1.3 Eficacitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor 3.1.4 Criterii de respectat în aplicarea contabilităţii operaţiunilor de acoperire a riscurilor 3.2 Contabilitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor.203 3.2.1 Contabilitatea operaţiunilor de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor 3.2.2 Contabilitatea operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor. 3.2.3 Contabilitatea operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete într-o operaţiune din străinătate împotriva riscurilor 3.2.4 Contabilitatea de acoperire a valorii juste sau contabilitatea de acoperire a fluxurilor de numerar: exemplu comparativ CAPITOLUL 4 Prezentarea şi descrierea informaţiilor referitoare la activele şi datoriile financiare în conturile anuale 4.1 Cerinţele IAS 32 cu privire la prezentarea activelor şi datoriilor financiare în documentele de sinteză 4.1.1 Instrumente de datorii şi instrumente de capitaluri proprii 4.1.2 Instrumente financiare compuse 4.1.3 Compensarea activelor şi datoriilor financiare 4.2 Descrierea informaţiilor referitoare la activele şi datoriile financiare în documentele de sinteză 4.3 Reflectarea impactului utilizării instrumentelor financiare asupra performanţelor entităţii

Maria Carmen Huian este lector universitar doctor la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Cărţi publicate: 1. Huian, M.C., "Instrumente financiare : tratamente şi opţiuni contabile", Ed. CECCAR, Bucureşti, 2008 2. Georgescu, I., Istrate, C., Huian, C., "Impactul reorganizării societăţilor comerciale asupra calităţii informaţiei contabile", Ed. Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, 2009 3. Dumitrean, E., Toma, C., Chersan, I.C., Mardiros, N.D., Berheci, M., Haliga, I., Huian, M.C., Apostol, C., Dicu, R.M., "Contabilitate financiară – teste grilă", Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2010 4. Dumitrean, E., Toma, C., Apostol, C., Chersan, I.C., Dicu, R.M., Grosu, M., Mardiros, N.D., Huian, M.C., Haliga, I., Dumitrean, I., 2013. "Contabilitate financiară. Teste grilă rezolvate. Aplicaţii practice", Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2013.