Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Economikon /

Diagnostic intercultural. Competitivitate organizaţională prin mixare culturală şi despre creşterea performanţei manageriale prin sinergie interculturală

Dumitru Zaiţ

Data apariției: 15.04.2013

Domeniu: Ştiinţe economice / Management

Colecție: Economikon

ISBN: 978-973-703-803-6

Nr. pagini: 364

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea propune dezvoltarea unei logici coerente pentru abordarea problematicii interculturale între defrişarea culturilor implicate în afacerile pe care le realizează întreprinderea sau corporaţia şi analiza sau interpretarea rezultatelor oferite prin diagnosticarea interculturală. În mod necesar, parcursul propus este dezvoltate dinspre clarificări conceptuale necesare către dimensiunile metodologice ale diagnosticării interculturale şi, pe asemenea baze, spre construcţia şi aplicarea procedurilor de cercetare necesare realizării unui asemenea demers.

Prefaţă: O cale spre înţelegerea relaţiilor dintre culturi O introducere: Poziţii şi controverse … interculturale? I. Abordarea interculturală în Management 1.1. Sensuri şi delimitări conceptuale 1.2. Intreprinderea/organizaţia multiculturală 1.3. Cultural, intercultural, specific, diferit 1.4. Activităţile abordării interculturale 1.5. Origini si factori ai abordării interculturale în management 1.6. Standardizare vs adaptare în management 1.7. Probleme de rezolvat prin abordarea interculturală 1.8. Conexiuni şi delimitări II . Cultură şi specificitatea culturală 2.1. Semnificaţii ale culturii în acţiune 2.2. Cultura organizaţională şi cultura profesională 2.3. Determinante ale specificităţii culturale 2.4. Analiza diferenţelor culturale 2.5. Comunicarea interculturală şi schimbul intercultural 2.6. Limba şi limbajul în abordarea interculturală 2.7. Religia ca element al diferenţierii culturale 2.8. Reflexe ale specificităţii culturale: folclorul şi strereotipul III. Elementele diagnosticării interculturale 3.1. Diagnostic cultural şi diagnostic intercultural 3.2. Sisteme de valori culturale 3.3. Dimensiuni ale specificităţii culturale 3.4. Specificitatea culturală în afaceri şi management 3.5. Condiţii ale diagnosticării interculturale 3.6. Construcţia unui diagnostic IV. Metodologie în diagnosticarea interculturală 4.1. Poziţionarea metodologică generală 4.2. Diferenţieri semantice 4.3. Strategii de abordare interculturală 4.4. Măsurare şi/sau cuantificare V. Recoltare şi tratare/prelucrare a datelor şi informaţiilor 5.1. Recoltarea datelor şi informaţiilor: surse şi modalităţi de culegere 5.2. Tehnici, procedee şi instrumente de recoltare 5.3. Tehnici, procedee şi instrumente de tratare VI. Particularismul metodologic în abordarea interculturală 6.1. Stereotipurile lui Bosche 6.2. Programul mintal ca elaborat cultural 6.3. Dilemele lui Trompenaars 6.4. Decodajul culturii prin analiza tridimensională (Ed. Hall) 6.5. Recursul la criterii socio-economice (variabilele culturii integrate) VII. Analiza şi interpretarea. Sincronia culturală 7.1. Orientarea analizei şi/sau interpretării 7.2. Suportul analizei: tratarea statistică 7.3. Un nou instrument de analiză interculturală: sincronia culturală VIII. Exploatarea diagnosticului intercultural 8.1. Reprezentarea diagnosticului 8.2. Poziţionări sinergice în marketing 8.3. Adaptarea sau construcţia interculturala în MRU IX. Învăţarea sau antrenamentul intercultural 9.1. Etape ale învăţării sau antrenamentului intercultural 9.2. Reguli şi principii ale adaptării 9.3. Evaluarea şi antrenarea interculturale 9.4. Poziţionări incorecte faţă de intercultural

Dumitru Zaiţ (n. 1949) este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi. Cărţi publicate: "Evaluarea şi gestiunea investiţiilor directe", "Cercetarea în economie şi management", "La recherche en management et en economie. Reperes epistemologiques et methodologiques", L’Harmattan, Paris, 2009 (colab. Alain Spalanzani), "Management intercultural", (coordonator şi autor principal), "Introducere în econometrie" (colab. P. Nica), "Elemente de metodologia cercetării", "Eficienţa economică a investiţiilor".