Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Economikon /

Influenţa timpului asupra evaluării afacerilor. Analiză. Diagnostic. Evaluare

Ioan Dumitrean

Data apariției: 29.08.2012

Domeniu: Ştiinţe economice / Afaceri

Colecție: Economikon

ISBN: 978-973-703-767-1

Nr. pagini: 362

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prin acest demers ştiinţific se arată faptul că valoarea unui bun cu semnificaţie economică, a unui ansamblu de bunuri, a unei acţiuni sau a unui pachet de acţiuni, a unei întreprinderi sau afaceri în ansamblu poate fi total diferită, în funcţie de momentul sau de orizontul (intervalul) de timp în cadrul căruia se calculează valoarea/valorile respectivă/respective. Prin urmare, considerăm că a analiza, evalua şi interpreta din punct de vedere dinamic, şi nu static, valorile pe care o întreprindere le creează este un lucru atât necesar, cât şi util. Vom vedea, pe parcursul lucrării, că întreprinderi cu valori globale semnificative pozitive în prezent pot avea valori mult mai mici, poate chiar negative, dacă le analizăm ţinând cont şi de evoluţia lor în viitor, în funcţie de factorii pozitivi şi negativi care le influenţează, adică în funcţie de riscurile, de ameninţările şi de oportunităţile care vor apărea în viitor, care nu au apărut în prezent sau în trecut.

CAPITOLUL I. TIMPUL ÎN OPTICA FINANCIARĂ A EVALUĂRII CAPITOLUL II. TIMPUL ÎN PERSPECTIVA CONTABILĂ A EVALUĂRII CAPITOLUL III. DIAGNOSTICUL FINANCIAR-CONTABIL ÎN EVALUAREA ÎNTREPRINDERII CAPITOLUL IV. EVALUAREA – DE LA TEORIE LA ACTIVITATE PRACTICĂ CONCLUZII FINALE ŞI CONTRIBUŢII PROPRII Cuprins: INTRODUCERE CAPITOLUL I. TIMPUL ÎN OPTICA FINANCIARĂ A EVALUĂRII I.1. Previziunea – procedeu utilizat în determinarea indicatorilor economico-financiari I.1.1. Necesitatea prognozelor indicatorilor financiari I.1.2. Metode şi tehnici de previziune I.1.3. Analiza previzională. Tendinţe şi curente de previziune I.1.4. Evaluarea previziunilor I.1.5. Efectele de levier în previziunile financiare I.1.6. Programe informatice destinate previziunilor financiare I.2. Distribuţia temporală a fluxurilor I.2.1. Actualizarea şi motivaţia acesteia. Momente de referinţă în actualizarea valorilor I.2.2. Valoarea actualizată şi rata de actualizare I.2.3. Orizontul de prognoză şi valoarea reziduală I.2.4. Inversul actualizării: tehnica capitalizării I.2.5. Tehnică mixtă (combinată între actualizare şi capitalizare) I.2.6. Inflaţia, prima de risc, dobânda şi valoarea în timp a banilor I.3. Riscul – factor decisiv pentru viitorul entităţii I.3.1. Riscul în afaceri. Tipologia riscurilor I.3.2. Relaţia rentabilitate – risc – incertitudine I.3.3. Riscul investiţional şi efectele acestuia I.3.4. Riscul de faliment al întreprinderii I.3.5. Analiza şi evaluarea riscului de faliment (insolvabilitate) al filialei ITC Iaşi Concluzii CAPITOLUL II. TIMPUL ÎN PERSPECTIVA CONTABILĂ A EVALUĂRII II.1. Contabilitatea – sursă de informaţii pentru fundamentarea deciziilor economice II.2. Impactul trecerii timpului asupra valorii activelor imobilizate II.3. Provizioanele şi incertitudinea legată de timp, riscuri şi valoare II.4. Timpul şi recunoaşterea veniturilor din prestarea serviciilor II.5. Influenţa timpului asupra situaţiilor financiare II.5.1. Caracteristicile calitative ale informaţiilor conţinute în situaţiile financiare II.5.2. Valoarea predictivă – element fundamental în prezentarea informaţiilor din situaţiile financiare II.5.3. Analiza rezultatelor trecute ale entităţii II.5.4. Analiza comparativă şi calculele previzionale ale contabilităţii II.5.5. Situaţia fluxurilor de trezorerie – viziune dinamică asupra poziţiei financiare a întreprinderii II.6. Valoarea reziduală abordată din punct de vedere contabil II.6.1. Valoarea reziduală a activelor imobilizate II.6.2. Valoarea reziduală în cazul contractului de leasing Concluzii CAPITOLUL III. DIAGNOSTICUL FINANCIAR-CONTABIL ÎN EVALUAREA ÎNTREPRINDERII III.1. Analiza economico-financiară – suportul diagnosticului financiar-contabil Tipologia analizei economico-financiare Sursele de date şi informaţii ale analizei economico-financiare III.2. Relaţia Analiză economico-financiară – Diagnostic – Evaluare. Tipologia diagnosticului III.2.1. Diagnosticul poziţiei şi a situaţiei financiare pe baza informaţiilor din bilanţul contabil III.2.2. Fundamentarea diagnosticului performanţei şi riscurilor pe baza informaţiilor din contul de profit şi pierdere III.3. Diagnosticul financiar-contabil în evaluarea Societăţii ITC S.A. Bucureşti şi a filialei ITC Iaşi III.3.1. Prezentarea societăţii ITC S.A. III.3.2. Diagnosticul financiar-contabil al Societăţii ITC S.A. III.3.3. Diagnosticul financiar-contabil al Filialei ITC Iaşi III.3.4. Analiza SWOT pe baza diagnosticului entităţilor studiate Concluzii CAPITOLUL IV. EVALUAREA – DE LA TEORIE LA ACTIVITATE PRACTICĂ IV.1. Delimitări conceptuale privind evaluarea întreprinderii IV.1.1. Categorii de valori utilizate în evaluarea întreprinderii IV.1.2. Tipuri de evaluări IV.1.3. Situaţii care fac necesară evaluarea întreprinderii IV.1.4. Beneficiarii evaluărilor economice IV.1.5. Poziţionarea evaluatorilor în procesul de evaluare a întreprinderii IV.2. Metode de evaluare. Timpul în evaluarea întreprinderii IV.2.1. Metode statice (patrimoniale sau bazate pe active) IV.2.2. Metode dinamice (de rentabilitate sau de randament) IV.2.3. Metode mixte de evaluare (hibride sau combinate) Concluzii CONCLUZII FINALE ŞI CONTRIBUŢII PROPRII BIBLIOGRAFIE ANEXE

Ioan Dumitrean (n. 1982, Iaşi) este doctor în economie al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.