Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Economikon /

Performanţă şi risc în afaceri. Concepte, metode, aplicaţii

Silvia Petrescu

Data apariției: 29.03.2013

Domeniu: Ştiinţe economice / Afaceri

Colecție: Economikon

ISBN: 978-973-703-804-3

Nr. pagini: 230

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea de faţă are ca principal obiectiv raspunsul la întrebarea: de ce performanţă, de ce risc în activitatea economico-financiară?. Pe baza calculului economic raţional, se prezintă modali- tăţile de evaluare şi cuantificare a performanţei şi a opusului acesteia, riscul, în sens larg, prin prisma factorilor care, indisolubil legaţi de specificul activităţii economico-financiare, deter- mină în final supravieţuirea oricărei afaceri în condiţiile competiţiei de pe piaţa concurenţială. Fundamentată pe un suport teoretic actual, lucrarea cuprinde un set de aplicaţii şi rezolvări concrete obţinute în urma prelucrării unor date şi informaţii extrase din documente de sinteză ale contabilităţii unei firme reprezentative din economia românească. Se au în vedere atât metodele clasice cât şi metodele moderne legate de performanţa bursieră a entităţilor cotate.

INTRODUCERE5 Capitolul 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ŞI RISCULUI ÎN AFACERI 1.1. Concepte şi criterii de apreciere a performanţei 1.2. Criterii de performanţă. Tipologia performanţei 1.3. Performanţa şi ciclul de viaţă al întreprinderii 1.4. Performanţa şi avantajul competitiv durabil sustenabil 1.5. Planul de afaceri- factor al avantajului competitiv sustenabil 1.6. Riscul în afaceri şi tipologia acestuia 1.7. Managementul riscului Capitolul 2. METODE DE ANALIZĂ ŞI EVALUARE A PERFORMANŢEI ŞI RISCURILOR 2.1. Analiza marginală în evaluarea performanţei şi riscurilor 2.1.1. Relaţiile dintre variabile în analiza marginală 2.1.2. Semnul şi valorile elasticităţii 2.2. Utilitatea şi limitele analizei marginale in calculul economic 2.2.1. Optimizarea funcţiilor economico-financiare prin analiza marginală 2.2.2. Optimizarea indicatorilor de performanţă economico-financiară 2.2.3. Utilizarea coeficienţilor de levier în evaluarea performanţei şi riscurilor 2.2.4. Utilizarea coeficienţilor de levier în previziuni economico-financiare 2.3. Performanţa şi riscurile prin Analiza cost-beneficiu 2.4. Analiza cost-beneficiu în activitatea economică 2.5. Strategii de maximizare a profitului 2.5.1. Pragul de rentabilitate liniar 2.5.2. Pragul de rentabilitate neliniar 2.6. Maximizarea profitului şi preţul factorilor de producţie 2.7. Alte optici privind profitul firmei concurenţiale Capitolul 3. PERFORMANŢA PE BAZA SITUAŢIILOR FINANCIARE 3.1. Performanţa întreprinderii pe baza Contului de profit şi pierdere 3.1.1. Performanţa economică pe baza soldurilor intermediare de gestiune 3.1.2. Performanţa financiară pe baza fluxului de rezultate 3.1.3. Performanţa financiară pe baza soldurilor reziduale de flux 3.1.4. Marje şi rate de rentabilitate 3.2. Pragul de rentabilitate şi evaluarea riscului economico-financiar 3.2.1. Evaluarea riscului de exploatare (operaţional) 3.2.2. Evaluarea riscului financiar 3.2.3. Evaluarea riscului total (global) 3.2.4. Relaţia rentabilitate – risc prin indicatori de performanţă 3.3. Performanţa economico-financiară pe baza bilanţului 3.3.1. Performanţa prin echilibrele financiare 3.3.2. Performanţa pe baza ratelor bilanţiere 3.3.2.1. Ratele de echilibru financiar 3.3.2.2. Ratele de rentabilitate şi optimul de îndatorare 3.4. Performanţa economico-financiară prin fluxuri 3.5. Performanţa financiară prin fluxurile de trezorerie 3.6. Evaluarea riscului de faliment (insolvabilitate) Capitolul 4. PERFORMANŢA PE BAZA ANALIZEI BURSIERE 4.1. Performanţa pe baza ratelor bursiere 4.2. Performanţa prin crearea de valoare 4.3. Valoarea adăugată - suportul performanţei financiare pentru investitori (acţionari, proprietari) Capitolul 5. ALTE METODE DE EVALUARE A PERFORMANŢEI ŞI RISCULUI 5.1. Benchmarking-ul în managementul performanţei 5.2. Metode statistice de evaluare a riscului 5.3. Simularea în evaluarea performanţei şi riscului 5.3.1. Elemente de bază ale simulării 5.3.2. Simularea în Analiza cost-beneficiu 5.3.4. Metode moderne de măsurare a performanţei BIBLIOGRAFIE

Silvia Petrescu (n. 1940) este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Dintre cărţile publicate: "Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii. Concepte-metode-aplicaţii", "Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ", "Analiză economico-financiară. Concepte. Metode. Studii de caz".