Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Economikon /

Pieţe de capital

Carmen Corduneanu, Laura Raisa Miloş, Claudiu Boţoc

Data apariției: 21.01.2014

Domeniu: Ştiinţe economice / Economie

Colecție: Economikon

ISBN: 978-973-703-951-4

Nr. pagini: 284

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea abordează sistemic complexul univers al pieţelor de capital contemporane. Prin modul de structurare, s-a urmărit echilibrarea informaţiilor oferite cu privire la principalele componente ale pieţelor de capital. Lucrarea este structurată pe 6 capitole, pornind de la descrierea conceptului de piaţă de capital, continuând cu rolul, structura şi caracteristicile pieţei, piaţa obligaţiunilor, piaţa acţiunilor, organizarea şi funcţionarea pieţei secundare de capital din România şi tranzacţii cu instrumente financiare. Sunt inserate studii de caz pentru asimilarea noţiunilor tehnice fundamentale.

Piaţa de capital – componentă a sistemului financiar; Rolul, structura şi caracteristicile pieţei de capital; Piaţa obligaţiunilor; Piaţa acţiunilor; Organizarea şi funcţionarea pieţei secundare de capital; Tranzacţionarea instrumentelor financiare

Carmen Corduneanu (n. 1953, Bucureşti) absolventă a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor a Universităţii din Timişoara şi membră în comitete ştiinţifice ale unor publicaţii de specialitate. De-a lungul activităţii de cercetare şi didactice apreciată prin acordarea a cinci diplome şi distincţii, a publicat 36 de cărţi în ţară şi una în străinătate, a participat la realizarea a 30 de contracte de cercetare ştiinţifică şi a publicat sau susţinut 170 de articole de specialitate. Domeniile abordate: politici macro-economice, pieţe de capital, riscuri financiare şi managementul riscului, politici şi instrumente fiscale.
Miloş Laura Raisa (n. 1983, Lugoj) este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, unde predă disciplinele de Pieţe de capital şi Finanţe. Este autor şi coautor a 5 cărţi, respectiv a 60 articole ştiinţifice pe aceste domenii, din care: 1 articol publicat într-o revistă cotată ISI, 23 articole publicate în reviste indexate BDI, restul fiind articole ISI Proceedings sau publicate în volumele unor conferinţe internaţionale. În 2012 obţine din partea AFER „Diplomă pentru debut profesoral”.
Boţoc Claudiu (n. 1985, Arad) este asistent universitar doctor în cadrul departamentului de Finanţe, UVT-FEAA, unde predă disciplinele Pieţe de capital, Gestiunea Financiară a întreprinderii, Finanţe Internaţionale, Corporate Finance. A publicat în calitate de co-autor un număr de 5 cărţi (dintre care una premiată de AFER cartea anului în Domeniul Finanţe – 2010), 20 de articole indexate în baze de date internaţionale sau în volume ale unor conferinţe internaţionale de specialitate şi a participat la 31 de conferinţe naţionale sau internaţionale.