Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Excellentia 150 /

Publicistică (1905-1909) – volumul II

C. Stere

Data apariției: 25.06.2012

Domeniu: Litere / Jurnalistică

Colecție: Excellentia 150

ISBN: 978-973-703-763-3

Nr. pagini: 962

Format: 17 x 24 cm.

85.73 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Text ales şi stabilit, note şi comentarii, indice de nume de Victor Durnea.
Dată fiind anvergura intelectuală a autorului, o ediţie ştiinţifică a publicisticii lui C. Stere reprezintă o necesitate stringentă pentru cultura noastră de astăzi. Acestei necesităţi caută să-i răspundă lucrarea de faţă. În acest al doilea volum al publicisticii lui C. Stere sunt cuprinse textele, scrise şi rostite de C. Stere în intervalul dintre 1905 şi 1909 în funcţie de data lor calendaristică, înţelegând demersul publicistic într-un sens larg, incluzând în el nu doar cel scris şi dat la iveală în ziare, reviste etc., ci şi cel „oratoric” – alocuţiuni şi discursuri.
Trei sunt meritele esenţiale ale ediţiei [Publicistică, vol. I] îngrijite de Victor Durnea. Primul este recuperarea a numeroase texte publicistice ale tânărului C. Stere, needitate până acum (întrucât erau semnate cu pseudonime necunoscute editorilor anteriori). Cel de-al doilea este reconstituirea fidelă a epocii de formaţie intelectuală a scriitorului, în care se cristalizează ideile şi programul poporanist ce va fi promovat la „Viaţa românească”. În sfârşit, cel de-al treilea – dar nu cel din urmă – este alcătuirea, prin intermediul notelor şi comentariilor extrem de ample, a schiţei unui prim capitol dintr-o nouă monografie, amănunţită şi dezambiguizată, dedicată lui C. Stere. Toate, împreună, fac din prezentul demers o ediţie de excepţie: în opinia mea, una dintre cele mai valoroase – ţinând cont de anvergura scriitorului vizat de ocultarea receptării lui în perioada comunistă şi de necunoscutele care-i înconjoară şi azi biografia – din ultimul deceniu. Răzvan Voncu, „România literară”, 23 dec. 2011

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 9 / 751 RAZE DE SPERANŢĂ 31 / 753 SPRE CULTURĂ ROMÂNEASCĂ ÎN BASARABIA 32 / 761 CESTIUNEA BASARABIEI 34 / 762 LE ZEMSTWO DE BESSARABIE 36 / 763 BESSARABIE 37 / 765 LETTRE DE BESSARABIE [I] 39 / 770 II 41 / 772 III 45 / 774 IV 48 / 777 V 51 / 780 VI 54 / 782 DIN BASARABIA [I] 56 / 787 DIN BASARABIA [II] 60 / 789 DIN BASARABIA [III] 61 / 789 DIN BASARABIA [IV] 63 / 789 DIN BASARABIA [V] 65 / 790 URMĂRILE RĂZBOIULUI RUSO-JAPONEZ. REVOLUŢIA DIN RUSIA 67 / 790 DIN BASARABIA [A] 73 / 794 ALEGERILE DIN RUSIA 78 / 795 DIN TRECUTUL BASARABIEI 83 / 795 „BASARABIA” 90 / 795 DIN BASARABIA [B] 92 / 804 SITUAŢIA ÎN RUSIA 96 / 805 DIN BASARABIA [C] 99 / 805 CUM „PACIFICĂ” D. STOLIPIN RUSIA 105 / 806 DIN BASARABIA [D] 107 / 806 ALEGERILE PENTRU DUMA 111 / 806 DIN BASARABIA [E] 115 / 806 CÂNTAREA PĂTIMIRII NOASTRE... 116 / 807 „FOAMETEA CONSTANTĂ” ŞI CHESTIA AGRARĂ 139 / 810 „REFORMA MORALĂ” ŞI REFORMA ELECTORALĂ 146 / 811 „STATELE UNITE ALE MARII AUSTRII” 152 / 811 PETRONIU VEACULUI AL XIX-LEA. OSCAR WILDE 156 / 812 ORGANIZAŢIA LOCALĂ 165 / 813 HENRIK IBSEN 173 / 813 D. N. IORGA ŞI „V. R.” 176 / 813 PATRU ZILE ÎN ARDEAL 179 / 814 FISCHERLAND 233 / 821 ŢARĂ DE LATIFUNDII 238 / 822 PIEMONT ROMÂNESC? 250 / 822 FORMAREA LATIFUNDIILOR 263 / 825 INSTIGATORI? 272 / 826 CAUZELE MIŞCĂRILOR AGRARE 274 / 826 DUPĂ RĂSCOALE 276 / 826 MOMENTUL 278 / 827 AMNISTIA 281 / 827 SOCIAL-DEMOCRATISM SAU POPORANISM? 285 / 828 Introducere 285 I. Social-democratismul şi ţărănimea 289 II. Social-democratismul şi ţările agricole. Caracterul social al ţărănimii 305 III. Industrializare? – Termenul evoluţiunii sociale. – Capitalul „vagabond” 329 IV. Problema naţională şi social-democratismul. Antisemitismul 359 V. Situaţia politică şi problema democratismului în România 390 VI. Formula progresului nostru industrial 414 VII. Încheiere 423 „VIITORUL SOCIAL”... AL ROMÂNIEI... 434 / 829 D. PANU ŞI „VIAŢA ROMÂNEASCĂ”, FAŢĂ DE SOCIALIŞTI 438 / 831 D. PANU ŞI „VIAŢA ROMÂNEASCĂ” 441 / 834 DISCUŢIILE DIN CAMERĂ 444 / 835 MIZERIA ŢĂRĂNIMII ŞI REPARTIZAREA PROPRIETĂŢII 450 / 835 CASA RURALĂ 460 / 835 „REFORMELE” 476 / 836 LATIFUNDIILE ŞI PROGRESUL ECONOMIC 482 / 836 D. C. HIOTU ŞI LATIFUNDIILE 487 / 836 „FALSIFICARE?”. Răspuns „Epocei” et Co. 489 / 837 LATIFUNDIILE ŞI D-L CONST. HIOTU SAU TRAGI-COMEDIA UNEI GREŞELI DE TIPAR 491 / 837 LATIFUNDIILE ŞI FĂRĂMIŢAREA PROPRIETĂŢII ŢĂRĂNEŞTI 494 / 837 SPOVEDANIE PENTRU OAMENII CINSTIŢI 501 / 837 [TREI NOTE POLEMICE ÎMPOTRIVA LUI AUREL C. POPOVICI] 506 / 842 „Convorbiri literare” (martie, 1908) 506 / 842 Sămănătorul (no. 13-16; martie – aprilie 1908) 510 / 847 Sămănătorul, no. 18-20 (april–mai) 516 / 849 DEMOCRATISMUL ŞI D. AUREL C. POPOVICI 525 / 855 REZULTATELE UNEI POLEMICI 538 / 857 [PATRU ULTIME NOTIŢE POLEMICE ÎMPOTRIVA LUI AUREL C. POPOVICI] 544 / 859 Încheierea unei polemici 544 / 859 „Sămănătorul” - septembrie 544 / 859 „Sămănătorul” - octombre 545 / 861 „Sămănătorul” (noiembrie) 546 / 864 PENTRU CE S-AU RĂSCULAT ŢĂRANII? 547 / 866 CONTELE L. N. TOLSTOI. (Cu prilejul jubileului) 569 / 866 PE TERENUL PRINCIPIILOR... 585 / 867 IMPERIUL HABSBURGILOR ŞI POLITICA ROMÂNILOR 595 / 868 ADRESA DE RĂSPUNS LA MESAGIUL REGAL 606 / 886 DISCURS ROSTIT ÎN DISCUŢIA GENERALĂ A ADRESEI LA MESAJUL REGAL 609 / 887 LECŢII PRACTICE: ORGANIZAŢIA BISERICII ÎN ARDEAL 627 / 892 ADDENDA 632 / 893 [Scrisoare deschisă adresată ziarului „Voinţa naţională”] 632 / 893 [T. Porucic şi mişcarea naţională din Basarabia] 632 /893 N. Iorga şi votul universal 634 / 895 Aurel C. Popovici — Die Vereinigten Staaten von Gross-Oesterreich… 634 / 896 „Luceafărul”, no. 3 şi 4, Budapesta 635 / 896 „Sovremennâe Zapiski”… 636 / 896 „Obnovleonaia Şcola” (no. 3, februar 1906, Chişinău); director Al. Ouatul 637 / 896 Turburările din Bucureşti 638 / 897 „Frăţia română” 639 / 897 Meetingul cărturarilor 640 / 897 Din Basarabia 640 / 897 De la „Şezătoarea literară” 641 / 897 „Sovremennost” (Contemporaneitatea) martie 1906 641 / 897 D. A. Sturdza, Puterea executivă în constituţiunea României, Bucureşti, 1906. 642 / 897 Em. Culoglu, Puterea regală (Răspuns d-lui D. A. Sturdza), Bucureşti, 1906. 642 / 897 „V.R.” la fraţii de peste hotare 646 / 898 „Musafirii Iaşului” 647 / 898 „Sămănătorul” 647 / 898 Jubileul „Convorbirilor literare” 648 / 898 Sofia Nădejde, Robia banului, roman 649 / 898 Octavian Goga şi d. Maiorescu 650 / 899 Idealurile patriotice şi sociale în poezie 651 / 899 C. Stere şi C. Şărcăleanu 652 / 899 Aforismul d-lui P.P. Carp 653 / 899 „Convorbiri literare” no. 3-5, martie, aprilie, mai 1906 654 / 899 „Sovremennost”, no. 2 aprilie (1906) 655 / 899 Henry W. Nivenson, The Dawn in Russia, or Scenes in the Russian Revolution 656 / 900 „Sămănătorul” – iunie 1906 657 / 900 „Junimea literară” (Suceava, iunie 1906) 657 / 900 „Sozialistische Monats-Hefte”, iuni 658 / 900 „Russkoe bogatstvo”, mai 1906 658 / 900 „Bâloe”, no. 5, mai 1906 659 / 900 „Narodni ucitel”, no. 6, iunie 1906 660 / 900 „Lupta” din Bucovina 660 / 900 „Russkoe Bogatstvo”, iunie 1906 661 / 900 Ştiinţă şi religie 662 / 900 Dezbinările bucovinene 664 / 901 Retragerea d-lui N. Iorga de la „Sămănătorul” 665 / 901 Ultimul „decret” al d-lui N. Iorga 666 / 901 Discursul contelui Andrassy 666 / 901 Jubileul „Armoniei” 667 / 901 Vintilă I. Brătianu, Menirea Partidului Liberal 668 / 901 „Săptămâna” (noiembrie [1906]) 669 / 902 D. N. Iorga şi „jidano-ruşii” 671 / 902 Rectificările d-lui N. Iorga 673 / 907 Noi ziare româneşti în Basarabia 674 / 908 Trandafir G. Djuvara – Dreptul de autor al străinilor în România 675 / 910 Dr. G. D. Creangă, Situaţia arendaşilor faţă de chestiunea ţărănească… 678 / 910 Dr. G. D. Creangă, Banca Ţărănească din Rusia… 679 / 910 Agricola (D.P.), Casa Rurală, Bucureşti, 1906. 679 / 910 Către toţi locuitorii satelor 680 /910 Retragerea d-lui P. Bujor 683 / 910 Ce e cu „suveica”? 684 / 910 O scrisoare a d-lui C. Stere. [Procesul Zemstvei basarabene] 685 / 915 L. D. Launay, La Bulgarie d’hier et de demain 685 / 916 L. Ghyca-Dumbrăveni, Câteva cuvinte în chestiunea ţărănească, Bucureşti, 1907. 686 / 916 A. D. X enopol. Mijloacele de îndreptare ale stării ţărănimii române, Iaşi, 1907. 688 / 916 Ministe rul Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, România 1866-1906, Bucureşti, 1907. 689 / 916 „Viitorul social”, no. 2 (septembrie [1907] 690 / 916 Sebastian Moruzi, Câteva vederi în chestia ţărănească 691 / 916 I.L. Caragiale, 1907. Din primăvară până- n toamnă 694 / 916 „Viitorul social”, no. 3 (octombrie [1907]) 694 / 917 „Proprietari de idei” 696 / 921 O veche socoteală 697 / 922 O scriere postumă a doctorului Ion Radovici 697 / 922 În jurul unei greşeli de tipar 698 / 922 „Îndrumarea”, no. 1, aprilie 1908, Iaşi 699 / 922 Tact şi cuviinţă… 700 / 922 Iar incidentul de la serbările „Junimii” 701 / 922 A. Müller-Guttenbrunn – Götzendämmerung... 702 / 923 Les plus belles pages de Clemenceau 703 / 923 E. Herr – Der Zusammenbruch der Wirschaftsfreiheit 705 / 923 Paul Miliukov – La crise russe 706 / 923 Alexis Yermoloff – La Russie agricole devant la crise 708 / 924 H. Demarest Lloyd - The Swiss Democracy… 709 / 924 „Lupta” din Budapesta şi articolul d-lui C. Stere 711 / 924 „Neamul românesc”, ianuarie [1909] 712 / 925 Cuvântarea d-lui Iuliu Maniu 713 / 927 Pentru poetul Octavian Goga 715 / 927 În jurul unei calomnii. Scrisoarea d-lui C. Stere 716 / 928 Ultimul cuvânt 719 / 933 Dezminţirea d-lui C. Stere 721 / 937 O scrisoare a d-lui C. Stere 722 / 938 CORESPONDENŢĂ 724 / 938 Către I. AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI 724 / 938 Către BARBU CATARGI 727 / 939 Către C. DOBROGEANU-GHEREA 741 / 943 Către G. IBRĂILEANU 742 / 944 Către DIMITRIE ONCIUL 747 / 946 Către ION PELIVAN 747 / 946 Către D. VOINOV 748 / 946 NOTE ŞI COMENTARII 751 INDICE DE NUME 949

C. Stere (n. 1865, Horodişte, jud. Soroca – m. 1936, Bucov, jud. Prahova) om politic, jurist, savant şi scriitor român. În tinereţe, pentru participarea la mişcarea revoluţionară narodnicistă, este condamnat de autorităţile ţariste la ani grei de închisoare şi surghiun în Siberia (1886-1892). La întoarcere se stabileşte la Iaşi unde-şi face studiile la Facultatea de Drept. În 1897 susţine teza de licenţă, în 1901 începe cariera de pedagog de la profesor suplinitor, iar în 1913 a fost ales rector al universităţii ieşene. În 1916 îşi dă demisia şi pleacă la Bucureşti. Timp de 40 ani a desfăşurat activitate publicistică remarcabilă fiind fondatorul şi conducătorul revistei "Viaţa românească", apărută la 1 martie 1906. A fost al doilea preşedinte al Sfatului Ţării (2 aprilie - 25 noiembrie 1918), jucând un rol important în Unirea Basarabiei cu România. Cărţi publicate: Evoluţia individualităţii şi noţiunea de persoană în drept, studiu sociologic şi juridic Teza de licenţă în drept, Iaşi, 1897; Patru zile în Ardeal, 1914; România şi războiul european Iaşi, 1915; Marele război şi politica României, Bucureşti, 1918; În voia valurilor. Icoane din Siberia., f. a.; În literatură, Iaşi, 1921; Documentări şi lămuriri politice, Bucureşti, 1930; În preajma revoluţiei, I. Prolog. Smaragda Theodorovna, Bucureşti, 1931; II. Copilăria şi adolescenţa lui Vania Răutu, 1932; III. Lutul, 1932; IV. Hotarul, 1933; V Nostalgii, 1934; VI. Ciubăreşti, 1935; VII. În ajun, 1936; VIII. Uraganul, 1936.