Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Exercitium /

Contribuţii privind îmbunătăţirea procesului de antrenament la junioare în gimnastica ritmică, prin optimizarea pregătirii tehnice

Cristina-Elena Moraru

Data apariției: 16.11.2012

Domeniu: Educaţie fizică / Sporturi

Colecție: Exercitium

ISBN: 978-973-703-810-4

Nr. pagini: 398

Format: 14,7 x 20,5 cm.

26.25 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea vizează analiza biomecanică în două dimensiuni a elementelor tehnice din Gimnastica Ritmică şi raţionalizarea şi standardizarea mijloacelor de pregătire tehnică, la nivel de junioare. În urma studierii literaturii de specialitate a domeniului din ţara noastră şi a discuţiilor cu antrenorii am constatat, că abordarea acestei teme este insuficient reflectată şi aplicată. Teza s-a axat pe delimitarea ştiinţifică a conceptelor de „analiză biomecanică”, „raţionalizare şi standardizare” şi implicaţiile acestora în procesul de antrenament, precizarea cerinţelor metodologice specifice predării conţinutului Gimnasticii Ritmice la nivel de junioare, depistarea şi delimitarea sistemelor de exerciţii pentru acest nivel de pregătire şi modul lor de aplicare pentru realizarea sarcinilor propuse.

PARTEA 1 - FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI CAPITOLUL I. NOŢIUNI DE TEORIE ŞI METODICĂ PRIVIND ANTRENAMENTUL SPORTIV ÎN GIMNASTICA RITMICĂ I.1. Evoluţia şi particularităţile Gimnasticii Ritmice I.2. Motivarea alegerii temei I.3. Delimitări conceptuale privind optimizarea pregătirii în sportul de performanţă I.4. Componentele antrenamentului în Gimnastica Ritmică I.4.1. Pregătirea Fizică I.4.2. Pregătirea Tehnică I.4.3. Pregătirea Artistică I.4.4. Pregătirea Psihologică I.4.5. Pregătirea Teoretică I.4.6. Pregătirea Tactică I.5. Stadiile pregătirii şi dinamica componentelor antrenamentului în Gimnastica Ritmică I.6. Delimitări conceptuale privind problematica învăţării conţinutului motric specific Gimnasticii Ritmice I.6.1. Etapele formării deprinderilor motrice în Gimnastica Ritmică I.6.2. Rolul analizatorilor în Gimnastica Ritmică şi metodele folosite în învăţare I.7. Particularităţi morfo–funcţionale, motrice şi psihologice ale gimnastelor junioare din Gimnastica Ritmică CAPITOLUL II. SCOPUL, IPOTEZELE ŞI SARCINILE CERCETĂRII ÎN VEDEREA REALIZĂRII TEMEI II.1. Scopul cercetării II.2. Premisele cercetării II.3. Ipotezele cercetării II.4. Sarcinile cercetării II.5. Metode de cercetare II.6. Teste şi măsurători utilizate II.6.1. Probe de pregătire fizică II.6.2. Probe de pregătire tehnică PARTEA 2 - CERCETARE PRELIMINARĂ CU PRIVIRE LA RELAŢIA DINTRE PREGĂTIREA FIZICĂ ŞI PREGĂTIREA TEHNICĂ, COMPONENTE ALE ANTRENAMENTULUI SPORTIV CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII PRELIMINARE III.1. Scopul, ipoteza şi sarcinile cercetării preliminare III.2. Design-ul experimental şi etapele cercetării preliminare III.3. Abordare teoretică a componentelor antrenamentului, pregătire fizică şi pregătire tehnică în Gimnastica Ritmică III.3.1. Pregătirea fizică în Gimnastica Ritmică III.3.2. Pregătirea tehnică în Gimnastica Ritmică III.3.2.1. Particularităţi tehnico-metodice ale principalelor tipuri de acţionare la cerc III.3.2.2. Particularităţi tehnico-metodice ale principalelor tipuri de acţionare la minge III.3.2.3. Metodica învăţării, consolidării şi perfecţionării acţiunilor tehnice specifice obiectelor portative, cerc şi minge, la nivel de junioare III.4. Caracteristicile generale ale greşelilor tehnice şi rolul feedback-ului în corectarea lor III.5. Cerinţele codului de punctaj pentru obiectele portative: cerc şi minge III.6. Mijloace de pregătire fizică introduse ca variabilă independentă în experiment III.7. Prelucrarea statistico – matematică şi interpretarea datelor obţinute III.8. Testarea iniţială a elementelor tehnice la cerc şi minge, prin analiză biomecanică în 2D Concluziile cercetării preliminare PARTEA 3 - CERCETARE PRIVIND OPTIMIZAREA PREGĂTIRII TEHNICE PRIN ANALIZĂ BIOMECANICĂ CAPITOLUL IV. METODOLOGIA GENERALĂ DE CERCETARE IV.1. Scopul, ipotezele şi sarcinile cercetării IV.2. Organizarea şi desfăşurarea experimentului IV.3. Etapele cercetării IV.4. Consideraţii teoretice privind aportul biomecanicii la creşterea performanţelor în realizarea tehnicii sportive IV.5. Abordarea tehnicii din Gimnastica Ritmică prin prisma biomecanicii IV.6. Utilizarea soft-ului Simi Motion şi prelucrarea datelor în 2D CAPITOLUL V. PREZENTAREA VARIABILEI INDEPENDENTE ŞI PRELUCRAREA DATELOR OBŢINUTE V.1. Sisteme de exerciţii pentru îmbunătăţirea tehnicii de execuţie, la cerc şi minge V.2. Raţionalizarea şi standardizarea mijloacelor în antrenamentul sportiv din Gimnastica Ritmică V.2.1 Calculul coeficientului „Spearman” pentru raţionalizarea şi standardizarea mijloacelor V.2.2 Eşalonarea mijloacelor într-un microciclu de antrenament V.3. Prelucrarea statistico - matematică şi interpretarea datelor obţinute la cerc şi minge V.4. Valorificarea intervenţiei experimentale prin exerciţii de concurs Concluzii Bibliografie

Cristina-Elena Moraru (n. 1967) este lector universitar doctor la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.