Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Fontes Traditionis /

Fitonimie biblică românească

Anuța-Rodica Ardelean

stoc epuizat

Data apariției: 26.11.2018

Domeniu: Litere / Istoria lb. române

Colecție: Fontes Traditionis

ISBN: 978-606-714-427-7

Nr. pagini: 321

Format: 17 x 24 cm.

31.00 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Încercând să răspundă la întrebări uzuale, legate de numărul și de identitatea plantelor din textele biblice inventariate, de sensul cu care termenii fitonimici au fost învestiți în timp, dar și la întrebări adresate din perspectiva lingvistului, ca acelea legate de posibilitatea structurării numelor de plante într-un câmp lexico-­semantic sau de prezența lor într-un anume context, de procedeele valorificate pentru a se putea vorbi de o echivalare adecvată a lor, cercetarea prezentă a reușit să inventarieze un număr de 142 de unități lexicale, fiecăreia alcătuindu­i­se „o monografie lingvistică”. Finalitatea lucrării vizează coroborarea rezultatelor obţinute în urma comparaţiei textuale a diferitelor versiuni biblice cu cele obţinute din studii asupra lexicului ale altor autori din epocă, cu informații relevante din lucrări axate pe aceeași sferă de interes, fie românești, fie străine, precum şi cu materialul oferit de marile vocabulare de lexic biblic.

Prefață. O nouă contribuție la mai buna cunoaștere a tradiției biblice românești (Eugen Munteanu); I. Introducere; 1.1. Preambul; 1.2. Repere metodologice; 1.2.1. Metode de cercetare; 1.2.2. Izvoarele cercetării; 1.2.3. Accepții terminologice; 1.3. Istoricul cercetărilor în sfera numelor de plante în limba română; 1.4. Importanța plantelor în viața religioasă; II. Semantică și lexicologie; 2.1. Istoric. Obiect de studiu. Metodă. Tipologizare; 2.2. Concepte și distincții de bază utilizate în semantică și în lexicologie; 2.2.1. Semnul lingvistic; 2.2.2. Desemnare. Semnificație. Sens; 2.2.3. Structuri paradigmatice și structuri sintagmatice; 2.2.3.1. Structuri paradigmatice; 2.2.3.1.1. Câmpul lexico-semantic; 2.2.3.1.2. Clasa lexicală; 2.2.3.1.3. Structuri paradigmatice secundare; 2.2.3.2. Structuri sintagmatice; 2.2.3.2.1. Afinitatea; 2.2.3.2.2. Selecția; 2.2.3.2.3. Implicația; III. Numele de plante în tradiția biblică românească. Analiza semică a câmpului lexico­semantic al numelor de plante: 3.1. Repere metodologice în analiza semică; 3.2. Analiza semică a câmpului lexico-semantic al numelor de plante; 3.2.1. Microcâmpul numelor pentru arbori și arbuști (fructiferi și nefructiferi) ; 3.2.2. Microcâmpul numelor pentru plantele erbacee sălbatice; 3.2.3. Microcâmpul numelor plantelor pentru trebuințe culinare / alimentare; 3.2.4. Microcâmpul numelor pentru flori; 3.2.5. Microcâmpul numelor pentru plantele acvatice; 3.2.6. Microcâmpul numelor pentru plantele industriale; 3.2.7. Microcâmpul numelor pentru cereale; 3.2.8. Microcâmpul numelor pentru plantele spinoase; IV. Probleme de echivalare a numelor de plante în vechile versiuni biblice românești: 4.1. Noțiuni fundamentale de traductologie. Scurt istoric. Definiții. Concepte. Factori care influențează traducerea. Particularități ale traducerii Bibliei; 4.2. Considerente generale privind traducerea textelor sacre abordate; 4.3. Procedee și aspecte legate de modul de traducere a termenilor fitonimici în textul sacru. Problematica echivalării lor; 4.3.1. Împrumutul; 4.3.2. Calcul; 4.3.3. Glosele; 4.3.4. Sinonimia; 4.3.5. Metonimia; 4.3.6. Sinecdoca; 4.3.7. Structurile binare; 4.3.8. Schimbarea unității de traducere; 4.3.9. Traduceri greșite cauzate de paronimie; 4.3.10. Traducerea obscură; 4.3.11. Dislocarea structurală; 4.3.12. Echivalentul latinesc al termenului fitonimic; V. Denumirile de plante în tradiția biblică. Inventar comentat: 5.1. Definirea conceptelor utilizate: sincronie, diacronie, motivarea semnului lingvistic, denominație, variabilitate denominativă, imprecizie denominativă, specificitate culturală; 5.2. Sensul și semnificația termenilor fitonimici. Factorii care organizează vocabularul; 5.3. Criterii de inventariere a termenilor fitonimici; 5.4. Termeni atestați pentru prima oară în versiunile biblice consultate; 5.5. Termeni fitonimici biblici neatestați de dicționare; 5.6. Termeni din vocabularul comun; 5.7. Termeni cu o arie de utilizare restrânsă; VI. Concluzii generale; Anexă: A. Imagini; B. Numele link-urilor utilizate pentru selectarea imaginilor; C. Lista abrevierilor numelor cărților biblice și a abrevierilor literale; Lista abrevierilor numelor cărților biblice; Lista abrevierilor literale; D. Glosar de termeni botanici; Bibliografie selectivă; Indice de cuvinte, forme și sintagme; Postfață.

Anuța-Rodica Ardelean este Doctor în filologie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este profesoară de limba și literatura română la Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” din Sighetu­ Marmației. În 2010, s-a numărat printre membrii fondatori ai Asociației de Filologie și Hermeneutică Biblică din România (AFHBR). În 2011 (1 iunie-31 august), a efectuat un stagiu de cercetare la Institutul de Romanistică, Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena, Germania. A participat la diferite manifestări științifice naționale și internaționale, publicând numeroase articole, studii și recenzii în volume și în reviste de specialitate.