Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Fontes Traditionis /

Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani

Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc (editori)

stoc epuizat

Data apariției: 08.10.2013

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: Fontes Traditionis

ISBN: 978-973-703-926-2

Nr. pagini: 606

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul reuneşte informaţii bio-bibliografice şi texte omagiale despre şi dedicate domnului profesor Eugen Munteanu cu ocazia împlinirii a 60 de ani, precum şi studii de specialitate redactate de profesori şi cercetători din domeniul filologiei române, lingvisticii, istoriei limbii, romanisticii, filologiei şi hermeneuticii biblice, patristicii, filosofiei antice şi medievale, studiilor clasice, istoriei ş.a. Autorii sunt colegi, prieteni şi doctoranzi ai sărbătoritului provenind de la universităţi, centre de cercetare şi instituţii de cultură din ţară şi din străinătate, având scopul comun de a configura prin aportul lor principalele direcţii de interes ştiinţific avute în vedere de profesorul ieşean de-a lungul prestigioasei sale cariere.

Anuţa-Rodica Ardelean Termeni fitonimici neatestaţi de dicţionare. Inventar comentat Alexander Baumgarten Boni iudicatio. Utilizarea mitului lui Orfeu şi Euridice în Consolarea Filosofiei, III, 12 Daniela-Ştefania Butnaru Reprezentări metaforice ale unor structuri spaţiale Iosif Camară O posibilă variaţie dialectală în textele vechi româneşti : tată/părinte Alina Camil Liturghierul lui Antim Ivireanul – Ediţie fundamentală în evoluţia Liturghierului românesc Ana Catană-Spenchiu Tipuri de glose în Biblia de la Blaj Cristina-Mariana Cărăbuş Nume de animale în tradiţia biblică românească. Termeni zoonimici neatestaţi în dicţionarele limbii române Silvia Chiosea Particulărităţile fonetice ale unui text din secolul al XVII lea: Epistolă şi Panegiric către Constantin Brâncoveanu (Ms. BAR 766) Gabriela Ciubotaru Metafora în structura poetică ursachiană. Metafora „melcantă” Marius-Radu Clim Câteva idei comparative despre adaptarea termenilor neologici (împrumuturile) în viziunea lucrărilor de specialitate româneşti şi europene Tincuţa Cloşcă Metafora corabiei şi elogiul personajelor biblice la Ioan Hrisostom Ioana Costa Arcanele textelor antice Cristina Creţu Un model oratoric: Ilie Miniat Wolfgang Dahmen Giorge Pascu und Gustav Weigand Loredana Dascălu Limba greacă a documentelor comerciale din arhivele româneşti Coca Dorica Ovidius şi cronicarii. File din istorie vetustă a unui exil antic Andreea Drişcu Gramatica românească a lui Radu Tempea (1797). Ediţie critică şi studiu lingvistico filologic Felicia Dumas Quelques experiences bilingues dans le systeme universitaire roumain apres 1989 Delia Gavriliu Identitatea actanţilor în dialog. Jurnalistul-comunicator, o altfel de experienţă a alterităţii Ana-Maria Gînsac Despre glosarea numelor proprii în vechile traduceri româneşti ale Bibliei Teofil Ştefan Grosu Trebnicul lui Petru Movilă – o contribuţie marcantă la dezvoltarea Molitfelnicului ortodox Irina Iojă Trepte şi forme ale creativităţii în opera Anei Blandiana. Perspectivă sintetică Iulia Mazilu-Bucătaru Modalităţi de exprimare a negaţiei în Şeapte taine a besearecii (Iaşi, 1644) Aura Mocanu Portretul unui filolog bucureştean: Ion Gheţie (1930 2004) Cristinel Munteanu Influenţa lui Robin George Collingwood asupra lui Eugenio Coseriu Ruxandra Nechifor Nevoia de a vedea şi de a proiecta în romanul Orbitor de Mircea Cărtărescu Cătălin Nicolau Noţiunea de limbă română literară în concepţia lui G. Ivănescu Dionisie-Constantin Pârvuloiu Elemente de origine iudeo-creştină în „religia seculară” marxistă Ana-Maria Prisacaru Aspecte ale influenţei limbii germane asupra limbii române din Bucovina habsburgică Ioana Repciuc Terminologia descântatului în limba română Adriana Maria Robu Utilitatea conceptelor lingvisticii integrale a textului în sfera pragmaticii Diana Stoica Poetica imaginarului, cale de interpretare a poeticii elementelor Maria Şleahtiţchi Lumea lumilor narate. (Concepte şi scriituri optzeciste) Cătălina Tărcoanu Eugeniu Coşeriu. Teoretician al limbajului, al limbii şi al textului (Concepte. Taxinomii. Impact. perspective) Mădălina Ungureanu Valoarea fonetică a slovelor chirilice în cartea Parimiilor preste an a Mitropolitului Dosoftei. Despre ™, å, æ în poziţie e Rudolf Windisch Der Cod. Altenberger im Muzeul Naţional de Istorie (Bukarest) und weitere Dokumente des 15.-16. Jahrhunderts aus Transylvanien

Ana Catană-Spenchiu şi Ioana Repciuc sunt cercetători ştiinţifici la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, respectiv la Institutul de Filologie Română „A. PHILIPPIDE" al Academiei Române.