Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Fontes Traditionis /

Şeapte taine a besearecii (Iaşi, 1644). Ediţie critică şi studiu filologico-lingvistic

Iulia Mazilu (ed.)

stoc epuizat

Data apariției: 23.11.2012

Domeniu: Litere / Istoria lb. române

Colecție: Fontes Traditionis

ISBN: 978-973-703-788-6

Nr. pagini: 612

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prezenta lucrare are în vedere realizarea ediţiei de text, a studiului filologic şi a studiului lingvistic asupra celor Şeapte taine a Besearecii, publicată la Iaşi în anul 1644. Studiul filologic cuprinde o prezentare a contextului istorico cultural al epocii şi abordează problema paternităţii textului, cea a datării textului, circulaţia textului prin copii manuscrise şi descrierea textului. Studiul lingvistic surprinde particularităţile fonetice, lexicale, morfologice şi sintactice ale textului prin raportarea permanentă a textului la stadiul de evoluţie a limbii la jumătatea secolului al XVII-lea, prin compararea cu celelalte texte tipărite la Iaşi în această perioadă, dar şi prin raportarea la limba literară actuală.

Cuvânt înainte de Eugen Munteanu 1. Studiu filologic 1.1. Introducere 1.2. Context cultural istoric 1.3. Paternitatea textului ŞT 1.3.1. Opinii care atribuie textul lui Varlaam 1.3.2. Opinii care atribuie textul lui Eustratie 1.3.3. Ipoteze privind originalul traducerii 1.3.4. ŞT vs textele tipărite la Iaşi în prima jumătate a secolului al XVII lea 1.3.5. ŞT vs PA 1.4. Data şi locul apariţiei 1.5. Circulaţia textului 1.6. Descrierea textului 1.6.1. Ipoteză privind copia din exemplarul de la Iaşi 1.6.2. Descrierea „dubletelor” 2. Studiu lingvistic 2.1. Fonetica 2.1.1. Grafia 2.1.1.1. Inventarul slovelor 2.1.1.2. Semnele diacritice 2.1.1.3. Suprascrierea 2.1.1.4. Punctuaţia 2.1.1.5. Abrevieri curente 2.1.2. Fonetica 2.1.2.1. Vocalismul 2.1.2.1.1. Vocale anterioare 2.1.2.1.2. Vocale posterioare 2.1.2.1.3. Vocale centrale 2.1.2.1.4. Diftongii 2.1.2.1.5. Eliziunea vocalelor 2.1.2.2. Consonantismul 2.1.2.2.1. Consoane labiale 2.1.2.2.2. Consoane dentale 2.1.2.2.3. Consoane prepalatale 2.1.2.2.4. Consoana laringală [h] 2.1.2.2.5. Grupuri de consoane 2.2. Lexicul 2.2.1. Consideraţii preliminarii 2.2.2. Cuvinte dispărute din limba literară actuală sau puţin cunoscute 2.2.2.1. Cuvinte de origine latină 2.2.2.2. Cuvinte de origine slavă veche sau slavonă 2.2.2.3. Cuvinte de origine greacă 2.2.2.4. Cuvinte de origine maghiară 2.2.2.5. Cuvinte de alte origini sau cu origine necunoscută 2.2.2.6. Cuvinte formate în limba română 2.2.2.6.1. De la cuvinte de origine latină 2.2.2.6.2. De la cuvinte de origine slavă veche sau slavonă 2.2.2.6.3. De la cuvinte de origine greacă 2.2.2.6.4. De la cuvinte de origine maghiară 2.2.2.6.5. De la cuvinte de alte origini sau cu origine necunoscută 2.2.3. Cuvinte cu forme sau sensuri diferite faţă de cele din limba literară actuală 2.2.3.1. Cuvinte de origine latină 2.2.3.2. Cuvinte de origine slavă veche sau slavonă 2.2.3.3. Cuvinte de origine maghiară 2.2.3.4. Cuvinte de altă origine sau cu origine necunoscută 2.2.3.5. Cuvinte formate în limba română 2.2.3.5.1. De la cuvinte de origine latină 2.2.3.5.2. De la cuvinte de origine slavă veche sau slavonă 2.2.3.5.3. De la cuvinte de origine maghiară 2.2.3.5.4. De la cuvinte de altă origine sau cu origine necunoscută 2.2.4. Sinonimia 2.2.5. Formarea cuvintelor 2.2.5.1. Derivarea cu sufixe 2.2.5.2. Derivarea cu prefixe 2.2.5.3. Compunerea 2.3. Morfologie 2.3.1. Consideraţii preliminarii 2.3.2. Substantivul 2.3.2.1. Declinarea substantivelor 2.3.2.2. Genul 2.3.2.3. Numărul 2.3.2.4. Cazul 2.3.2.4.1. Mijloace analitice de exprimare a cazurilor 2.3.3. Articolul 2.3.3.1. Articolul hotărât 2.3.3.2. Articolul nehotărât 2.3.3.3. Articolul genitival 2.3.3.4. Articolul adjectival 2.3.4. Adjectivul 2.3.5. Pronumele 2.3.5.1. Pronumele personal 2.3.5.2. Pronumele de întărire 2.3.5.3. Pronumele reflexiv 2.3.5.4. Pronumele şi adjectivul posesiv 2.3.5.5. Pronumele şi adjectivul demonstrativ 2.3.5.6. Pronumele şi adjectivul relativ interogativ 2.3.5.7. Pronumele şi adjectivul nehotărât 2.3.5.8. Pronumele negativ 2.3.6. Numeralul 2.3.6.1. Numeralul cardinal 2.3.6.2. Numeralul ordinal 2.3.6.3. Numeralul colectiv 2.3.6.4. Numeralul fracţionar (partitiv) 2.3.6.5. Numeralul multiplicativ 2.3.6.6. Numeralul adverbial 2.3.7. Verbul 2.3.7.1. Conjugarea 2.3.7.2. Diateza 2.3.7.3. Moduri şi timpuri 2.3.7.3.1. Indicativ prezent 2.3.7.3.2. Imperfect indicativ 2.3.7.3.3. Perfect simplu 2.3.7.3.4. Perfect compus 2.3.7.3.5. Mai mult ca perfect 2.3.7.3.6. Viitor 2.3.7.3.7. Conjunctivul 2.3.7.3.8. Condiţionalul 2.3.7.3.9. Imperativul 2.3.7.3.10. Moduri nepersonale 2.3.8. Adverbul 2.3.9. Prepoziţia 2.3.10. Conjuncţia 2.3.11. Interjecţia 2.4. Sintaxă 2.4.1. Consideraţii preliminarii 2.4.2. Sintaxa propoziţiei 2.4.2.1. Subiectul 2.4.2.2. Predicatul 2.4.2.2.1. Predicatul verbal 2.4.2.2.2. Predicatul nominal 2.4.2.3. Acordul dintre subiect şi predicat 2.4.2.4. Atributul 2.4.2.4.1. Atributul adjectival 2.4.2.4.2. Atributul substantival 2.4.2.4.3. Atributul pronominal 2.4.2.4.4. Apoziţia 2.4.2.4.5. Atributul verbal 2.4.2.4.6. Atributul adverbial 2.4.2.5. Complementul 2.4.2.5.1. Complementul direct 2.4.2.5.2. Complementul indirect 2.4.2.5.3. Complementul de agent 2.4.2.5.4. Circumstanţialul de loc 2.4.2.5.5. Circumstanţialul de timp 2.4.2.5.6. Circumstanţialul de mod 2.4.2.5.7. Circumstanţialul de cauză 2.4.2.5.8. Circumstanţialul de scop 2.4.2.5.9. Circumstanţialul instrumental 2.4.2.5.10. Circumstanţialul sociativ 2.4.2.5.11. Circumstanţialul de relaţie 2.4.2.5.12. Circumstanţialul concesiv 2.4.2.5.13. Circumstanţialul condiţional 2.4.2.5.14. Circumstanţialul opoziţional 2.4.2.5.15. Circumstanţialul cumulativ 2.4.2.5.16. Circumstanţialul de excepţie 2.4.2.6. Elementul predicativ suplimentar 2.4.2.7. Coordonarea părţilor de propoziţie 2.4.2.7.1. Coordonarea copulativă 2.4.2.7.2. Coordonarea disjunctivă 2.4.2.7.3. Coordonarea adversativă 2.4.2.7.4. Coordonarea conclusivă 2.4.3. Sintaxa frazei 2.4.31. Coordonarea 2.4.3.1.1. Coordonarea copulativă 2.4.3.1.2. Coordonarea disjunctivă 2.4.3.1.3. Coordonarea adversativă 2.4.3.1.4. Coordonarea conclusivă 2.4.3.2. Propoziţia subiectivă 2.4.3.3. Propoziţia predicativă 2.4.3.4. Propoziţia predicativă suplimentară 2.4.3.5. Propoziţia atributivă 2.4.3.6. Propoziţia completivă directă 2.4.3.7. Propoziţia completivă indirectă 2.4.3.8. Propoziţia circumstanţială de loc 2.4.3.9. Propoziţia circumstanţială de timp 2.4.3.10. Propoziţia circumstanţială de mod 2.4.3.11. Propoziţia circumstanţială consecutivă 2.4.3.12. Propoziţia circumstanţială cauzală 2.4.3.13. Propoziţia circumstanţială de scop 2.4.3.14. Propoziţia circumstanţială condiţională 2.4.3.15. Propoziţia circumstanţială concesivă 2.4.3.16. Propoziţia circumstanţială instrumentală 2.4.3.17. Propoziţia circumstanţială de excepţie 2.5. Concluzii 3. Sigle şi bibliografie 4. Notă asupra ediţiei Şeapte taine a besearecii Facsimile

Iulia Mazilu (n. 1978) este doctor în filologie.