Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Historica /

Originile „partidei naţionale” din Principatele Române. Vol. 1: Sub semnul „politicii boiereşti” (1774-1828)

Cristian Ploscaru

Data apariției: 16.09.2013

Domeniu: Istorie / Istorie modernă

Colecție: Historica

ISBN: 978-973-703-928-6

Nr. pagini: 784

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Această carte s-a născut, în primul rând, din strădania de a înţelege modernitatea românească şi de a furniza nişte explicaţii privind începuturile naţiunii române, un „proces de trecere”, o transformare structurală, care se dezvăluie drept ceva ambiguu şi miraculos, deopotrivă. Un soi de „intrare în istorie” a naţiunii române, bruscă, spectaculoasă şi traumatizantă pentru contemporani. O ciocnire a două lumi, una a puterii „pământului” şi a „pământenilor” (a boierului stăpân pe lucruri şi oameni), „lină ca un râu ce cură prin livezi”, cealaltă, a „puterii cuvintelor” (a „bărbatului politic” şi a „intelectualului”), răsărită „în larma ideilor nouă”. Purtând amprenta acestei moşteniri istorice, politica, teritoriul de origine al „partidei naţionale”, a fost capitalul de putere cel mai preţuit şi, totodată, cel mai fragil al boierimii, asupra căruia s-au conjugat influenţe şi presiuni diverse.

Cuvânt înainte de Mihai Cojocariu Introducere Istoriografia Metodologia şi sursele Capitolul I. „Partida naţională” – definirea conceptului I.1. „Partida naţională” – „mişcare de idei” sau grup de putere? I.2. Între „partidă” şi partid. Repere pentru o genealogie istorică I.3. „Partida naţională” şi spaţiul public I.4. „Partida naţională” în vocabularul politic al epocii 79 Capitolul II. „Partidă franceză”, „partidă rusă”, „partida naţională”. Reprezentări imagologice şi vocabular politic II.1. Politica franceză şi imaginea boierimii pământene II.1.1. Coliziuni imagologice şi interferenţe politice II.1.2. Politica franceză contra influenţei ruseşti în Principate. Conotaţii ideologice şi politice II.1.3. Franţa şi „conspiraţiile” revoluţionare în Principate II.1.4. Discursul politic francez şi „partida naţională” II.2. Politica Rusiei şi imaginea boierimii pământene II.2.1. Strategii politice şi demersuri „propagandistice” ruseşti II.2.2. Cum evaluau ruşii influenţa lor în Principate? II.2.3. „Reformismul” ţarist şi obiectivele politicii ruseşti în Principate II.2.4. Rusia şi „partidele” boiereşti Capitolul III Originile sociale ale „partidei naţionale” III.1. „Partida naţională” şi istoria socială III.2. Boierimea. Grupuri şi interacţiuni sociale III.3. Boierimea. Identităţi şi reprezentări sociale III.3.1. Observaţii metodologice şi comentarii istoriografice III.3.2. „Marile familii” boiereşti pământene – o oligarhie cu pretenţii aristocratice III.3.3. Boierimea de neam teritorială – o „nobleţă” „oborâtă după vremuri” în căutare de legitimităţi recuperative III.3.4. Pământeni şi „greci” – identităţi etnice şi legitimităţi sociale III.3.5. De la boierul „părinte al patriei” la „bărbatul politic” modern III.3.6. Ştiinţa „oblăduirii” între dreptate şi virtute Capitolul IV. Originile politice ale „partidei naţionale” (1774-1821) IV.1. „Politica boierească” – trăsături şi obiective IV.2. Discurs şi putere în „politica boierească” IV.3. „Taraful boieresc” – repere semantice şi trăsături politice IV.4. „Tarafuri” boiereşti şi politica „marilor familii” în Moldova (1774-1802) IV.4.1. Politica de „taraf”. Strategii de concentare a puterii IV.4.2. Domn pământean sau „Divan boieresc”? Dispute şi opţiuni politice la sfârşit de veac IV.5. „Cetele” boiereşti şi problema „domniei pământene” în Ţara Românească (1774-1802) IV.6. „Tarafurile” boiereşti sub incidenţa hatişerifului din 1802 IV.7. „Sistema magnaţilor” în Moldova sub „domnul Moruz” IV.8. „Cete” boiereşti şi „autocraţie” Ipsilăntească în Ţara Românească IV.9. „Politica boierească” între „reformismul” rusesc şi atracţia „numelui” Franţei (1806-1812) IV.10. „Sistema magnaţilor” în Moldova sub presiunea Rusiei şi a primelor contestări de tip „cărvunar” (1812-1821) IV.11. Politica boierimii muntene şi intenţiile unui regim „arhontocratic” (1812-1821) IV.12. „Frăţiile” boiereşti din Principatele Române (1774-1821) IV.12.1. „Duhul nesupunerii franţuzeşti” în Moldova. O „zavistie” boierească la 1803-1804 şi motivele sale IV.12.2. Plan sau o formă dă Oblăduire Republiciască Aristo-dimocraticească Capitolul V. De la „taraf” la „partida naţională” boierească V.1. Mişcarea revoluţionară de la 1821 şi „partida naţională” boierească din Ţara Românească V.1.1. Tudor Vladimirescu, „zavera” eteristă şi „partidele” boiereşti V.2. „Cărvunarii” şi „partida naţională” boierească în Moldova Concluzii Abrevieri Bibliografie Index

Cristian Ploscaru (n. 1969, Targu Neamt) este lector universitar doctor al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.