Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Historica /

Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974)

Cristina Preutu

stoc epuizat

Data apariției: 14.05.2017

Domeniu: Istorie / Ist. contemporană

Colecție: Historica

ISBN: 978-606-714-358-4

Nr. pagini: 465

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea abordează problema propagandei comuniste în intervalul specificat, abordând dimensiunea instituțională, a actorilor propagandei, tehnicilor și canalelor de difuzare. În istoriografie această temă a fost abordată tangențial, de aceea, subiectul în sine reprezintă o noutate în spațiul istoriografic. Problematica propusă este cu atât mai interesantă și inițiază perspective de analiză novatoare, cu cât contextul politic al perioadei a constituit un fapt inedit pentru istoria comunismului românesc, dar și în evoluția comunismului în Europa Centrală și de Est.
Demersul analitic al acestei lucrări este dezvoltat pe trei dimensiuni. O primă dimensiunea este cea a istoriei instituționale, prin care am realizat o reconstrucție a aparatului central de propagandă al CC al PCR, realizând și o analiză a propagandiștilor (recrutare, educare, activități). A doua dimensiune urmărește analiza funcțiilor pe care propaganda le-a dezvoltat în societate și a temelor principale din retorica oficială (tema naționalismului și Omul Nou), folosind, în această direcție și teorii ale lingvisticii și sociologiei. A treia dimensiune este cea a analizei efectului pe care propaganda l-a avut în societate și a percepțiilor societății asupra puterii, iar în acest sens am analizat scrisorile adresate puterii politice.

PARTEA I. STRUCTURA INSTITUȚIONALĂ CAPITOLUL I. INSTITUȚIA CENTRALĂ A PROPAGANDEI POLITICE ȘI REȚEAUA TERITORIALĂ I.1. Modelul instituțional de organizare a propagandei I.2. Secția de Propagandă și Agitație I.3. Secția de Propagandă I.4. Secția de Propagandă și Presă I.5. Comisia de Propagandă Externă I.6. Cultura de masă. Casele de cultură și căminele culturale I.6.1. Organizare I.6.2. Personalul I.6.3. Activități I.6.4. Modele de activitate I.6.5. Agitația politică CAPITOLUL II. ACTORII MESAJULUI PROPAGANDISTIC II.1. Recrutarea și instruirea agenților de propagandă II.2. Lectorii II.3. Propagandiștii II.3.1. Propagandistul din învățământul ideologic II.4. Agitatorii II.5. Propagandistul ca simbol politic II.5.1. Dimensiunea cognitivă II.5.2. Dimensiunea afectiv-motivațională II.5.3. Dimensiunea practică PARTEA A II-A. MORFOLOGIA PROPAGANDEI COMUNISTE CAPITOLUL I. FUNCȚIILE PROPAGANDEI I.1. Funcția normativă și informativă I.1.1. Informare asupra deciziilor luate la nivel de partid și de stat I.1.2. Propaganda tehnică I.1.3. Propaganda științific-ateistă I.2. Funcția de socializare I.2.1. Socializarea politică I.2.2. Dimensiunea educativă I.3. Funcția de legitimare și interpretare I.4. Funcția de mobilizare și control I.4.1. Fenomenul întrecerii socialiste I.4.2. Imaginea Dușmanului I.5. Funcția persuasivă și identitare CAPITOLUL II. TEME ALE PROPAGANDEI II.1.Simbolul națiunii în retorica oficială a lui Nicolae Ceaușescu II.1.1. Simbolurile de integrare din retorica oficială și importanța lor în construirea imaginii puterii II.1.2. Vocabularul puterii II.1.3. Principiile ale conducerii comuniste: „democrația socialistă”, „centralismul democratic” și „umanismul socialist” II.1.4. Translatarea partid-națiune-partid II.2. Tema Omului Nou II.2.1. Model al Omului Nou: fruntașul din întrecerea socialistă II.2.2. Definirea comunistului și „efectul Belmondo” II.2.3. Portrete biografice II.2.3.1 Iosif Ardeleanu II.2.3.2. Ion Cumpănașu II.2.3.3. Mihai Dulea II.2.3.4. Eugen Florescu II.2.3.5. Constantin Mitea II.2.3.6. Ștefan Voicu PARTEA A III-A. REFLECȚII SOCIETALE ȘI TEHNICI DE COMUNICARE CAPITOLUL I. VOCEA SOCIETĂȚII ȘI IPOSTAZE ALE PUTERII I.1. Impactul discursului lui Nicolae Ceaușescu din august 1968 asupra societății I.2. Scrisorilor adresate puterii și comunicarea pe verticală I.2.1. Vocea societății: între critică și delațiune I.2.2. Mesajele aniversare I.3.Studiu de caz: Televiziunea Română, o provocare a propagandei I.3.1. Viziunea regimului asupra rolului televiziunii în societatea românească I.3.2. Tehnica TV-scenă a luptei politice I.3.3. Specialist TV sau propagandist? CAPITOLUL II. „S-A TREZIT STALIN”? II.1. Tezele din iulie 1971 și redefinirea puterii II.2. Jurnaliști sub lupa Securității II.3. Redefinirea rolului presei în cadrul regimului comunist II.4. Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii Socialiste România II.5. Congresul Culturii și Educației Socialiste din 1976

Cristina Preutu (n. 1986, Vaslui) este asistent doctor la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domeniile sale de interes sunt: istoria comunismului, propaganda în regimurile totalitare, istoria televiziunii, istoria teatrului. Beneficiară a unor stagii de cercetare și burse în străinătate, la „Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen” sau Pole INALCO, din Paris, autoarea a publicat mai multe studii în reviste de specialitate, volume de studii și enciclopedii, precum: „Teatralizarea prezentului. Dramaturgie și propagandă în anii 1965-1989”, în „Istoria Recentă Altfel. Perspective Culturale”, (Andi Mihalache, Adrian Cioflancă, coord., Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013); „Strategii politice cu privire la introducerea televiziunii în culori în România comunistă”, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D.Xenepol”, LII, 2015, Editura Academiei Române; Propagandist, în Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III, (Octavian Roske, coord., Editura Academiei Române, 2016).