Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Historica Dagesh /

80 de ani de la Pogromul de la Iași și Holocaustul (Șoahul) din România / 80 ans depuis le Pogrom de Iași et la Shoah en Roumanie

Carol Iancu, Alexandru-Florin Platon (coordonatori)

în stoc

Data apariției: 15.12.2022

Domeniu: Istorie / Ist. contemporană

Colecție: Historica Dagesh

ISBN: 978-606-714-715-5

Nr. pagini: 606

Format: 17 x 24 cm.

63.90 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul conține comunicările prezentate la sesiunea comemorativă dedicată împlinirii a 80 de ani de la pogromul din Iași (iunie 1941), desfășurată în zilele de 30 iunie-1 iulie 2021 la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și organizată de Centrul de Istorie a Evreilor și Ebraistică „Dr. Alexandru Șafran”, de Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales (CRISES) al Universității „Paul Valéry” din Montpellier (Franța) și de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” (CSIER-WF) din București. Prin contribuțiile lor științifice sau prin texte circumstanțiale, înscrise în tematica reuniunii, comunicanții au analizat atât paroxismul violenței de la Iași din vara anului 1941, cât și Holocaustul (Șoahul) în diferitele provincii românești și în Transnistria, aflată temporar sub administrație românească.

Le volume contient les communications présentées à la session commémorative dédiée à l’anniversaire des 80 ans depuis le pogrom de Iași (juin 1941), déroulée les 30juin-1er juillet 2021, à la Faculté d’Histoire de l’Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iași, et organisée par le Centre d’Histoire des Juifs et d’Etudes hébraïques „Dr. Alexandru Șafran”, du Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales (CRISES) de l’Université „Paul Valéry” de Montpellier (France) et du Centre pour l’Etude de l’Histoire des Juifs de Roumanie „Wilhelm Filderman” (CSIER-WF) de Bucarest. Par leurs contributions scientifiques ou par des textes circonstanciels, inscrits dans la thématique de la rencontre, les intervenants ont analysé aussi bien le „paroxysme de la violence” de l’été 1941 à Iași, que la Shoah dans les différentes provinces roumaines et en Transnistrie, administrée temporairement par les autorités roumaines.

Cuvînt înainte; Avant propos; Shoah ul, pogromul de la Iaşi şi noile mituri antisemite, Andrei Marga; Partea I. Antisemitismul în România interbelică/ L’antisemitisme en Roumanie dans l’entre deux guerres: Antisemitismul în românia interbelică şi reacţia politică a evreilor, Carol Iancu; Anul revoltei studenţeşti la Universitatea din Cluj (1922 1923). Câteva intervenţii ieşene, Maria Ghitta; Ethnonationalisme et ségrégationnisme dans la roumanie de l’entre deux guerres. Le pogrom de Iaşi et les crises identitaires de Timişoara, Victor Neumann; Înainte de pogrom. Evreii din Iaşi în anii regimului lui Carol al II lea (1938 1940). Excludere şi neparticipare, Ovidiu Buruiană; Partea a II a. Holocaustul în diferite provincii ale României/ Le shoah en différentes provinces de la Roumanie: La solidarité des juifs de Roumanie avec les déportés juifs en Transnistrie. Le rôle d’Alexandre Safran et de Wilhelm Filderman, Carol Iancu; Tragedia evreilor din Bucovina şi unele acţiuni de salvare, Mariana Hausleitner; Sfârşitul multiculturalităţii. Drama evreilor bucovineni în vâltoarea anilor 1940 1941, Mihai Ştefan Ceauşu; Destinul evreilor din Transilvania în perioada Shoah şi post Shoah, Ladislau Gyémánt; Les principaux responsables administratifs d’Oradea pour l’application de la solution finale (avril juin 1944), Antonio Faur; Jurnalul Evei Heyman, Martha Eşanu; Partea a III a. Pogromul de la Iaşi şi tragedia Holocaustului/ Le pogrom de Iaşi et la tragédie de la Shoah: Gândirea şi practica politică antonesciană în problema evreiască. Cazul pogromului de la Iaşi. Importanţa albumului lui sol. Omovici, Lya Benjamin; Sursele pogromului din Iaşi. O perspectivă arhivistică, Cătălin Botoşineanu; Aspecte din viaţa comunitară şi religioasă evreiască la Iaşi în preajma, în timpul şi după Șoah, Lucian Zeev Herşcovici; „Struma”: destine ale tragediei. O perspectivă revizuită, Maria Mădălina Irimia; La déportation de juifs originaires de Iaşi et de son „judeţ” à partir de la France, Philippe Boukara; Fondane à Auschwitz. Le témoignage de Lazar Moscovici, Carol Iancu; Pogromul de la Iaşi (28 30 iunie 1941) – paroxism al violenţei, Alexandru Florin Platon; Partea a IV a. Pogromul şi Holocaustul în România în literatură, fotografii, inscripţii memoriale, filme artistice şi filme documentare/ Le pogrom et la Shoah en Roumanie dans la littérature, les photos, les inscriptions mémorielles, et le cinéma: „Vecinătatea mormintelor”, un poem timpuriu al lui Paul Celan, Andrei Corbea Hoişie; Edgar Hilsenrath şi Șoahul transnistrean, Francisca Solomon; Malaparte, pogromul de la Iaşi şi romanul „Kaputt” – trei subiecte separate şi legate, Markus Bauer; Pogromul de la Iaşi în literatura beletristică şi în filme artistice, Felicia Waldman; Pourquoi j’ai conçu et réalisé le film «La mort en face». Témoignage, Nellu Cohn; Inscripţii ale memoriei pogromului de la Iaşi. O mărturie personală, Gigi Cernes; Les photos oubliées des victimes du pogrom de Bucarest (21-23 janvier 1941), Anca Tudorancea; Images of atrocities and the legacy of dictatorships. Photos of the Holocaust in romanian archives, Adrian Cioflâncă; Partea a V-a. Anexă iconografică: fotografii ale pogromului / annexe iconographique: photos du pogrom; Indice de nume de persoane și de locuri.

Carol Iancu (n. 1946, Hârlău), membru de onoare din străinătate al Academiei Române (2016), este profesor emerit de istorie contemporană la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier şi director emerit al Școlii de Înalte Studii ale Iudaismului din Franța. Este autorul unei vaste opere științifice consacrate istoriei evreilor și relațiilor internaționale, pentru care a primit numeroase recompense. A fost laureat cu Grand Prix historique de Provence (1996), cu Premiul „A. D. Xenopol” al Academiei Române (2015), cu Premiul de istorie „Constantin Brâncoveanu” al Fundației Alexandrion (2017) și cu mențiunea specială Prix Seligmann contre le racisme (2019). Doctor honoris causa al universităţilor din Cluj (Universitatea „Babeş-Bolyai”, 2005), Iași (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 2010), Oradea (2011) și Constanța (Universitatea „Ovidius”, 2013), este membru al Academiei din Nîmes (2011) și membru de onoare al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași (2014). Cetățean de onoare al orașului natal Hârlău (1996), a fost distins, pentru prestigioasa sa activitate universitară, cu titlul Officier de l’Ordre des Palmes Académiques al Republicii Franceze (2012). Cărți recent traduse în limba română: Miturile fondatoare ale antisemitismului. Din Antichitate până în zilele noastre, ediția a II-a, revizuită, actualizată, completată cu noi texte și cu o Postfață. Prefață de Andrei Marga (2018); Relațiile Israel-Diaspora de-a lungul Istoriei (coordonator cu Michaël Iancu) (2019); Evreii din sudul Franței. O istorie milenară (coautor cu Danièle Iancu) (2021).
Alexandru-Florin Platon (n. 1957, Iași) este profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Specialist în antropologie istorică, istoria mentalităţilor şi istoria Evului Mediu european. Cercetări în domeniul istoriei sociale a României (secolele XVIII-XIX).
Volume publicate: Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1997 (ediția a II-a, 2013); Societate şi mentalităţi în Europa medievală. O introducere în antropologia istorică, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2000; Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context european, evoluţie socială şi politică (Date statistice şi observaţii istorice), Bucureşti, Editura Academiei, 1995 (în colaborare); Noi perspective asupra istoriei sociale în România şi Franţa, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2003 (în colaborare); Confesiune şi cultură în Evul Mediu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004 (în colaborare); De la „Cetatea lui Dumnezeu” la Edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală (secolele V-XVI) , Iaşi, Polirom, 2005 (în colaborare); Fernand Braudel, la „nouvelle histoire” et les „Annales” en Roumanie. Interférences historiographiques franco-roumaines, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2009 (în colaborare); Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009 (în colaborare); O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman tîrziu la marile descoperiri geografice (secolele V-XVI) , Iaşi, Polirom, 2010 (în colaborare); Istoria Universităţii din Iaşi, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010 (în colaborare); Profesori și studenți evrei la Universitatea din Iași și la alte universități românești și europene (sfîrșitul secolului al XIX-lea-sfîrșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012 (în colaborare); Pogromul de la Iași și Holocaustul în România / Le Pogrom de Iași et la Shoah en Roumanie, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015 (în colaborare); „Corpul politic” în cultura europeană. Din Evul Mediu pînă în epoca modernă, Iași, Polirom, 2017.
Ediţii îngrijite: Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. 2, De la Imperiul Roman la Europa (secolele V-XIV), Iaşi, Institutul European, 1997 (ediţia a II-a, 1998); Christophe Charle, Intelectualii în Europa secolului al XIX-lea. Eseu de istorie comparată, Iaşi, Editura Institutului European, 2002; Gheorghe I. Brătianu, Studii bizantine de istorie economică şi socială, Iaşi, Polirom, 2003 (în colaborare); Gheorghe I. Brătianu, Studii şi articole de istorie, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010 (în colaborare). Doi călători elvețieni și lumea românească la începuturile modernității (1808-1811): Léonard Revilliod și Charles René Pictet de Rochemont. Mărturii inedite, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2021. Autor al mai multor studii şi colaborator la volume colective, este membru asociat al colectivului de cercetare „Temps, Mondes, Sociétés” (TEMOS - UMR 90516 CNRS) al Universităţilor din Angers, Bretagne Sud şi Le Mans (Franţa) şi membru al colegiului de redacţie al „Revistei de Istorie Socială” (Iaşi) şi al „Caietelor de Antropologie Istorică” (Cluj-Napoca). Premiul „Alexandru Xenopol” al Academiei Române (1999). Premiul Salonului naţional de carte, ediţia a IX-a (Iaşi, 4-6 octombrie 2000). Premiul „Istorie și societate”, ed. I-a, acordat de cotidianul Jurnalul Național (2010). Distins cu titlul Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques al Republicii Franceze (2002).