Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Logos /

Filozofia limbii

Albert Dauzat

stoc epuizat

Data apariției: 07.12.2015

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: Logos

ISBN: 978-606-714-150-4

Nr. pagini: 324

Format: 14,7 x 20,5 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Traducere de Magda Jeanrenaud și Alexandru Gafton.
Înţelegând limba din perspectivă evoluţionistă, deopotrivă ca organ şi ca instrument, produs al fiinţei umane dotate cu o dimensiune socială, Albert Dauzat dezbate, în lucrarea intitulată Filozofia limbii, chestiunea racordării acestui instrument de comunicare la realitatea mediului şi la produsele umane din cadrul acestuia. Totodată, scrierea urmăreşte aflarea căilor de consolidare a lingvisticii ca ştiinţă, cu ajustările solicitate de progresele înregistrate de alte științe, ca fonetica și sociologia, din prima parte a secolului al XX-lea, precum şi să aducă o contribuție la dezvoltarea metodologiilor necesare modernizării ei.

Trăsăturile generale ale limbii: Ce este limba?, Diversitatea limbilor şi problema limbii internaţionale, Îmbogățirea limbii; Evoluţiile limbii: Evoluţii şi formaţii spontane, Împrumuturile şi formaţiunile conştiente, Istoria externă a limbilor; Istoria ideilor: Gramatica veche şi primele etape ale ştiinţei, Neogramaticienii; fonetica şi studiul graiurilor, Psihologii şi orientarea sociologică; Metodele: Cele trei aspecte ale ştiinţei, Observarea, Metodele de interpretare, Experimentarea, metodele inducţiei şi legile lingvistice, Problema de după teoremă: cercetarea etimologică, Învăţămîntul gramaticii faţă cu ştiinţa

Albert Dauzat (1877-1955) a fost un lingvist diacronist francez, elev al lui Jules Gilliéron, care a adus contribuţii de seamă în domeniul onomasticii (îndeosebi în perimetrele antroponimiei şi toponimiei), al geografiei lingvistice şi al sociolingvisticii.
Deosebit de întinsă şi de bogată, opera sa vădește preocupări importante şi ne transmite cunoştinţe valoroase, propunînd numeroase soluţii şi căi novatoare, prin care Albert Dauzat avea să joace un rol de prim rang în dezvoltarea lingvisticii franceze şi europene. Înţelegînd nevoile pe care le avea lingvistica vremii sale, el a abordat atît subramuri ale acesteia, cît şi ale domeniilor conexe. Astfel, preocupat de geografia lingvistică, el a studiat în detaliu viaţa comunităţilor, mai cu seamă a celor rurale, verificînd şi îmbogăţind perspectiva strict lingvistică prin şi cu ajutorul abordărilor etnologică, sociologică şi geografică. Observînd şi cercetînd nivelele limbii (de la cel fonetic la cel lexical și semantic), el a înţeles importanţa – atît pentru definirea autonomiei lingvisticii, cît şi pentru acurateţea rezultatelor – pe care numai fonetica istorică o putea conferi unor astfel de cercetări şi, în mai multe rînduri, a oferit indicaţii metodologice solid argumentate. De asemenea, Albert Dauzat s-a implicat în procesele referitoare la devenirea normei literare, formulînd principii călăuzitoare fundamentate pe temeiuri de ordin diacronic.