Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Logos /

Orientări în semantica structurală

Eugeniu Coseriu, Horst Geckeler

stoc epuizat

Data apariției: 06.04.2016

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: Logos

ISBN: 978-606-714-227-3

Nr. pagini: 222

Format: 14,7 x 20,5 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Traducere din limba engleză, notă preliminară, comentarii şi postfaţă de Cristinel Munteanu.
„Într-o manieră foarte concentrată, aproape laconică uneori, îi este expus cititorului neiniţiat tabloul celor mai semnificative momente şi preocupări legate de semantica structurală. Prin labirintul acestora, cărticica semnată de Coseriu şi Geckeler joacă rolul de cicerone; şi nici nu ne putem închipui un ghid mai bun, dacă avem în vedere faptul că E. Coseriu îşi crease deja, la acel moment, reputaţia de cel mai informat savant în ceea ce priveşte istoria ideilor lingvistice şi starea lingvisticii în lume. În acelaşi timp, prezentând concepţia lui Coseriu despre semantica structurală (cunoscută sub numele de lexematică), H. Geckeler arată cum se ajunge, în urma unor distincţii preliminare (operate de teoreticianul român), la obiectul de cercetare al acestei subdiscipline lingvistice şi ce loc ocupă structurile de limbă («limba funcţională») în edificiul complex al realităţii limbajului. Atâtea câte sunt, aceste structuri ale limbii sunt importante şi merită a fi investigate, iar Eugenio Coseriu şi discipolul său, Horst Geckeler, ne pun la îndemână cea mai bună metodă de a le studia.” (Cristinel Munteanu)

Nota preliminară a traducătorului; Prefaţă; Accepţii ale termenului semantică; Din istoria preocupărilor de semantică; Tipuri de semantică „structurală”; Semantica structurală axată pe conţinut; Dezvoltări ale semanticii structurale în funcţie de metodă (distribuţie/comutare); Încercări de semantică structurală diacronică; Sugestii pentru cercetările viitoare de semantică structurală; Bibliografie; Supliment: Eugenio Coseriu despre semantica cognitivă; Postfaţă: De la semnificat la lexematică. Elemente ale teoriei semantice coşeriene utilizate în cercetarea unor fapte „problematice” din limba română.

Eugeniu Coşeriu (1921-2002), savant de origine română (născut în Basarabia), este unul dintre cei mai importanţi lingvişti şi filosofi ai limbajului din secolul al XX-lea. Şi-a început studiile universitare la Iaşi, formându-se apoi în mediul ştiinţific italian. A activat ca profesor în Uruguay (la Montevideo) şi, ulterior, în Germania (la Tübingen), locuri în care a pus bazele unor impresionante centre de cercetare vizând cele mai importante aspecte ale limbajului. Opera sa ştiinţifică copleşeşte prin vastitate, profunzime şi diversitatea domeniilor abordate (legate de limbile romanice sau de limbaj în general). În plan teoretic, este promotorul unei lingvistici integrale.
Horst Geckeler (1935-2002), lingvist german, este unul dintre primii discipoli ai lui Coşeriu de la Tübingen. S-a specializat în semantica structurală (lexematica) teoretizată de maestrul său, ocupându-se, cu precădere, de problemele câmpului semantic. De asemenea, a fost interesat de romanistică, elaborând lucrări referitoare la limbile franceză, italiană şi spaniolă.