Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Logos /

Viaţa cuvintelor studiată în semnificaţiile lor (ediția a doua)

Arsène Darmesteter

în stoc

Data apariției: 08.12.2022

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: Logos

ISBN: 978-606-714-714-8

Nr. pagini: 246

Format: 14,7 x 20,5 cm.

17.84 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Traducere din limba franceză de Alexandru Gafton. Lucrarea studiază – din perspectiva darwinistă a sfîrşitului de secol XIX – dinamica lexical-semantică, în general, cu aplicare la limba franceză, în special.
Sinteză a unor cercetări îndelungate, Viaţa cuvintelor cuprinde principii de filozofie a limbii, elemente de teorie a limbii, soluţii la chestiuni de lingvistică generală, elemente de metodologie a cercetării în lingvistică. Mai mult, însă, prin unele elemente de conţinut şi, mai cu seamă, prin filozofia pe baza căreia se constituie şi pe care o răspîndeşte, lucrarea este concepută în spiritul scientist al secolului al XIX-lea, fiind conectată la filozofia şi la psihologia vremii şi fiind animată de spiritul ştiinţelor naturale.
Socotind că limba este un organism viu, cercetarea autorului este calea prin care limbajul uman, observat cu instrumentele lingvisticii şi ale psihologiei, procură cunoştinţe esenţiale pentru înţelegea filozofică a trăsăturilor profunde ale realităţii, a modalităţilor de constituire şi de funcţionare a acesteia.

CUVÎNT ÎNAINTE (Alexandru Gafton); INTRODUCERE; Prima parte. CUM SE NASC CUVINTELE: Capitolul I. Privire generală asupra chestiunii; Capitolul II. Condiţii logice ale schimbărilor de sens; I. Despre cuvînt; II. Formarea substantivului; III Schimbări de sens sau Tropi; IV. Sinecdoca: Restrîngerea de sens: A. Determinantul absoarbe determinatul; B. Determinatul absoarbe determinantul; V. Sinecdoca: Extensiunea de sens; VI. Metonimia; VII: Metafora; VIII. Uitarea sau Catacreza; IX. Modificări complexe: A. Despre propagare; B. Înlănţuirea; X. Concluzie; Capitolul III. Acţiuni psihologice: I. Schimbări istorice; II. Modificările psihologice; Capitolul IV. Condiţii filologice; Partea a doua. CUM CONVIEŢUIESC CUVINTELE: Capitolul I. Contagiunea; Capitolul II. Reacţia; Capitolul III. Concurenţa vitală; Capitolul IV. Sinonimia; Partea a III a. CUM MOR CUVINTELE: Capitolul I. Cuvinte istorice; Capitolul II. Termeni generali; Capitolul III. Acţiuni distructive; Capitolul IV. Arhaisme; Appendici

Arsène Darmesteter (1846-1888) a fost unul dintre oamenii de ştiinţă reprezentativi pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Începîndu şi instrucţia cu temeinice studii rabinice şi continuînd o cu studiul filologic şi istoric al limbilor greacă, latină, franceză, eruditul şi filologul francez dobîndeşte deschiderea dată de studiul cărţilor sacre şi al învăţăturilor acestora, cercetate sub aspect teologic, filozofic, lingvistico filologic. Această viziune se defineşte şi amplifică după ce – ca mulţi alţi gînditori ai veacului al XIX-lea – este cucerit de spiritul ştiinţific al vremii, de noile metode şi teorii, şi se îndreaptă către lingvistica diacronică, cercetată din perspectiva scientistă a vremii sale, în special aceea a ştiinţelor naturale.

Traducătorul volumului, Alexandru Gafton, este profesor de lingvistică diacronică la Universitatea „Alexandu Ioan Cuza” din Iaşi, preocupările sale centrîndu se asupra studiului dinamicii şi evoluţiilor limbii, gîndirii şi societăţii, din perspectivă evoluţionistă (lamarckist-darwinistă).
Totodată, însă, prin unele dintre scrierile sale, se arată a fi preocupat şi de componenta aplicată a traductologiei, de activitatea de traducere, în general. Profesorul ieşean consideră că activitatea de traducere constituie o necesitate a unei culturi, nu doar din perspectiva accesului la anumite conţinuturi ştiinţifice, ci şi întrucît acest tip de activitate lingvistică şi culturală are darul de a modela atît limba, împreună cu nivelul conceptual al acesteia, cît şi nivelul mentalitar al societăţii. Activitatea sa ca traducător – de texte contemporane, dar, mai cu seamă, de la confluenţa secolelor al XIX-lea şi al XX-lea – este astfel orientată şi, parţial, efect al acestei concepţii.