Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Observatorul Social /

Parentalitate timpurie. Individualizare și risc. Parentalitatea copiilor cu copii

Daniela Costăchescu

stoc epuizat

Data apariției: 02.11.2017

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Sociologie

Colecție: Observatorul Social

ISBN: 978-606-714-370-6

Nr. pagini: 434

Format: 14,7 x 20,5 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cartea descrie şi analizează fenomenul generat de sarcina timpurie în viaţa adolescenţilor, insistând asupra procesului de individualizare a acestui tip particular de parentalitate. Studiul se remarcă prin corelarea factorilor determinanți cu particularităţile personale, relaţionale, cu rolurile şi valorile, dar mai ales cu perceptiile diferite din societate. Ancheta prin interviu aduce în atenţie experienţele, cunoştinţele, sentimentele, opiniile, interpretările actorilor sociali și conexiunile pe care aceştia le realizează în câmpul familial, social, instituţional şi mediatic. Rezultă, astfel, o analiză a procesului construcţiei parentale, profilată pe două planuri temporale, „înainte” şi „după naşterea copilului”. Sunt evidenţiate funcţiile şi importanţa fiecărui câmp marcat de frontiere şi limite, mecanismele de adaptare ale adolescenţilor la situaţiile provocatoare, la conflicte și riscuri, dar şi schimbările generate de parentalitate. În încercarea de a defini parentalitatea timpurie, rezultatele studiilor arată care sunt etapele devenirii parentale timpurii, dar şi corzile slabe ale sistemelor social, familial şi instituțional, finalizând demersul cu propuneri pentru o abordarea responsabilă a fenomenului „copiii cu copii”.

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE; CAPITOLUL I. "COPIII CU COPII" ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL ŞI NAŢIONAL: I.1. Evoluţia fenomenului sarcinii la adolescente în context internaţional I.2. Particularităţi ale sarcinii adolescentelor în spaţiul românesc I.3. Delimitări socio-juridice şi psihologice ale vârstei minoratului CAPITOLUL II. DEFINIREA CONCEPTELOR: II.1. Adolescenţa - identitate, confuzie şi schimbare II.2. Perspective privind sarcina timpurie II.3. Parentalitatea prin prisma teoriilor sociologice II.4. De la socializare la individualizare II.5. Câmp, frontiere şi risc social în analiza parentalității adolescenților CAPITOLUL III. DOUĂ STUDII ASUPRA PARENTALITĂŢII TIMPURII: III.1. Dimensiunea etică a cercetării. Un cod etic al studiului parentalităţii timpurii III.1.1. Construirea eşantionului şi obţinerea consimţământului participanţilor III.1.2. Copiii, participanţi vulnerabili în cercetarea ştiinţifică III.1.3. Confidenţialitatea datelor III.2. Demersul metodologic şi ancheta de teren III.2.1. Studiul I. Parentalitatea timpurie, realitate socială în spaţiul public III.2.1.1. Cadrul teoretic III.2.1.2. Documentarea şi descrierea procesului de culegere a datelor III.2.2. Studiul II. Individualizarea parentalităţii timpurii III.2.2.1. Populaţia investigată III.2.2.2. Construirea eşantionului pentru metoda interviului III.2.2.3. Ghidul de interviu III.2.2.4. Descrierea procesului de culegere a datelor prin interviu Accesul la subiecţi şi acordul pentru interviu Durata şi locul interviurilor Înregistrarea interviurilor Observaţiile anchetei de teren în timpul interviurilor CAPITOLUL IV. CONSTRUCŢIA IDENTITĂŢII PARENTALE TIMPURII. INDIVIDUALIZAREA UNUI STATUS MULTIPLU: IV.1. Analiza documentelor jurnalistice IV.2. Analiza datelor culese prin metoda interviului IV.2.1. Percepţia parentalităţii timpurii IV.2.2. Circumstanţele apariţiei statutului parental timpuriu IV.2.3. Feţele individualizării parentalităţii timpurii a. Dezvăluirea, decizia, asumarea b. Implicarea, sprijinul şi delegarea c. Semnificaţia copilului IV.2.4. Câmp şi frontiere sociale în dinamica parentalităţii timpurii timpurii IV.2.5. Stigmatul social IV.2.6. Riscuri ale parentalităţii timpurii IV.2.7. Vârsta potrivită a parentalităţii IV.2.8. Definirea parentalităţii timpurii IV.2.9.Parentalitatea timpurie, problemă socială şi de sănătate publică. Soluţii şi strategii de intervenţie IV. 3. Părinţi adolescenţi. Situaţii şi tipologii sociale CONCLUZII FINALE: Limitele cercetării Propuneri pentru studii şi direcţii de urmat în cercetările viitoare BIBLIOGRAFIE ANEXE ANEXA 1. Numărul naşterilor după vârsta mamei (10-19 ani) în ţările UE în perioada 2009-2011 ANEXA 2. Numărul naşterilor după vârsta mamei (10-14 ani) în ţările Uniunii Europene în perioada 2009-2011 ANEXA 3. Numărul naşterilor după vârsta mamei (10-14 ani) în ţările Uniunii Europene în perioada 2012-2015 ANEXA 4. Numărul naşterilor după vârsta mamei (15-19 ani) în ţările Uniunii Europene în perioada 2009-2011 ANEXA 5. Numărul naşterilor după vârsta mamei (15-19 ani) în ţările Uniunii Europene în perioada 2012-2015 ANEXA 6. Evoluţia naşterilor după vârsta mamei (10-14 ani) în ţările UE şi România în perioada 2005-2011 cu tendinţele pe următorii 3 ani ANEXA 7. Evoluţia nașterilor după vârsta mamei (10-14 ani) în ţările UE şi România în perioada 2009-2015 ANEXA 8. Evoluţia naşterilor după vârsta mamei (15-19 ani) în UE şi România în perioada 2005-2011 cu tendinţele pe următorii 3 ani ANEXA 9. Evoluţia naşterilor după vârsta mamei (15-19 ani) în UE şi România în perioada 2009-2015 ANEXA10. Distribuţia judeţelor din România pe cele 8 regiuni ANEXA 11. Evoluţia naşterilor la nivelul regiunilor României în perioada 2009-2011 după vârsta mamei (10-15 şi 15-19 ani) ANEXA 12. Numărul de nașteri după vârsta mamei (10-14 ani) pe județe în perioada 2009-2015 raportat la populația feminină de aceeași vârstă (nr. nașteri la 1000 de persoane) ANEXA 13. Numărul de nașteri după vârsta mamei (15-19 ani) pe județe în perioada 2009-2015 raportat la populația feminină de aceeași vârstă (nr. nașteri la 1000 de persoane) ANEXA 14. Model de intervenţie în socializarea şi construcţia identităţii tinerilor ANEXA 15. Codul etic al cercetării parentalităţii timpurii ANEXA 16. Rezultatele căutărilor în documentele jurmalistice prezentate în format electronic ANEXA 17. Lista de titluri şi subiecte ale ziarelor Adevărul, Jurnalul Naţional, Evenimentul Zilei şi Libertatea în perioada 2005-2012 ANEXA 18. Dinamica articolelor pe ziare în perioada 2005-2012 ANEXA 19. Dinamica articolelor pe ziare în perioada 07. 2011-07. 2012 ANEXA 20. Matricea categoriilor de subiecte ale articolelor din corpus (07.2011-07.2012) ANEXA 21. Ghid de interviu pentru persoane cu experienţă parentală ANEXA 22. Ghid de interviu pentru specialişti din protecţia copilului, cadre medicale şi didactice ANEXA 23. Ghid de interviu pentru judecător ANEXA 24. Ghid de interviu pentru procuror ANEXA 25. Grila tematică a interviurilor ANEXA 26. Numărul de băieţi cu vârsta de 10-19 ani la nivel naţional în perioada 2009-2015 ANEXA 27. Numărul de taţi cu vârsta de 10-19 ani la nivel naţional în perioada 2009-2015 ANEXA 28. Biografii ale părinţilor adolescenţi intervievaţi incluşi în eşantion (vârsta experienţei sarcinii şi parentalităţii timpurii cuprinsă între 14-19 ani) ANEXA 29. Sistemul instituţional al autorităţilor locale privind parentalitatea timpurie ANEXA 30. Câmpul de cercetare în studiul parentalităţii timpurii ANEXA 31. Interviul nr.1 (mamă adolescentă cu cea mai mică vârstă la naștere – 14 ani) ANEXA 32. Interviul nr.2 (psiholog maternitate) ANEXA 33. Interviul nr.3 (medic neonatolog) ANEXA 34. Interviul nr.4 (cea mai vârstnică mamă din România)

Daniela Costăchescu (n. 1968, Bârlad) este absolventă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea Filosofie și Științe Social-Politice, specializarea Asistență Socială (1995), doctor în sociologie (2013), asistent universitar asociat (2008-2016), asistent de cercetare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași (2013-2016) - Romanian-Swiss Cooperation Programme, Proiect Romanian Ageing Migrants and the Welfare State (RAMWELL) - RSRP/2013, specialist în domeniul protecției copilului și familiei la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.