Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Observatorul Social /

Practici culturale în rândul adolescenților: de la forme tradiționale la new-media

Alexandru-Cosmin Apostol

stoc epuizat

Data apariției: 13.05.2019

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Observatorul Social

ISBN: 978-606-714-521-2

Nr. pagini: 331

Format: 14,7 x 20,5 cm.

33.00 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Tema principală a volumului reflectă analiza sociologică a practicilor culturale în rândul adolescenților, prin evidențierea factorilor care îi determină sau i-ar putea determina pe tineri să se implice în diverse activități cultural-artistice și educaționale, în dubla lor calitate – de consumatori sau/ și producători. De altfel, volumul își propune să reliefeze caracteristicile comportamentului cultural al adolescenților din cinci unități de învățământ liceale din Municipiul Iași, punctul central al lucrării constituindu-l o cercetare întreprinsă vreme de trei ani de zile, în perioada 2013-2016. În acest sens, studiul empiric a fost realizat prin combinarea metodelor cantitative (anchetă prin chestionar) cu cele calitative (anchetă prin interviu de tip semi-directiv). Totodată, baza teoretică a lucrării este construită în jurul perspectivei structuralist-constructiviste, fără însă a fi exclusivă, prin introducerea unei literaturi variate care analizează practicile culturale și cadrele de manifestare ale creativității în mediul educațional.

Prefaţă (Mihai Dinu Gheorghiu); Introducere; Capitolul 1. Aspecte introductive privind cultura și analiza practicilor culturale: 1.1. Definţii ale culturii; 1.2. Diferenţieri specifice între studiile culturale, sociologia culturii şi sociologia culturală; 1.3. Perspectiva structuralist-constructivistă asupra analizei practicilor culturale; 1.4. Alte aspecte sociologice privind analiza practicilor culturale; 1.5. Cercetări anterioare privind practicile culturale: 1.5.1. Cercetări anterioare desfăşurate în România; 1.5.2. Cercetări anterioare desfăşurate la nivel internaţional; Capitolul 2. Practici de consum cultural şi cadre de manifestare a creativităţii în mediul educaţional: 2.1. Aspecte generale privind conceptul de socializare; 2.2. Funcţiile şcolii; 2.3. Clasa şcolară şi grupul mic; 2.4. Cercurile şi grupurile de elevi; 2.5. Efecte şi roluri ale activităţilor extraşcolare/ extracurriculare asupra dezvoltării tinerilor; 2.6. Creativitatea în rândul elevilor. Aptitudini şi abilităţi; Capitolul 3. Impactul noilor tehnologii asupra practicilor culturale ale tinerilor: 3.1. Principalele caracteristici ale nativilor digitali; 3.2. Statistici privind utilizarea computerelor şi a Internetului în rândul tinerilor din România; 3.3. Social media – instrument de promovare a instituţiilor culturale; 3.4. Aspecte generale privind utilizarea mijloacelor digitale în mediul educaţional; 3.4.1. Analiză exploratorie privind utilizarea social-media în unităţile liceale de învăţământ din mediul rural (judeţul Iaşi); Capitolul 4. Studiu cantitativ privind practicile de consum şi producţie culturală în mediul educaţional: 4.1. Metodologia cercetării cantitative; 4.1.1. Redactarea chestionarului, tipuri de întrebări; 4.2. Structura socio-demografică a populaţiei studiate; 4.3. Percepţiile tinerilor privind cultura; 4.4. Practici de consum cultural şi de petrecere a timpului liber în rândul tinerilor: 4.4.1. Pasiuni cultural-artistice ale tinerilor practicate în mod organizat; 4.4.2. Implicarea civică a tinerilor; 4.5. Influenţa „noilor tehnologii” asupra comportamentului cultural al tinerilor; 4.5.1.Studiu de caz privind obişnuinţele de lectură ale tinerilor. Cărţi tipărite vs eBook; 4.5.2. Modalităţi de utilizare şi percepţii ale tinerilor privind Internetul şi social-media; 4.6. Valori, principii, perspective educaţionale și profesionale. Aspecte generale; 4.7. Concluzii generale ale anchetei cantitative; Capitolul 5. Studiu calitativ privind implicarea tinerilor în activităţi extracurriculare şi extraşcolare: 5.1. Metodologia cercetării calitative; 5.1.1. Rezumatele interviurilor. Studii de caz; 5.2. Cultura din perspectiva elevilor; 5.2.1. Importanţa acordată culturii în rândul tinerilor; 5.3. Rolul şcolii în promovarea activităţilor cultural-artistice şi educaţionale; 5.3.1. Modalităţi de îmbunătăţire a participării/ implicării elevilor în activităţi cultural-artistice şi educaţionale; 5.4. Percepţiile adolescenţilor privind funcţiile Internetului şi ale reţelelor de socializare; 5.5. Apariţia pasiunilor cultural-artistice: 5.5.1. Influenţe şi roluri ale agenţilor educativi în susţinerea dezvoltării pasiunilor cultural-artistice; 5.5.2. Cadre de manifestare a pasiunilor cultural-artistice; 5.6. Aspiraţii şi perspective educaţionale şi socio-profesionale; 5.7. Concluzii generale ale studiului calitativ; Concluzii finale şi recomandări; Bibliografie; Anexă: Preferinţe ale elevilor în materie de muzică, filme şi literatură

Alexandru-Cosmin Apostol (n. 1987, Iași) – doctor în sociologie și cadru didactic asociat, începând din anul 2013, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice. Susține seminarii de Statistică socială, Teorii sociologice contemporane, Metodologia cercetării în științele sociale, Sociologie aplicată și laborator de cercetare ș.a. În perioada 2014-2015 a fost bursier doctorand în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652. În calitate de sociolog, a participat la realizarea a numeroase studii pe teme sociale, educaționale și politice.
Printre articolele științifice publicate cu referire la domeniul cultural se numără: „Internet Use among High School Students from Iași Municipality. Sociological Perspective”, în Alina Popa & Florea Ioncioaia (editori), Proceedings of the 2nd Commscie International Conference "Challenges for Sciences and Society in Digitial Era", Editura PIM (2015); „Young people reading habits. Between printed books and E-books”, în Camelia Grădinaru, Roxana Patraș, Andreea Mironescu, Anca-Diana Bibiri, Emanuel Grosu (editori), From Manuscript to E-Book, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2016); „Digital Development And Cultural Organizations”, în Iulian Boldea (coord.), Identities in Metamorphosis. Literature, Discourse And Multicultural Dialogue, Section Political Sciences, Sociology, International Relations, Arhipelag XXI Press (2014) ș.a.