Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Observatorul Social /

Studii de sociologia educaţiei. Educaţia familială şi educaţia şcolară

Maria Alexandrescu

în stoc

Data apariției: 01.04.2022

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Sociologie

Colecție: Observatorul Social

ISBN: 978-606-714-686-8

Nr. pagini: 298

Format: 14,7 x 20,5 cm.

32.92 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea de faţă prezintă studii din domeniul sociologiei educaţiei, precum şi al sociologiei familiei. De asemenea, ea prezintă o serie de aspecte metodologice cu privire la culegerea şi analiza datelor prin intermediul metodelor calitative.

«Lucrarea este vastă prin temele abordate şi prin materialul pe care a reuşit să-l producă în cadrul cercetării, în primul rând prin mulţimea şi calitatea interviurilor realizate. Obiectivele tezei au fost foarte ambiţioase, încercând să acopere o foarte mare suprafaţă de teren, atât ca problematică (a se vedea conceptele de referinţă), cât şi ca arie de cercetare, arie lărgită prin includerea cercetării de teren în Franţa. Ce a reuşit cel mai bine Maria Alexandrescu în această teză, luând în considerare şi posibilităţile ei de realizare, este modul de a se prezenta ca actor al cercetării, cu dubla sa experienţă, profesională şi educaţională anterioară, şi modul de relaţionare cu subiecţii anchetei de teren.» (prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu)

Introducere; Capitolul I. De la educaţie la socializare: I.1. Conceptul de educaţie; I.2. Despre socializare; I.3. Raportul dintre educaţie şi socializare; Capitolul II. Continuitate şi schimbare în structura familiei: II.1. Familia conjugală; II.2. Familiile mixte; II.3. Familia monoparentală; II.4. Modificările rolurilor parentale; II.5. Noi stiluri educaţionale; Capitolul III. Instituţiile educative sub semnul schimbărilor sociale: III.1. Şcoala românească de-a lungul istoriei; Capitolul IV. Ancheta de teren asupra raporturilor dintre educaţia familială şi educaţia şcolară: IV.1. Etape ale anchetei de teren; IV.2. Eşantionarea şi criteriile sale; IV.3. Populaţia intervievată; IV.4. Structura eşantionului; Capitolul V. Metode de culegere a datelor: V.1. Interviul – principii de aplicare; V.2. Instrumentele de lucru ; V.3. Observaţia de teren; V.4. Modalităţi de acces; V.5. Acordul şi durata interviului; V.6. Descrierea locului de desfăşurare a interviurilor în funcţie de categoriile sociale identificate; V.7. Interacţiuni specifice. Cercetătorul social între implicare şi neutralitate; V.8. Transcrierea interviurilor; Capitolul VI. Metode de analiza datelor: VI.1. Consideraţii generale; VI.2. Analiza tematică; Capitolul VII. Analiza datelor: VII.1. Definirea educaţiei şi a rolului acesteia; VII.2. Educaţia educatorilor; VII.3. Învăţământul actual vs. învăţământul înainte de 1989; VII.4. Cultura organizaţională şcolară/managementul şcolar; VII.5. Cultura didactică; Capitolul. VIII. Analiza structural-sistemică a clasei de elevi: VIII.1. Structura clasei de liceu, pornind de la eşantioanele de elevi studiate; VIII.2. Raporturile dintre elevi şi profesori; VIII.3. Criteriile de admitere în liceu; VIII.4. Educaţia din familie pentru profesie; VIII.5. Educaţia din şcoală pentru profesie; Capitolul IX. Tipurile de raporturi dintre educaţia familială şi educaţia şcolară: IX.1. De ce aceste raporturi?; IX.2. Continuitate şi complementaritate în educaţie; IX.3. Raporturile conflictuale dintre familie şi şcoală; Capitolul X. De la succesul şcolar la reuşita socială: X.1. Educaţie vs reuşită; X.2. Experienţa familială, experienţa şcolară şi experienţa personală; X.3. Familii implicate; X.4. Familii care deleagă educaţia; X.5. Familii care nu se implică; Concluzii; Bibliografie; Anexe.

Maria Alexandrescu (n. 1978, Hălăreşti, Vaslui) este doctor în sociologie (2011) şi cadru didactic asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde predă cursuri de asistenţă socială. În perioada 2010-2016 a ţinut patru seminarii de asistenţă socială la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, iar în 2012-2016, două seminarii la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, în cadrul aceleiaşi universităţi. În perioada 2010-2011 a beneficiat de o mobilitate de studiu în cadrul Universităţii Sorbonne Nouvelle – Paris III. Este autoare şi coautoare a unor studii, articole şi traduceri pe diverse teme de metodologie sau de sociologia familiei (Învățământul românesc înainte și după 1989, în Octavian Moşin, Ioan Scheau, Dorin Opriş (editori), Educația din perspectiva valorilor. Summa Theologiae, t. 13, Eikon, Cluj-Napoca, 2018; Characteristics of the integra¬tion of the Romanian emigrants in the French cultural space, în Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Dumitru Buda (eds.), Paths of Communication in Post¬moder¬nity (Section: Communication, Journalism, Education Sciences, Psy¬chology and Sociology), Arhipelag XXI Press, Târgu Mureş, 2020).