Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Patrimoniu /

Patrimoniul cultural religios – legislație şi jurisprudențǎ

Marius Balan, Emilian Iustinian Roman (editori)

Data apariției: 07.05.2019

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Teologie

Colecție: Patrimoniu

ISBN: 978-606-714-511-3

Nr. pagini: 257

Format: 17 x 24 cm.

48.30 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Editorii acestui volum colectiv îşi propun conştientizarea rolului şi importanţei patrimoniului cultural religios local, naţional, european şi universal în contextul lumii de astăzi, printr-o analizǎ pertinentă a legislaţiei civile şi ecleziale, naţionale şi internaţionale privitoare la patrimoniul cultural, precum şi aprofundarea cunoaşterii, păstrării şi punerii în valoare a tezaurului creştin pentru a contura situaţia prezentă în acest domeniu esenţial pentru definirea identităţii naţionale.

Federica BOTTI, Gli accordi con le confessioni religiose come strumento di gestione del patrimonio culturale; Alessandro BUCCI, Il peso della tradizione illuministica in tema di regolamentazione dei beni ecclesiastici; Dan SANDU, Patrimoniunl cultural rural, între extincţie și modernismul temperat; Elena GHERMAN, Muzeul – entitate patrimonială și educaţională; Constantin Iulian DAMIAN, Sharia și fiqh, între ra’y, sunna și modernitate; Irimie MARGA, Biserica şi subiectul dreptului de proprietate; Nicolae-Coriolan DURA, Bunurile bisericești – mărturia canoanelor apostolice privitoare la dreptul Bisericii de a deţine și de a-și administra bunurile sale – studiu canonic; Maximilian PAL, Patrimoniul şi administrarea bunurilor materiale în așezămintele monahale după Dreptul Canonic; Iulian Mihai L. CONSTANTINESCU, Un model european privind patrimoniul cultelor religioase și finanţarea lor. Privilegii și discriminări; Casian RUȘEŢ, Restaurarea patrimoniului cultural religios în parteneriatul public-privat dintre Statul Român prin Compania Naţională de Investiţii şi cultele religioase recunoscute din România. Studiu de caz: Restaurarea reședinţei episcopale din Caransebeș. O abordare canonică şi legislativă; Florin DOBREI, Patrimoniul ecleziastic ortodox hunedorean: bisericile-monument istoric; George GRIGORIŢĂ, Primele reglementări legale privind pictura bisericească în România; Ioan COZMA, Canonical and administrative issues relating to the Parish in the Romanian Orthodox Episcopate of America; Cosmin PANŢURU, Încălcarea dreptului de proprietate a unor bunuri de patrimoniu bisericesc. Studiu de caz; Giovanni CIAMBALO, Legile privind bunurile culturale în vigoare din Balcani Laws on cultural assets in force in Balkans

Marius Balan (n. 1965) este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Doctorat susţinut în 1999 la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, sub îndrumarea profesorului Marţian Niciu, cu o teză consacrată statutului minorităţilor în dreptul internaţional. A publicat 5 cărţi (de autor sau în colaborare) şi peste 50 de studii şi articole tratând diverse teme de drept public şi de teorie a dreptului. Ultima lucrare relevantă o constituie un curs aprofundat de drept constituţional (examinând teoria generală statului şi a constituţiei şi Constituţia României în context european; a apărut la Editura Hamangiu, Bucureşti, în anul 2015). A tradus din germană mai multe lucrări juridice de Carl Schmitt şi Bernd Rüthers (cea de-a doua ediţie a traducerii monografiei „Dreptul degenerat” a celui din urmă autor a apărut în anul 2016 la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi).
Emilian Iustinian Roman (1976, Cluj-Napoca) este lector universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxǎ „Dumitru Stǎniloae”, din cadrul Universitǎții „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, unde predǎ cursuri de Drept canonic ortodox. Administrație şi legislație bisericeascǎ. Direcțiile de cercetare privesc Sfintele Taine, izvoarele Dreptului canonic ortodox, legislația bisericeascǎ şi civilǎ, relația Bisericǎ – stat ȋn context național şi european. A publicat diverse studii şi articole pe aceste teme, fiind editor și coeditor de volume dedicate ȋnvǎțǎmȃntului religios, monahismului, precum şi manifestǎrilor ştiințifice de marcǎ desfǎşurate ȋn cadrul Facultǎții de Teologie Ortodoxǎ „Dumitru Stǎniloae” din Iaşi.