Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Sophia /

Euronomosofia. Periplu filosofic prin dreptul european. Lecțiuni

Valerius M. Ciucă

stoc epuizat

Data apariției: 04.09.2019

Domeniu: Ştiinţe juridice / Drept internaţional

Colecție: Sophia

ISBN: 978-606-714-522-9

Nr. pagini: 430

Format: 17 x 24 cm.

58.00 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prefaţă la prima ediție de academician Wilhelm Dancă.
Postafață de academician Alexandru Zub.
În cuprinsul acestui volum cu caracter interdisciplinar autorul tratează despre o „Europă” juridică și judiciară, profilată ca atare mai ales după pronunțarea, la 5 februarie 1963, a deciziei C.J.C.E. în cauza Van Gend en Loos (affaire 26/62), prin care i se recunoaște Tratatului institutiv de la Roma un caracter original, iar dreptului european emergent un aferent caracter sui-generis, răspunzând nevoii de creare a unei ordini juridice proprii, un nou „patrimoniu juridic” izvoditor de drepturi „europene”. Altfel spus, cartea tratează despre un cosmos interior ce îi uneşte pe europeni, pe cetăţenii acestei cuprinzătoare noi „cetăţi” comune (Uniunea Europeană); despre o fabuloasă Europă juridică (rațiunea, buna rațiune elogiată de Seneca). Şi aceasta, precum într-o lecție fără sfârşit, probă a organicităţii ei (în sensul clamat de Savigny şi de şcoala hermeneutică pe care şi autorul a imaginat-o cu ani în urmă, în speranţa revivificării dialogului socratic în orele de seminar pentru o bună pregătire juridică).

Planul lucrării; Plus incipit (Wilhelm Dancă); PARTEA I. Prolegomene la o operă în eşafodaj: Principium; Partea I a prolegomenelor. Premise factuale, conceptuale şi ideatice ale Europei; Primul factor: filosofia juridică creştină sau marele Osmosys european; Al doilea factor: filosofia juridică a luminilor sau reiniţierea în arta complexului; Al treilea factor: filosofia dreptului european postbelic sau neostructuralismul constructivist al spiritului comun; LECŢIUNEA I. CONCEPTUL DE „EUROPA”: Momentul I: Răpirea Europei. Mythos şi puţină antroposofie; Momentul II: Etnomitologie; Momentul III: Publius Aelius Hadrianus; Partea a II-a a prolegomenelor. Teme propriu-zise de filosofie a dreptului european; Momentul IV. Alţi doi împăraţi cu viziuni unificatoare europene: Justinian şi Carolus Magnus; Momentul V. Decretum Gratiani sau, mai bine, dreptul canonic fondat pe această regulă a călugărului camaldul Gratian; Momentul VI. Dreptul scolastic. Şcolile glosatorilor şi postglosatorilor; Momentul VII. Codul Civil napoleonian; LECŢIUNEA A II-A. CONCEPTUL DE „IDEE EUROPEANĂ”: Momentul VIII. Secolul XX, un secol al construcţiei europene. Momentul cristalizării conceptului de „idee europeană”: LECŢIUNEA A III-A. CONCEPTUL DE „IDENTITATE EUROPEANĂ”: Momentul IX. Dreptul european contemporan posterior intrării în vigoare a Tratatului de la Maastricht; SECŢIUNE AD-HOC. Filosofia juridică jurisprudenţialistă în raport cu cetăţenia sau cu principiul identitar european; Momentul X. Jurisprudenţa CJUE în materie de cetăţenie şi de libertăţi ale cetăţenilor europeni; PARTEA A II-A. În căutarea ontologiei şi a palingeneziei dreptului european: LECŢIUNEA A IV-A. DREPTUL EUROPEAN CA DREPT-ÎN-SINE. EŞARFA DIN PĂLĂRIE ÎN ABSENŢA MAGICIANULUI?: Liminarii; I. Valorile cardinale ale U.E.; II. Principiile – „pilaştrii” „cupolei” valorilor europene?; III. Ideile juridice – „eşafodajul” construcţiei europene valorice şi principiale; SECŢIUNEA I. Cât este poiesis (nous pathetikos) şi cât autopoiesis (nous poietikos) în dreptul Uniunii Europene?: §1. Dreptul european non-paseist, independent de subiectele juridice naţionale?; §2. Dreptul european non-tribalist, independent de „sângele şi de pământurile ancestrale”?; SECŢIUNEA a II-a. Care sunt atributele şi simbolurile dreptului european?; §1. Nomosfera europeană – colecţie de izvoare formale „panteice” de drept?; §2. Noosfera europeană – simplă factualitate a izvoarelor reale, sociologice, ale dreptului european, doar cronologie de surse „culturale” ale Uniunii Europene?; SECŢIUNE AD-HOC. Filosofia comunicărilor juridice interpretative ale Comisiei Europene sau caduceul dezaripat al lui Hermes-Mercurius, desenat cu cerneală simpatică. Marginalii la o recentă hotărâre a Tribunalului Uniunii Europene; Postfaţă. „Homo juridicus” în viziune europenistă (Alexandru Zub); Bibliografie de iniţiere.

Valerius M. CIUCĂ (n. 1960, Berești, Galați) este profesor dr. de drept roman, drept privat comparat şi de filosofie a dreptului european, conducător de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, profesor asociat la ULCO, Lab. RII, Franţa, profesor invitat la University of Ottawa, Canada, ex-judecător al Tribunalului Uniunii Europene, membru fondator al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” din Iaşi, al Centrului „Robertianum” de drept privat european al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, al Cercului de hermeneutică juridică „Şcoala dreptului organic”, al Centrului de Cercetări Juridice „Şcoala exegetică după metoda postglosatorilor”; bursier al Guvernului Franţei, al American Bar Association şi al Uniwersytet Jagielloński din Cracovia, al Consiliului Europei şi al Academiei de Drept European din Florenţa, al Institutului de Drept Internaţional, pendinte de Georgetown University, Washington etc. pentru stagii de cercetare; membru în societăţi academice, de cercetare şi filantropice din România şi din străinătate. Distincţie supremă: Profesor Bologna al anului 2015, desemnat de Alianţa Naţională a Orga¬nizaţiilor Studenţeşti din România, respectiv, Doctor Honoris Causa al UMFST Târgu Mureş. Discipol spiritual, prieten şi colaborator al unor renumite personalităţi: judecătorul Mircea Hâncu, prof. dr. doc. Marţian Cotrău, profesor emeritus Jean Carbonnier, prof. dr. Petru P. Andrei şi prof. dr. Gheorghe Scripcaru, asistent al profesorului emerit Mihai Vasile Jacotă; participant la congrese, conferinţe şi reuniuni ştiinţifice din România şi din străinătate.
Relief cărturăresc: Procedura partajului succesoral (teză de doctorat, sub conducerea prof.-dr. Dumitru Radu), Polirom, 1997, Lecţii de sociologia dreptului, Polirom, 1998, Lecţii de drept roman, vol. I IV, Polirom, 2001; Lecţii de hermeneutică juridică, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2003; Lecţii de drept privat comparat (vol. I), Lecţii de drept privat comparat (vol. II-III, coord.), Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2005; Patografia Mihai Eminescu (cu Gh. Scripcaru), Junimea, Iaşi, 2004; Psihanaliză şi hermeneutică juridică. Pledoarie pentru iubirea necondiţionată (cu Gh. Scripcaru et al.), Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2005; Individul radical (cu Gh. Scripcaru), Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2006; Deontologie judiciară. Syllabus (cu Gh. Scripcaru et al.), Sedcom Libris, Iaşi, 2010; Vagant prin ideea europeană. Fulguraţii juridico-filosofice, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2011; Itinerarii prin pretoriile europene. Selecţie subiectivă de cazuistică europeană, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2011; Euronomosofia. Periplu filozofic prin dreptul european organic. Lecţiuni, vol. I, Prolegomene la o operă în eşafodaj, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2012, Drept roman. Lecţiuni, vol. I-II, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, Euronomosofia, vol. II, În căutarea substanţei ontologice şi a palingeneziei dreptului european, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2016; lucrări colective publicate în străinătate etc.