Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Sophia /

Imaginația creatoare și jocul ideilor estetice la Immanuel Kant

Eugenia Zaițev

în stoc

Data apariției: 19.03.2021

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Filosofie

Colecție: Sophia

ISBN: 978-606-714-562-5

Nr. pagini: 314

Format: 13 x 20 cm.

46.00 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul reliefează faptul că ideile estetice, aşa cum sunt prezentate în Critica facultății de judecare de Immanuel Kant, corelate cu imaginaţia creatoare din care provin, ar putea constitui chiar şi astăzi o caracteristică a operelor de artă autentice. Creatorul autentic prin excelență este geniul, a cărui imaginație va converti arta într-o artă demnă de admirat, datorită jocului ideilor estetice. Esența volumului constă în sublinierea importanței părții sensibile a unui om, adică a părții estetice, atât de necesară și atât de ocolită de majoritatea dintre noi.

Nota autorului; Introducere; Capitolul I: Teorii ale esteticii: 1.1. Definirea principalelor concepte; 1.2. Gnoseologia ca estetică la Alexander Baumgarten: 1.2.1. Kritik der Urteilskraft – o sintagmă intraductibilă; 1.2.2. Despre Common Sense ca universalizare a gustului; Capitolul al II-lea: Teorii ale imaginației: 2.1 Perspective kantiene asupra imaginației; 2.2. Imaginația în Criticile lui Immanuel Kant; 2.2.1. Imaginație versus intuiție. Aspecte transcendentale în creativitate; 2.2.2. Ipostaze ale imaginației în raport cu intelectul; 2.2.3. Imaginație, fantezie, reprezentare. Asemănări și deosebiri; 2.2.4. De la imaginația reproductivă la imaginația productivă; 2.2.4.1. Rolul imaginației creatoare în estetica kantiană; 2.2.4.2. Inconștientul creator ca izvor al imaginației (creatoare). Ideea normală estetică versus ideea rațiunii; 2.2.4.3. Perspective creative la Kant și Schelling. Conștientul versus inconștientul; Capitolul al III-lea: Importanța geniului în actul creator: 3.1. Semnificația etimologică a termenului geniu; 3.2. Geniul în limitele rațiunii kantiene: 3.2.1. „Agerimea productivă” – sursă a imaginației; 3.2.2. Imaginația în sfera geniului. Luciditate și creație; 3.3. Legătura critică dintre geniu și gust; 3.4. Geniu versus talent; 3.5. Geniu, natură, cultură și artă: 3.5.1. Latura psihologică a geniului în viziunea lui Lucian Blaga; 3.5.2. Perspectiva psihologică a geniului creator la Arthur Schopenhauer; 3.5.3. Memorie și imaginație maladivă la Immanuel Kant; 3.5.3.1. Imaginația ca mijloc de formare a memoriei axiologice; 3.5.3.2. Amenințări la adresa sensibilității; 3.5.3.3. Bolile sufletului ca factor creativ; 3.5.4. Despre geniul superficial la Immanuel Kant și Friedrich Nietzsche; 3.6. Geniul ca purtător de Weltanschauung: 3.6.1. Geniu și Weltanschauung; 3.6.2. Contemplarea și intuirea lumii; 3.6.3. Exemple din istoria artei; Capitolul al IV-lea: Kant și romantismul: 4.1. Definirea termenului romantism; 4.2. Romantismul în spațiul german; 4.2.1. Romantismul ca receptare a Idealismului german; 4.2.2. Reacția lui Kant la adresa Romantismului german; 4.2.3. Immanuel Kant – sursă a Romantismului german; 4.2.4 Depășirea limitei lăuntrice în filosofia lui Kant sau despre imaginația ca formă de depășire a sinelui; 4.3. Imaginația romantică ca imaginație creatoare; 4.3.1. Definiții ale imaginației în sfera romantică; 4.3.2. Ce este imaginația romantică ca o imaginație creatoare?; 4.3.3. Rolul iluziilor și al „puterilor invizibile” în imaginația romantică; 4.4 Naivitate și autenticitate. Perspective romantice; Capitolul al V-lea: Arta ca joc al ideilor estetice: 5.1. Definiții ale artei și jocului; 5.2. Arta în filosofia lui Immanuel Kant și Friedrich Schelling; 5.3. Arta frumoasă – arta ideilor estetice: 5.3.1. Geniul în crearea artei frumoase: 5.3.1.1. Problema originalității și a entuziasmului în actul creator; 5.3.1.2. Momentele astrale ale unui geniu; 5.4. Principiile estetice la Friedrich Schiller; 5.4.1. Imaginația și ideile estetice – mijloace de educație a neamului omenesc; 5.4.2. Libertatea – forța creatoare a jocului ideilor estetice; 5.5. Poezia între romantism, joc și arta frumoasă; 5.6. Opera de artă versus producție; 5.7. Opera de artă ca suport al memoriei axiologice: 5.7.1. Creaţie şi memorie; 5.7.2. Gustul şi ideile estetice; Concluzie; Bibliografie

Eugenia Zaițev (n. 1990, Drochia, Rep. Moldova) este asistent asociat dr. la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (seminarul de Comunicare Interculturală). Doctor în Filosofie la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, domeniul Filosofia Culturii și Axiologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A participat la conferințe naționale și internaționale cu subiecte din domeniul filosofic, cultural și artistic. A contribuit la organizări de evenimente științifice și a fost asistent de cercetare științifică în cadrul proiectului internațional de cercetare HeAT (Heritage and Threat), Orizont 2020 nr. 17/2016. Are publicate câteva articole științifice în reviste de specialitate din țară și din străinătate. Este coeditor al volumului Memorie axiologică și Weltanschauung, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, 2017. Domeniile de interes: Estetica, Filosofia Culturii și Axiologia, Comunicarea Interculturală.