Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Ştiinţele Educaţiei /

Dizabilitatea. O abordare transdisciplinară

Alexandra Maftei, Oana Dănilă, Alois Gherguț (coordonatori)

în stoc

Data apariției: 09.12.2022

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-606-714-744-5

Nr. pagini: 324

Format: 14,7 x 20,5 cm.

40.46 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prefață de Alois Gherguț
Cartea abordează dizabilitatea din puncte de vedere diferite și variate, cu scopul de a contura o viziune cât mai clară și mai comprehensivă asupra acesteia. Explorarea modului în care dizabilitatea este reprezentată la nivel educațional medical, societal, juridic, în mass-media și în alte domenii conexe, dar și mecanismele psiho-socio-culturale care determină atitudinile și percepția asupra dizabilitate sunt teme fundamentale și subiecte esențiale pentru politici educaționale și sociale incluzive eficiente. Astfel, volumul de față - o premieră pe piața editorială din România ca abordare și conținut - este util și necesar profesorilor și studenților din domeniul socio-uman (și nu numai), cadrelor didactice preuniversitare și universitare, dar și părinților și tinerilor, având în vedere tematica conținuturile abordate.

«Autorii care semnează capitolele cuprinse în acest volum, marea majoritate tineri și absolvenți ai facultății noastre, au venit cu perspective și răspunsuri interesante, originale, inedite, pe alocuri surprinzătoare, elaborate și redactate într-o manieră inter- și transdisciplinară, reușind astfel să surpindă fenomenul dizabilității într-o cheie exaustivă, complexă și revelatoare în contextul dinamicii sociale din timpurile noastre, când acceptarea și valorizarea diversității umane nu mai sunt doar deziderate, ci converg pas cu pas spre un principiu de acțiune. Odată cu apariția acestui volum avem certitudinea că Școala de Psihopedagogie specială de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este din ce în ce mai vizibilă și confirmă acest lucru prin afirmarea în plan științific și didactic a tinerilor cercetători, doctoranzi și absolvenți. (Prof. univ. dr. Alois Gherguț)

Prefață. Dizabilitatea – de la o stare socială spre o provocare profesională, Alois Gherguț; Dizabilitatea în România: de la segregare la incluziune, Ştefania Niţu, Alexandra Maftei; Perspective asupra dizabilităţii: teorii, modele, atitudini, Ioan Alex Merlici, Georgiana Lăzărescu, Alexandra Maftei; Dizabilitatea în contextul diversităţii, Irina Cristina Pachiţa; Dizabilitatea în contextul eticii normative: teorii şi provocări, Ioan Alex Merlici, Alexandra Maftei; Aspecte juridice cu privire la statutul şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Protecţia datelor cu caracter personal conform GDPR, Mirela Carmen Dobrilă; Cerinţele educaţionale speciale: dizabilitatea în context şcolar, Maria Diaconu Hegyi; Elevii „dublu excepţionali” sau „dublu speciali”. Implicaţii educaţionale ale integrării lor în şcoala de masă, Tina Vrabie; Dizabilitate, limbaj şi comunicare: implicaţii în viaţa de zi cu zi, Ovidiu Cristian Tudorean; Dizabilitate şi sexualitate, Diana Alina Oancea Matei; Traumă şi dizabilitate, Mălina Ionela Corlătianu, Cornelia Măirean; Psihoterapia familiilor cu un copil cu dizabilitate, Maria Ţupac Iordan, Oana Dănilă; Dizabilitatea şi relaţiile de fratrie: o perspectivă sistemică, Alexandra Maftei, Teodora Elena Huţanu; Evaluarea şi îngrijirea pacientului psihiatric cu dizabilitate intelectuală, Cornelia Măirean, Laurenţiu Maftei; Provocări cu privire la pacienţii cu dizabilităţi din perspectivă oftalmologică, Anisia Iuliana Alexa, Camelia Margareta Bogdănici; Tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilităţi, Oana Dănilă; Reprezentări ale dizabilităţii în mass media, Elena Cosmina Petroi, Alexandra Maftei

Alexandra Maftei (n. 1986, Iași) este asistent universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, doctor în psihologie, dublu licențiată (Psihologie și Jurnalism) și membru activ în comunitatea organizațiilor non-guvernamentale. Având o experiență bogată în câmpul educațional, și în mod special în lucrul cu copiii, interesele sale de cercetare sunt conturate în sfera psihologiei morale și a psihopedagogiei speciale. A câștigat numeroase premii atât pentru activitatea didactică în domeniul universitar (Premiul Horia Pitariu în 2018, Premiul Profesor Bologna în 2018), cât și în domeniul preuniversitar (Premiul Creator de educație în 2019). Lucrarea sa de doctorat (Children’s moral lives: moral representation, licensing, and cleansing mechanisms, 2020) a fost notată cu calificativul Excelent – Summa cum laude. De asemenea, a publicat peste 40 de articole de specialitate în reviste indexate Web of Science, precum şi volumul Educația morală a copiilor. Repere psihopedagogice (2021), la Editura UAIC. În prezent, coordonează un grant de cercetare centrat pe atitudinile și percepțiile copiilor și adolescenților față de dizabilitate și urmează un program de studii postdoctorale în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, centrat pe comportamentele mediate de tehnologie.
Oana Dănilă (n. 1982, Onești) este conferențiar universitar doctor cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Având un doctorat în domeniul psihologiei, este implicată în activități didactice aferente disciplinelor psihologia cuplului şi a familiei, psihologia comportamentului deviant, metode şi tehnici de diagnoză şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe senzoriale şi motrice. Este parte din comunitatea românească, dar și internațională de terapeuți centrați pe emoție. Lucrări publicate la Editura UAIC: Violenţa în familie. Teorii, particularităţi şi intervenţii specifice (2009, coautor, împreună cu Maria Nicoleta Turliuc și Adina Karner Huţuleac ), Performanţa în muncă şi satisfacţia maritală. Conflict, facilitare sau haos? (2016).
Alois Gherguț (n. 1965, Iași) este profesor universitar doctor habilitat la Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, director al Departamentului de Științe ale Educației, conducător de doctorat şi coordonator al programului de masterat „Diagnoză și intervenție la persoane cu cerințe speciale”. A publicat 18 volume şi peste 150 de articole care ţin de psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, evaluarea, intervenția și designul programelor de terapie şi recuperare a persoanelor cu cerințe speciale, educație incluzivă, managementul serviciilor sociale, consilierea psihopedagogică ş.a.
La Editura UAIC este coordonatorul colecției ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI și coautor al volumului Introducere în managementul clasei de elevi (2011), carte care se află pe locul al doilea într-un top al numărului de împrumuturi pentru ultimii zece ani realizat de BCU Iași. Dintre cele mai recente volume publicate la Editura Polirom, amintim: Educaţia incluzivă şi pedagogia diversităţii (2016), Educaţia specială. Ghid metodologic (coordonator, 2016), Managementul instituţiilor şi serviciilor pentru persoane cu cerinţe speciale (2018), Educaţia incluzivă. Ghid methodologic (în colaborare, 2019), Cuvântul și condiția umană. Reflecții, proiecții și regăsiri (2019).