Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Ştiinţele Educaţiei /

Educația în primele secole creștine

Bogdan Constantin Neculau

în stoc

Data apariției: 09.12.2022

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-606-714-692-9

Nr. pagini: 310

Format: 14,7 x 20,5 cm.

25.42 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Scopul primordial al lucrării este de a ilustra idei, școli, modele de viaţă, concepţii și sisteme pedagogice, prin scrierile şi pildele autorilor creştini, dar și prin prezentarea perioadei premergătoare a Antichității. Sfinţii Părinţi din perioada creştinismului primar nu au interzis, ci, mai mult, au recomandat chiar filosofia păgână, considerând perfect valabile unele idei ale acestei perioade. Vom face și o analiză a trecerii de la învăţământul laic la cel cu valenţe creştine, ţinând cont de climatul existent, de oportunităţi, posibilităţi şi limite. Perioada creştinismului primar este una de pionierat, acum putându-se vorbi de primii pedagogi care, prin ideile lor, fac să se contureze primele strategii educative coerente şi pertinente. Concluziile lucrării vor presupune o analiză comparativă a ideilor şi concepţiilor pedagogice emise de reprezentanții Antichității, de Părinţii Bisericii din primele secole creștine, precum şi o structurare a lor din perspectiva actualităţii şi a pedagogiei contemporane. Este impresionant cât de actuale sunt unele concepţii, aparent moderne.

«Lucrarea de față și-a fixat ca obiectiv principal de studiu secolele IV-VI, adică o perioadă în care creștinismul, eliberat de persecuții, s-a putut manifesta liber și a dat oameni celebri și instituții educaționale de anvergură, ale căror reverberații s-au răsfrânt peste veacuri în lumea europeană. Totuși, autorul a înțeles că este necesară extinderea cronologică asupra perioadei anterioare și anume cea apostolică, post-apostolică și a primilor Sfinți Părinți, dar și asupra perioadei precreștine. Centrul analizei îl constituie marile școli teologice (Alexandria, Antiohia, Cezareea Palestinei, Capadocia, Siria), cu personalitățile care le-au ilustrat prin operele și activitatea lor didactico-pastorală – Sfinții Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa și Fericitul Ieronim. Contribuțiile lor multiple i-au îndreptățit pe învățații moderni să numească secolul al IV-lea și începutul celui de al V-lea epoca de aur a creștinismului. Autorul evidențiază din operele celor cinci părinți, dar și ale altora, principiile educaționale și ale formării intelectuale creștine, majoritatea perfect valabile și astăzi. Totodată, el arată și cadrul instituțional în care s-au realizat aceste obiective. Astfel, textul lucrării devine plin de învățăminte pentru orice cititor, dar mai ales pentru cel care nu are în formația sa cunoștințe teologice și pedagogice profunde.» (Acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu)

În loc de prefață; Introducere. Despre oportunitatea analizei educaţiei şi învăţământului din perioada creştinismului primar; 1. Idei pedagogice şi sisteme educative apărute în Antichitatea precreștină: 1.1. Şcolile Orientului Antic: 1.1.1.Şcolile în Egiptul Antic; 1.1.2. Şcolile Chinei Antice; 1.1.3. Şcolile Indiei Antice; 1.2. Educaţia la vechii israeliţi: 1.2.1. Familia; 1.2.2. Metode educative la vechii israeliți; 1.2.3. Pedepsele; 1.2.4. Preocuparea pentru scriere, științe și arte a vechilor israeliți; 1.2.5. Concluzii și actualizări; 1.3. Educaţia şi instrucţia în Grecia Antică: 1.3.1. Homer (sec. IX-VIII î.Hr.); 1.3.2. Educaţia în vechiul stat spartan; 1.3.3. Socrate (469 399 î.Hr.); 1.3.4. Platon (427 347 î.Hr.); 1.3.5. Aristotel (384 322 î.Hr.); 1.4. Concluzii; 2. De la învăţământul laic la învăţământul cu valenţe creştine: 2.1. Învăţământul privat şi învăţământul public; 2.2. Educaţia ‒ preocupare de bază a Părinţilor Bisericii; 2.3. Concluzii; 3. Specificitatea educației în perioada creștinismului primar: 3.1. Iisus Hristos ‒ Pedagog suprem; 3.2. Instituţia catehumenatului; 3.3. Sensul familiei în concepţia Sfinţilor Părinţi şi rolul ei în educaţia copiilor; 3.4. Marile şcoli teologice din secolele II VI: 3.4.1. Şcoala catehetică din Alexandria; 3.4.2. Şcoala neo alexandrină; 3.4.3. Şcoala din Antiohia; 3.4.4. Şcoala din Cezareea Palestinei; 3.4.5. Şcoala catehetică din Ierusalim; 3.4.6. Şcoala celor trei mari capadocieni; 3.4.7. Şcoala din Edesa (sau Şcoala siriacă); 3.4.8. Şcoala din Nisibi; 3.4.9. Şcolile mănăstireşti; 3.4.10. Concluzii; 4. Personalităţi care s au afirmat în domeniul educaţiei şi învăţământului în perioada secolelor IV VI. Concepţiile lor pedagogice şi culturale; 4.1. Sfântul Vasile cel Mare (330 379) sau virtuţile persuasive ale Logosului Întrupat: 4.1.1. Viaţa şi activitatea; 4.1.2. Opera; 4.1.3. Idei pedagogice întâlnite la Sfântul Vasile cel Mare; 4.2. Sfântul Ioan Gură de Aur sau Ars predicandi: 4.2.1. Viaţa şi activitatea; 4.2.2. Opera; 4.2.3. Idei pedagogice la Sfântul Ioan Gură de Aur; 4.3. Sfântul Grigorie de Nazianz (~329 ~389) sau elocinţa sacră a celui însetat de desăvârşire întru Hristos: 4.3.1. Viaţa şi activitatea; 4.3.2. Opera; 4.3.3. Concepţia despre cultură şi ideile pedagogice ale Sfântului Grigorie de Nazianz; 4.4. Sensus morali şi compoziţiile predicatoriale la Sfântul Grigorie de Nyssa (~335 394/395): 4.4.1. Viaţa şi activitatea; 4.4.2. Opera; 4.4.3. Concepţia pedagogică a Sfântului Grigorie de Nyssa; 4.5. Fericitul Ieronim sau „pescarul sufletesc”, modelator de conştiinţe (347-419): 4.5.1. Viaţa şi activitatea; 4.5.2. Opera Fericitului Ieronim; 4.5.3. Concepţia pedagogică a Fericitului Ieronim; Concluzii. Reverberaţia ideilor şi sistemelor pedagogice din perioada secolelor IV VI în actualitate; Educația în primele secole creștine (rezumat); Education in the first Christian centuries (Summary); L’Éducation pendant les premiers siècles chrétiens (Résumé); L'educazione nei primi secoli cristiani (Riepilogo); Bildung in den ersten christlichen Jahrhunderten (Zusammenfassung); Bibliografie

Bogdan Constantin Neculau (n. 1976, Iași) este doctor în științe ale educației, lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Este absolvent al facultăților de Teologie Ortodoxă ‒ secția Pastorală ‒ și Psihologie și Științe ale Educației ‒ secția Pedagogie, din cadrul universității ieșene.
Predă cursuri de Pedagogie, Managementul organizației școlare, Comunicare educațională și Managementul clasei de elevi studenților care doresc să îmbrățișeze cariera didactică. De asemenea, susţine activităţi didactice în cadrul Masteratului Didactic și al Masteratului de Politici și Management în Educație.
Între anii 2010-2016 a îndeplinit și funcția de inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași, iar între 2012 și 2020 a fost membru al Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Preşedinte al Comisiei permanente pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public. În prezent, coordonează activitatea Centrului de Învățare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, înființat în urma câștigării unui proiect finanțat de Banca Mondială, și este directorul Departamentului pentru Învățământ Preuniversitar din cadrul UAIC. De asemenea, este consilier pentru tineret și misiune universitară, în cadrul sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.
A publicat peste 50 de studii și articole de specialitate, a prefațat și / sau a coor¬do¬nat peste 10 volume, fiind referent științific la peste 40 de lucrări și manifestări științi¬fi¬ce naționale și internaționale. A participat, în calitate de membru / expert, în nume¬roase proiecte de cercetare / dezvoltare instituțională. Coordonează colecția Pedagogie creștină din cadrul Editurii „Doxologia” a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.