Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Ştiinţele Educaţiei /

Etica profesiei didactice

Roxana Ghiaţău

stoc epuizat

Data apariției: 22.07.2013

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-973-703-894-4

Nr. pagini: 212

Format: 14,7 x 20,5 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prefaţă de Constantin Cucoş. Scrisă dintr-o perspectivă modernă, lucrarea poate funcţiona ca stimulent inovativ autoresponsabilizator şi complement strategic cu valenţe practice, deosebit de important pentru învăţători, profesori, consilieri, factori de decizie, politicieni.

Capitolul I. Fundamentări teoretice ale eticii şi deontologiei profesiei didactice I. 1. Morala, etica şi deontologia - trei domenii controversate I. 2. Delimitări conceptuale în etica şi deontologia spaţiului educativ I. 3. Argumente pentru o deontologie a profesiei didactice I. 3. 1. Argumente de natură psihosocială I. 3. 2. Argumente de natură interculturală I. 3. 3. Argumente de natură instituţională şi organizaţională I. 3. 4. Argumente statutare Capitolul II. Procesul de luare a deciziei etice în învăţământ II. 1. Resurse filosofice ale deciziei etice II. 1. 1. Teorii despre virtute II. 1. 2. Teorii deontologiste II. 1. 3. Teorii utilitariste II. 2. Resurse furnizate de teoriile psiho-pedagogice în luarea deciziei etice II. 2. 1. Lawrence Kohlberg - Moralitatea se construieşte stadial II. 2. 2. Sidney Simon şi Louis Rath - Clarificarea valorilor II. 2. 3. Thomas Lickona - Educaţia Caracterului II. 2. 4. James Rest - Abordarea procesuală a construcţiei moralităţii II. 2. 5. Elliot Turiel - Teoria domeniului II. 2. 6. Georg Lind - Dualitatea competenţei morale II. 3. Resurse furnizate de teoriile managementului şi ale comportamentului organizaţional II. 4. Alte categorii de resurse: vârsta, ocupaţia, orientarea religioasă etc. II. 4. 1. Resurse generate de vârstă II. 4. 2. Resurse generate de poziţionarea religioasă a persoanei Capitolul III. Dimensiunea etică a modelului profesiei în general şi a profesionalismului didactic III. 1. Componente ale modelului general al profesiei III. 2. Profesionalismul în educaţie şi drumul spre legitimitate în profesia didactică III. 3. Factori favorizanţi ai accesului la un statut profesional deplin în învăţământ III. 4. Factori frenatori în profesionalizarea didactică Capitolul IV. Etică şi praxis educaţional IV. 1. Dileme etice în procesul de învăţământ IV. 2. Educaţia şi valorile educaţionale IV. 3. Contextualizarea valorilor etice în procesul de învăţământ IV. 3. 1. Libertatea şi libertatea academică IV. 3. 2. Autonomia IV. 3. 3. Dreptatea IV. 3 . 4. Respectul IV. 3. 5. Responsabilitatea IV. 3. 6. Grija şi generozitatea IV. 3. 7. Integritatea

Roxana Ghiaţău (n. 1977) este asistent doctor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Conduce cursuri şi seminarii de teoria curriculumului, teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării. Temele sale de cercetare se centrează pe probleme aparţinând eticii pedagogice, axiologiei educaţiei şi formării formatorilor.