Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Ştiinţele Educaţiei /

Logopedie. Strategii terapeutice în corectarea tulburărilor de limbaj

Iolanda Tobolcea, Camelia Soponaru (coordonatori)

Data apariției: 02.07.2013

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-973-703-848-7

Nr. pagini: 352

Format: 14,7 x 20,5 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul cuprinde rezultatele obţinute de către specialiştii logopezi în cadrul terapiei logopedice, abordări metodologice atât sub aspect psiho-pedagogic, cât şi interdisciplinar în domeniul terapiei logopedice a diferitelor tulburări de limbaj. Capitolele volumului evidenţiază preocuparea specialiştilor în domeniul psiho-pedagogiei speciale în: evaluarea şi stabilirea gradului tulburărilor de limbaj, elaborarea şi aplicarea programelor de intervenţie personalizată, aplicarea unor strategii de intervenţie eficiente formării deprinderilor de autonomie personală, elaborarea unor instrumente de lucru specifice, fişe de evaluare logopedică, fişe de monitorizare a progresului în corectarea tulburărilor de limbaj etc.

Cuvânt înainte Partea I Aspecte psihopedagogice ale tulburărilor de limbaj şi comunicare Iolanda Tobolcea, Particularităţile limbajului şi comunicării la copilul cu Sindrom Down (Trizomia 21) Teodora Purle, Evaluare şi progres în terapia logopedică Laura Tudorean, Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la copilul deficient mental Ovidiu Cristian Tudorean, Unele consideraţii privind metodele şi tehnicile logopedice şi imaginea de sine la copilul cu tulburări de limbaj Dorina Iuşcă, Implicaţii ale ritmului în terapia tulburărilor de limbaj Alexandra Mişcov, Abilitatea empatică în terapia logopedică a balbismului Gabriela Raus, Repere didactice privind evaluarea achiziţiilor lexico-grafice la elevul cu cerinţe educaţionale speciale Cătălin-Mircea Dîrţu, Programarea neurolingvistică, behaviorismul şi schimbarea terapeutică prin utilizarea limbajului Camelia Soponaru, Cătălin-Mircea Dîrţu, Percepţia calităţii vieţii maritale şi a împlinirii personale în cadrul cuplului cu un copil cu tulburări de limbaj Partea a II-a Strategii terapeutice în corectarea tulburărilor de limbaj Iolanda Tobolcea, Strategii logoterapeutice în dezvoltarea comunicării la copiii cu cerinţe educaţionale speciale (C.E.S.) Emilia Crîşmariu, Iolanda Tobolcea, Terapia logopedică asistată – particularităţi contextuale Iolanda Tobolcea, Camelia Soponaru, Programe moderne de intervenţie pentru dezvoltarea limbajului şi comunicării la deficientul mintal Elena Oana Ilaş, Intervenţii terapeutice pentru stimularea şi dezvoltarea comunicării şi limbajului la copiii cu deficienţă mintală Magdalena Luchian, Ileana Coca, Reeducarea auzului fonematic la copiii cu tulburări de pronunţie de tip dislalic. Aspecte teoretice şi practice Ovidiu Cristian Tudorean, Unele aspecte privind motivaţia învăţării şi comunicarea la şcolari cu şi fără tulburări ale limbajului Cristina Păduraru, Camelia Soponaru, Comunicare si limbaj la copilul autist. Câteva idei simple şi practice pentru cei care lucrează cu copiii cu autism şi pentru părinţii acestor copii Iuliana Dobroviceanu, Comunicarea cu pictogramele în cadrul terapiei comportametale A.B.A.

Iolanda Tobolcea este conferenţiar universitar dr. la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, doctor în Psihologie (Utilizarea unor tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei copilului de vârstă şcolară – cl.I-VIII). A realizat studii şi cercetări privind metodele, procedeele şi tehnicile utilizate pentru recuperarea persoanelor cu diferite dizabilităţi (de limbaj, senzoriale, motorii, intelectuale etc.). Autoare a cărţilor : Orientări psihologice şi logopedice în logonevroză (2000); Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei (2001, reeditată în 2011); Intervenţii logo-terapeutice moderne pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal (2002,reeditată în 2011; Îndrumător practic în terapia dislaliei (2002,reeditată în 2011); Dezvoltarea abilităţilor de limbaj şi de comunicare la copilul cu sindrom Down (trizomia 21) (2002); Terapia logopedică. Implementarea mijloacelor informatice,(coautor Karner-Huţuleac Adina) (2010). Coordonare volume: Actualităţi şi perspective în practica logopedică, (coautor Maria Nicoleta Turliuc) (2008); Violenţa în familie : între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică, (coautor Maria Nicoleta Turliuc), (2008).
Camelia Soponaru este lector universitar dr. la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, doctor în Psihologie (Espace individuel et groupal pour penser la transition en Roumanie. Approche psychosociologique clinique). Autoare a cărţilor : Espace individuel et groupal pour penser la transition en Roumanie. Approche psychosociologique clinique; Une institution en quatre lectures à travers une activité de groupe: l’Hygiène Mentale; Evaluare, consiliere si interventie in grupuri sociale defavorizate. A realizat peste 30 de studii şi cercetări in domeniul psihologiei clinice, al psihopedagogiei speciale şi psihologie sociale.