Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Ştiinţele Educaţiei /

Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei

Iolanda Tobolcea

Data apariției: 04.07.2013

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-973-703-852-4

Nr. pagini: 236

Format: 14,7 x 20,5 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ediţia a treia revăzută şi adăugită. Cartea prezintă un studiu al terapiei logonevrozei în care utilizarea tehnicilor audio-vizuale contribuie la înfăptuirea succesului terapeutic: reeducarea vorbirii şi a personalităţii logonevroticilor. Prin conţinutul cercetării, prin tematica şi obiectivele urmărite se evidenţiază modul particular de folosire a unor tehnici audio- vizuale (meloterapia, ecofon, computer) în cadrul terapiei logonevrozei. De asemenea, se realizează analiza principalelor aspecte de vorbire şi personalitate care suferă modificări sanogenetice în procesul terapeutic, determinate de utilizarea tehnicilor audio-vizuale. Pe parcursul cărţii se poate observa evoluţia mijloacelor terapeutice de la cele clasice, de la utilizarea unor tehnici audio-vizuale, de la folosirea unor softuri terapeutice până la folosirea tehnologiei haptice – o nouă generaţie a tehnologiei informatice.

Argument Capitolul 1. Metodologia cercetării privind folosirea tehnicilor audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei 1.1. Necesitatea şi importanţa folosirii tehnicilor audio-vizuale în terapia logonevrozei 1.2. Obiectivele teoretice şi experimentale ale cercetării 1.3. Examinarea şi diagnosticul copiilor logonevrotici din loturile experimentale 1.3.1. Examinarea copilului logonevrotic 1.3.2. Diagnosticarea particularităţilor vorbirii copilului logonevrotic 1.3.3. Utilizarea testelor în stabilirea diagnosticului Capitolul 2. Prezentarea desfăşurării programului propriu de cercetare în terapia logonevrozei 2.1. Meloterapia - metoda de relaxare psiho-emoţională 2.2. MAGNETOFONUL - mijloc de reeducare a vorbirii logonevroticilor 2.3. Ecofonul - montaj experimental pentru realizarea întârzierii feedback-ului auditiv (DAF). Interpretări neuro-cibernetice în logonevroză 2.4. Programarea pe computer a metodei de reeducare prin lectură a logonevroticilor (Program Logoped 1.0). Folosirea computerelor în terapie 2.4.1. Corectarea disfluenţelor verbale specifice în cadrul lotului experimental 1 Capitolul 3. Rezultate şi interpretări asupra evoluţiei în corectarea vorbirii pentru cele trei loturi experimentale: 3.1. Rezultate şi interpretări generale pentru loturile experimentale 1, 2 şi 3 3.2. Evoluţia corectării vorbirii-medii de valori experimentale în corectarea disfluenţelor specifice 3.3. Evaluarea rezultatelor experimentale prin „Ipoteza de normalitate” şi valorile repartiţiei lui Student 3.4. Interpretarea rezultatelor statistice pentru fiecare tehnică audio-vizuală de tratament: meloterapie, magnetofon, ecofon, computer. Capitolul 4. Determinarea post-tratament a atitudinii subiecţilor privind bâlbâiala şi relaţiile interpersonale Capitolul 5. Elaborarea şi aplicarea practică a tehnologiei informatice în terapia logopedică la persoanele cu deficienţe de limbaj 5.1. Noi obiective pedagogice în condiţiile tehnologiei informatice moderne 5.1.1. Tehnologia haptică – o nouă generaţie a tehnologiei informatice 5.1.2.Avantajele utilizării tehnicilor informatice în procesul învăţării 5.2.Elaborarea şi aplicarea practică a tehnologiei informatice - a jocurilor serioase - în terapia persoanelor cu dizabilităţi 5.2.1. Ce sunt jocurile serioase? 5.2.2. Utilizarea jocurilor serioase în scop educativ 5.2.3. Pot fi utilizate jocurile serioase în terapia logopedică? 5.2.4. Eficienţa utilizării jocurilor serioase - în terapia persoanelor cu dizabilităţi 5.3. Programe logo-terapeutice clasice transpuse în programe pseudocod-Logigrame- în cadrul terapiei vorbirii 5.3.1. Sistem pentru terapia personalizată a tulburărilor de expresie lingvistică – „TERAPERS” 5.3.2. Translatarea demersului logoterapeutic clasic în programe pseudocod 5.3.3. Analiza rezultatelor în utilizarea programului informatic Concluzii şi contribuţii aduse prin tematica cercetării Anexa 1. SCHEMA ANAMNEZICĂ – BÂLBÂIALĂ Anexa 2. CHESTIONARUL 1 Scala atitudinii faţă de bâlbâială Anexa 3. CHESTIONARUL 2 Autoevaluarea bâlbâitului asupra reacţiilor în situaţiile verbale Anexa 4. CHESTIONARUL 3 Analiza situaţiilor de verbalizare Bibliografie

Iolanda Tobolcea este conferenţiar universitar dr. la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, doctor în Psihologie (Utilizarea unor tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei copilului de vârstă şcolară – cl.I-VIII). A realizat studii şi cercetări privind metodele, procedeele şi tehnicile utilizate pentru recuperarea persoanelor cu diferite dizabilităţi (de limbaj, senzoriale, motorii, intelectuale etc.). Autoare a cărţilor : Orientări psihologice şi logopedice în logonevroză (2000); Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei (2001, reeditată în 2011); Intervenţii logo-terapeutice moderne pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal (2002,reeditată în 2011; Îndrumător practic în terapia dislaliei (2002,reeditată în 2011); Dezvoltarea abilităţilor de limbaj şi de comunicare la copilul cu sindrom Down (trizomia 21) (2002); Terapia logopedică. Implementarea mijloacelor informatice,(coautor Karner-Huţuleac Adina) (2010). Coordonare volume: Actualităţi şi perspective în practica logopedică, (coautor Maria Nicoleta Turliuc) (2008); Violenţa în familie : între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică, (coautor Maria Nicoleta Turliuc), (2008).