Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Studii Europene /

Investiţiile strǎine directe. De la paradigma eclecticǎ (OLI), la paradigma evoluţiei investiţiilor (IDP)

Maria Bîrsan, Simona-Gabriela Maşca

stoc epuizat

Data apariției: 19.11.2012

Domeniu: Ştiinţe economice / Economie

Colecție: Studii Europene

ISBN: 978-973-703-778-7

Nr. pagini: 218

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cartea analizeazǎ unele aspecte privind evoluţia teoriei investiţiilor strǎine, de la ceea ce se numeşte „paradigma eclecticǎ” sau OLI, la teoria stadiilor pe care le urmeazǎ investiţiile strǎine directe sau IDP. În prima parte, aspectele teoretice şi metodologice referitoare la externalizarea activitǎţii firmelor sub formǎ de investiţii directe sunt completate cu o scurtǎ analizǎ a evoluţiei situatiei ISD la nivel mondial. Partea a doua face o investigare a teoriei IDP, a cercetǎrilor empirice referitoare la verificarea validi¬tǎţii teoriei in cazul diferitelor ţǎri, incheindu-se cu rezultatele propriei cercetǎri pentru cazul României.

Abrevieri Cuvânt înainte Capitolul 1 – Investiţiile strǎine directe şi procesul de internaţionalizare a firmelor 1.1. Globalizarea – cadrul actual al internaţionalizǎrii firmelor 1.2. Despre noţiunea de internaţionalizare şi raţiunile care stau la baza procesului de internaţionalizare a firmei 1.3. Strategii de integrare în spaţiul economic mondial 1.4. ISD vs investiţii de portofoliu sau împrumuturi externe 1.5. ISD şi unele efecte în economia ţǎrii gazdǎ 1.6. ISD şi balanţa de plăţi externe Capitolul 2 – Probleme metodologice ale statisticilor cu privire lainvestiţiile strǎine directe 2.1. Surse ale statisticilor şi organisme de reglementare 2.2. Standarde 2.3. Despre aplicarea standardelor Capitolul 3 – Scurtǎ caracterizare a investiţiilor strǎine directe la nivel mondial: evoluţie şi structură 3.1. Factorii care determină mărimea ISD şi orientarea geografică a acestora 3.2. ISD la nivel mondial 3.3. Noi orientări structurale 3.4. Constatări privind ISD în Europa Centralǎ şi de Est 3.5. Perioada 2008-2010: unele manifestări ale impactului crizei financiare şi economice asupra ISD Capitolul 4 – Evoluţia poziţiei investiţionale internaţionale nete a unei ţări 4.1. Despre modelul evoluţiei soldului investiţiilor internaţionale ale unei ţări 4.2. Dezvoltări ale conţinutului IDP 4.3. Tipologia firmelor investitoare în funcţie de stadiile dezvoltării 4.4. Rezultate ale unor studii empirice privind valabilitatea modelului IDP în diferite ţări şi grupe de ţări Capitolul 5 – Specificul IDP în cazul României 5.2. Intrǎrile şi ieşirile de ISD în perioada 1990-2010 5.3. Ieşirile de ISD 5.4. Evoluţia Poziţiei Investiţionale Nete 5.5. Evoluţia PIN în raport cu evoluţia PIB 5.6. Relaţia pe termen lung între PIN şi PIB 5.7. Specificitatea IDP în cazul României Referinţe bibliografice

Maria Bîrsan, Profesor dr., profesor asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Studii Europene, conducǎtor de doctorat, Editor-in-chief al revistei EJES (Eastern Journal of European Studies): http://www.ejes.uaic.ro; a publicat cǎrţi şi articole în domeniul relaţiilor economice internaţionale şi al integrǎrii economice europene.
Simona-Gabriela Maşca este lector dr. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Este autoare de cǎrţi şi articole în domeniile Investiţii strǎine directe şi Finanţe publice