Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Thesaurus Classicus /

Liber de Caesaribus / Carte despre împăraţi (ed. a II-a)

Sextus Aurelius Victor

în stoc

Data apariției: 31.10.2022

Domeniu: Istorie / Istorie antică

Colecție: Thesaurus Classicus

ISBN: 978-606-714-704-9

Nr. pagini: 736

Format: 14,7 x 20,5 cm.

55.65 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Editio bilinguis / Ediție bilingvă. Ediția a II-a revizuită și adăugită. Traducere, considerații privind limba și stilul și notă asupra ediției de Mihaela Paraschiv. Ediţie îngrijită, abrevieri, studiu introductiv, ediții de izvoare folosite, notă asupra ediției, note şi comentarii, apendice şi indice de Nelu Zugravu.
Lucrarea reprezintă ediția a II-a revizuită și îmbunătățită a celei publicate în 2006, tot la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Volumul conține o traducere revăzută, iar conținutul studiului introductiv, al notelor și al comentariilor reflectă progresele făcute în ultimul deceniu și jumătate de exegeza istoriografică și filologică asupra autorului și operei.
Cartea prezintă o lucrare de istoriografie - Istoriile abbreviate ale lui Aurelius Victor, de la Octavianus Augustus, adică de la sfârşitul istoriei alcătuite de Titus Livius, până la cel de-al zecelea consulat al lui Constantius Augustus şi cel de-al treilea al lui Iulianus Caesar - într-o ediţie completă.
Prima ediție a acestei scrieri, ca și cea a altor doi breviatori ai istoriografiei și literaturii latine târzii (Festus și Pseudo-Aurelius Victor), publicate tot la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s-a bucurat de o bună primire în istoriografa națională și internațională, devenind puncte de referință pentru ediții similare din spațiul italian sau german (ultima ‒ Aurelius Victor, Historiae abbreviatae, Brill, Leiden-Boston, 2021). De asemenea, a fost una dintre cele mai solicitate și vândute lucrări publicate de Editura Universitatii, ceea ce a necesitat reprintarea ei periodică. Toate acestea ne-au determinat să realizăm prezenta ediție îmbunătățită.

Sextus Aurelius Victor (cca 320 – cca 390) este autorul unui breviarium al istoriei Imperiului Roman de la Augustus la Constantius al II-lea (cca 31 î.H. – cca 361 d.H.). Nefiind o lucrare oficială, comandată de o autoritate politică, precum compendiile contemporanilor săi Eutropius și Festus, ea pare să răspundă uzului propriu al autorului – homo nouus ‒, care-şi caută în istorie modelele propriei formaţii şi ascensiuni. De aceea, îmbinând tehnica biografică cu cea istoriografică și recurgând la un stil retoric și moralizator, Victor își îngăduie să formuleze puncte de vedere personale despre personalități și evenimente istorice, să selecteze faptele după criterii ideologice și morale proprii, să dezavueze comportamente și acțiuni reprobabile chiar ale membrilor dinastiei domnitoare (cea constantiniană), să manifeste ostilitate faţă de instrumentele puterii (ministri, apparitores, milites), să exalte valorile romane – toate reliefând un mod particular de interpretare a perioadei imperiale a istoriei Romei, așadar, caracterul original al operei.

Studiu introductiv; 1. Autorul; 2. Titlul lucrării; 3. Data redactării; 4. Caracterul şi izvoarele lucrării. Valoarea informaţiilor; 5. Conţinutul lucrării. Cronologia monarhiei imperiale; 6. Ideile morale și politice ale unui homo nouus și scriptor historicus al Antichităţii târzii; 7. Religia în Historiae abbreuiatae; 8. Considerații privind limba şi stilul; 9. Posteritatea lucrării; 10. Ediţii ale lucrării; Ediții de izvoare folosite; Notă asupra ediţiei a II-a; Avrelii Victoris historiae abbreviatae ab Avgvsto Octaviano, id est a fine Titi Livii, vsqve ad Consvlatvm Decimvm Constantii Avgvsti et Ivliani Caesaris Tertivm; Istoriile abreviate ale lui Aurelius Victor de la Octavianus Augustus, adică de la sfârşitul istoriei alcătuite de Titus Livius, până la cel de al zecelea consulat al lui Constantius Augustus şi cel de al treilea al lui Iulianus Caesar; Note și comentarii; Apendice; Indice.

Mihaela Paraschiv este o autoritate în domeniul editării autorilor greco-latini din Antichitate și Evul Mediu, edițiile operelor lui Cicero (De fato, De divinatione, De natura deorum, Catilinarae, Philippicae), ale breviatorilor antici târzii (Sextus Aurelius Victor, Liber de Caesaribus; Pseudo-Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus), ale unor cărți din Septuaginta și ale lui Petrarca devenind modele în cultura română ale editării după cele mai înalte standarde știintifice a unui autor antic.
Nelu Zugravu este un binecunoscut istoric al Antichității, autor al mai multor lucrări și studii dedicate acestei perioade, în special istoriei imperiale romane, istoriografiei latine și creștinismului antic, publicate în țară și străinătate, editor avizat al operelor sau fragmentelor de opere ale unor autori antici păgâni și creștini (Res gestae divi Augusti; Sextus Aurelius Victor; Festus; Pseudo-Aurelius Victor; Cicero etc.), coordonator de colecții ale Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.