Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Filosofie şi Ştiinţe sociale /

Educația religioasă – specificitate și influențe ale suportului parental

Bogdan-Andrei Mocanu

în stoc

Data apariției: 20.09.2023

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-606-714-756-8

Nr. pagini: 322

Format: 14,7 x 20,5 cm.

40.74 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cuvânt-înainte de Constantin Cucoș
Particularitatea lucrării este dată de abordarea teoretică din perspectivă parentală, deosebită de multe dintre cercetările anterioare, care s-au concentrat în special pe consecinţele educaţiei religioase asupra elevilor ca beneficiari direcţi. Aşadar, prin această nouă abordare, autorul aduce informaţii noi despre tendinţele şi influenţele parentale asupra educaţiei religioase a copilului.

«Lucrarea, prin conținut și forma discursivă, constituie un suport credibil pentru a demonstra, în prezent și viitor, rolul educației religioase pentru contemporaneitate. Ineditul lucrării realizate de Bogdan-Andrei Mocanu constă în abordarea, printre puținele existente la noi, a rolului influenței și contextului familial în construcția identității spirituale a copilului pe linie religioasă, plecând de la constatări și interpretări ale unor date factuale. Având în vedere importanţa şi complexitatea demersului educaţional în sfera valorilor religioase, orice intervenţie profesionistă în acest domeniu este bine-venită. Cu atât mai mult cu cât perspectiva etalată este cea a unui psihopedagog, dublat de teolog, ce abordează „miezul” problematic al educaţiei religioase – statutul acesteia și percepția acesteia în raport cu anumiți beneficiari.»
Prof. univ. dr. Constantin Cucoș

Cuvânt-înainte (Constantin Cucoş); Introducere; CAPITOLUL I. Statutul educaţiei instituţionalizate: I.1. Educaţia religioasă, dimensiune a educaţiei integrale: I.1.1. Diferite modele ale educaţiei religioase în context european; I.1.2. Educaţia religioasă în şcoala românească; I.2. Abordări pedagogice ale educaţiei religioase: I.2.1. Relaţia dintre educaţia religioasă şi problematica didactică; I.2.2. Educaţia religioasă şi studiile religioase/ teologice; I.2.3. Determinări privind structura credinţei religioase la tineri; I.3. Factori responsabili ai educaţiei religioase; CAPITOLUL al II-lea. Rolul părinţilor în educaţia religioasă: II.1. Dimensiuni ale stilurilor parentale, o abordare tridimensională: II.1.1. Autoritatea şi stilul autoritar; II.1.2. Influenţa stilului parental asupra educaţiei religioase; II.1.3. Caracteristicile părinţilor care influenţează transmiterea valorilor religioase; II.1.4. Specificitatea religiozităţii la mame şi taţi; II.2. Transmiterea valorilor religioase: II.2.1. Factorii care influenţează transmiterea valorilor religioase ; II.2.2. Influenţa comunităţii religioase şi implicarea parentală; II.3. Personalitatea părinţilor şi educaţia religioasă: II.3.1. Aspecte generale privind conceptul de personalitate; II.3.2. Accepţiunea creştină a conceptului de personalitate; II.3.3. Definiţii ale personalităţii; II.3.4. Operaţionalizarea conceptului de personalitate – 16 factori decisivi; II.3.5. Relaţia factorilor de personalitate; II.3.6. Personalitatea şi diferenţele de gen; II.3.7. Dezvoltarea personalităţii şi religiozitatea; II.4. Religiozitate şi ataşament; CAPITOLUL al III-lea. Atitudinile şi influenţa lor asupra educaţiei religioase: III.1. Definirea conceptului de atitudine: III.1.1. Natura atitudinilor; III.1.2. Formarea şi schimbarea atitudinilor; III.1.3. Teorii de inspiraţie behavioristă; III.1.4. Modele ale conceptualizării atitudinilor; III.2. Modelul reprezentării atitudinilor (Attitude Representantion Theory, ART): III.2.1. Modelul asociativ integrator al atitudinilor; III.2.2. Atitudini şi opinii; III.2.3. Atitudini şi valori; III.2.4. Atitudini şi convingeri; III.3. Proprietăţile şi funcţiile atitudinilor: III.3.1. Teorii de orientare socio cognitivistă; III.3.2. Procese interne ale formării atitudinilor; III.3.3. Măsurarea atitudinilor; III.4. Tipuri de atitudini ale părinţilor faţă de educaţia formală: III.4.1. Dezinteres pentru educaţie în general; III.4.2. Interes pentru educaţie, dar respingerea educaţiei formale ; III.4.3. Interes pentru educaţia formală, dar dezinteres pentru cea informală; III.4.4. Interes atât pentru educaţie informală, cât şi pentru cea formală; CAPITOLUL al IV-lea. Cercetarea empirică. Demersul empiric privind atitudinea părinţilor faţă de educaţia religioasă instituţionalizată: IV.1. Premise ale cercetării privind influenţele educative şi suportul parental în educaţia religioasă a copilului; IV.2. Studiul 1. A: Analiza atitudinii părinţilor faţă de educaţia religioasă instituţionalizată; IV.2.1. Obiectivele şi ipotezele de cercetare; IV.2.2. Lotul de subiecţi; IV.2.3. Metodologia de cercetare; IV.2.4. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor; IV.2.5. Interpretarea factorilor; IV.2.6. Concluzii; IV.3. Studiul 1. B: Reanalizarea atitudinii părinţilor faţă de educaţia religioasă instituţionalizată: IV.3.1. Obiectivele şi ipotezele de cercetare; IV.3.2. Lotul de subiecţi; IV.3.3. Metodologia de cercetare; IV.3.4. Numărul de factori; IV.3.5. Eliminarea variabilelor; IV.3.6. Valorile parametrice; IV.3.7. Concluzii tranzitorii ale studiului; IV.4. Studiul 2: Suportul parental şi atitudinea părinţilor faţă de educaţia religioasă a copilului: IV.4.1. Obiectivele şi ipotezele de cercetare; IV.4.2. Lotul de participanţi; IV.4.3. Metodologia de cercetare; IV.4.4. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor; IV.4.5. Verificarea statistică a ipotezelor; IV.4.6. Concluzii; IV.5. Studiul 3: Influenţa factorilor de personalitate asupra atitudinii părinţilor faţă de educaţia religioasă: IV.5.1. Obiectivele şi ipotezele de cercetare; IV.5.2. Lotul de participanţi; IV.5.3. Metodologia de cercetare; IV.5.4. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor; IV.5.5. Verificarea statistică a ipotezelor; Rezultate; Interpretarea rezultatelor; IV.5.7. Concluzii; CAPITOLUL al V-lea. Concluzii şi deschideri; Bibliografie; Anexe

Bogdan-Andrei Mocanu (n. 1983, Vaslui) este cadru didactic asociat al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din Iași, profesor titular la Catedra de religie a Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Iași și preot paroh la Biserica „Schimbarea la față” Cucuteni-Lețcani. A obținut titlul de doctor în Științe ale Educației cu o lucrare despre influențele educative și suportul parental în educația religioasă a copilului.
A publicat mai multe studii științifice de specialitate: Inventory of parents attitudes toward institutionalized religious education, an explorer analysis, Future Academy in the European Procedings of Social & Behavioral Sciences (2020), Personality factors and their influence on parental religious attitude in the religious education of the child, Globets (2019), Autoritatea parentală și orientarea elevilor către seminariile teologice (2017).