Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Filosofie şi Ştiinţe sociale /

Exploring the Digital Turn

Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Emanuel Grosu, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (editori)

stoc epuizat

Data apariției: 10.05.2019

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Studii

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-504-5

Nr. pagini: 359

Format: 17 x 24 cm.

48.00 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul reunește cele mai bune articole prezentate în cadrul conferinței „Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity”, ediția a V-a, „Mapping Digital Futures”, desfășurată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pe 23-24 mai 2018. Ca și conferința, volumul își propune o sondare a modului în care tehnologiile digitale intervin în științele socio-umane, provocând apariția unor noi subdiscipline și emergența unor noi concepte, teorii, paradigme. Volumul conține studii din domenii precum Studii culturale, Sociologie, Lingvistică, Teorie literară, Filosofie, Religie, Științele educației. Conține bibliografie.

I. CONFERINȚE PLENARE / PLENARY CONFERENCES: La confluența dintre ştiințele umaniste şi informatică (Marrying Humanities with Digital Technology), Dan Cristea; Istoria literară şi analiza cantitativă. Un studiu al pieței de carte actuale din România (Literary History and Quantitative Analysis: a study of contemporary Romanian book market), Andrei Terian; II. NOI MIJLOACE DE COMUNICARE ‒ NOI EXPERIENȚE / NEW MEDIA ‒ NEW EXPERIENCES: Development of Online Identity in Live Streaming, Laura Oana Herțanu; Punitive Bullying and the Ethics of Punishment in the Internet Era, Oana-Roxana Pavel; Cyborg-ul moral (The Moral Cyborg); Bogdan Popoveniuc; #rezist, the Bridge between a Hashtag and a Movement, Anca Țenea; Cognitive Tools for Enhancing Political Literacy, Elena Vasiliu; III. DIGITALIZAREA PATRIMONIULUI / DIGITIZATION OF CULTURAL HERITAGE: „Viitorul ultim”: timpul în scrierile lui Maxim Mărturisitorul (“The Ultimate Future:” time in the writings of Maximus the Confessor), Florin Crîşmăreanu; The “Global” Circulation of Literature during the Modern Period: The Novel of Hysmine and Hysminias, Gabriela E. Dima; Digitalizarea în studiile clasice. Avantaje şi dezavantaje (Digitization in Classical Studies. Advantages and Disadvantages), Emanuel Grosu; Traductologia descriptivă şi traducerile biblice (Descriptive Translation Studies and Biblical Translations), Constantin Răchită; Digitalizarea sintaxei româneşti. Posibilităţi de abordare (Digitization of Romanian Syntax. Possibilities of Approach), Mihaela Secrieru; IV. REPREZENTĂRI ESTETICE ÎN LUMEA DIGITALĂ: FILM, FOTOGRAFIE, PICTURĂ / AESTHETIC REPRESENTATION IN THE DIGITAL WORLD: FILM, PHOTO AND PAINTING: Genurile cinemaului de tip realitate virtuală: Interactiv şi complementar pentru cinemaul 2D (Genres of Virtual Reality Cinema: interactivity and complementarity for 2D cinema), Dana Florentina Nicolae; A Dictionary of Art Terms, Paula-Andreea Onofrei; The Study of Documentary Film, between Creative Reality and Comparative Narratology, Andreea Ştiliuc; Între estetism şi plastica imaginii – pictorul şi fotograful (Between Aesthetics and Plastic Image: the painter and the photographer), Cristina Talpan; Raportul libertate – responsabilitate: tradiție şi actualitate filosofică (Freedom – Responsability Relationship: tradition and topical philosophy), Frăguța Zaharia; V. CARTOGRAFIEREA DIGITALĂ A LITERATURII / DIGITAL MAPPING OF LITERATURE: Texts as You Don’t Know Them: digital literature, Ileana Marin; Reconstituirea realității Gulagului prin digitalizarea jurnalului detenției lui Alexei Marinat (Reconstructing the Gulag Reality by Digitizing Alexei Marinat’s Detention Diary), Svetlana Melnic; (Re)teritorializarea teoriei. Postcolonialismul şi conceptele „importabile” (Mapping Theory. Reviewing Postcolonialism and “Importable” Concepts), Anamaria Mihăilă; „Moartea autorului” sau necesitatea (re)modelării conştiinței auctoriale (“The Author’s Death” or the Need of (Re) Modelling the Auctorial Consciousness), Diana Vrabie; VI. EDUCAȚIE ŞI DISCURS POLITIC ÎN ERA DIGITALĂ / EDUCATION AND POLITICAL DISCOURSE IN THE DIGITAL AGE: Rolul eufemismelor în discursul diplomatic (The Role of Euphemisms in the Diplomatic Discourse), Galina Bobeică; Children’s Literature and TEFL — Several Considerations, Carina Ionela Brânzilă; Web 1.0 and Web 2.0 Variations of Identity Characteristics of Official Place Brands Websites, Victor Alexandru Briciu, Arabela Briciu; The Online Presence. How Can We Use Social Media to Build Our Professional Careers?, Laura Ioana Leon; Changing the Educational Environment with Multiple Intelligences and Technology, Ana Muntean; E business and EU Entrepreneurship: a comparative approach, Valentina Diana Rusu.

Anca-Diana Bibiri, doctor în Filologie (din 2009), este cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este autoare sau coautoare a unor articole prezentate în cadrul unor conferințe naționale sau internaționele (Helsinki, Grenoble, Berlin, Paris), membră a Societății Române de Dialectologie și a EUROPHRAS. Cercetător în cadrul proiectelor AMPROM – Atlasul Multimedia Prozodic al Limbii Române și AMPER – L’Atlas Multimédia Prosodique de L’Espace Roman. Între 2010 și 2013 a fost cercetător postdoctoral în domeniul Lingvistică, cu un proiect despre intonația din regiunea Crișanei. Coeditor al volumelor conferințelor „Perspectives in Humanities and Social Sciences”: From Manuscript to E-Book, 2016, Figures of Migration, 2016, Revolutions. The Archeology of Change, 2018, publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Camelia Grădinaru, doctor în Filosofie (din 2008), este cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Studii postdoctorale în științele comunicării (2010-2013). Cărți publicate: Discursul filosofic postmodern. Cazul Baudrillard, 2010. A publicat capitole în volume colective în România și în străinătate (Franța, Polonia). Coeditor al volumelor conferințelor „Perspectives in Humanities and Social Sciences”: Perspectives in Humanities and Social Sciences: Keys at Interdisciplinarity, 2014, From Manuscript to E-Book, 2016, Figures of Migration, 2016, și Revolutions. The Archeology of Change, 2018, publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și al Suplimentului revistei „Philologica Jassyensia” (anul X, nr. 1 (19), editura Tracus Arte, 2014.
Emanuel Grosu, doctor în Filologie Clasică (din 2011), este cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Traduceri și ediții filologice: Anselm de Canterbury, De ce s-a făcut Dumnezeu om (Polirom, 1997); Marco Polo, Cartea lui Marco Polo, zis și Milionul, cetățean al Veneției, în care se istorisesc minunățiile lumii (Humanitas, 2004); Toma d’Aquino, Summa Theologica, I, qq. 27-34 (Polirom, 2009); Paulus Diaconus, Istoria longobarzilor (Polirom, 2011); Toma d’Aquino, Summa Theologica, III, qq. 51-60 (Polirom, 2016). Coeditor al volumelor conferințelor „Perspectives in Humanities and Social Sciences”: Perspectives in Humanities and Social Sciences: Keys at Interdisciplinarity, 2014, From Manuscript to E-Book, 2016, Figures of Migration, 2016, și Revolutions. The Archeology of Change, 2018, publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Andreea Mironescu, doctor în Filologie (din 2012), este cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Între 2014 și 2015 a fost cercetător postdoctoral al Academiei Române, cu un proiect despre relația dintre literatură și memoria culturală în România postcomunistă Cărți publicate: Afacerea clasicilor. Paul Zarifopol și critica modernității, 2014. Coeditor al volumelor conferințelor „Perspectives in Humanities and Social Sciences”: Perspectives in Humanities and Social Sciences: Keys at Interdisciplinarity, 2014, From Manuscript to E-Book, 2016, Figures of Migration, 2016, și Revolutions. The Archeology of Change, 2018, publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Roxana Patraș, doctor în Filologie (din 2012), este cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Între 2014 și 2015 a fost cercetător postdoctoral al Academiei Române, Filiala Iași, cu un proiect despre oratoria politică românească. Cărți publicate: Cântece dinaintea decadenței. A.C. Swinburne și declinul Occidentului, 2013; The Remains of the Day: political oratory and literature in 19th-century Romania, Aracne Editrice, 2018. Editori ai volumului: G. Ibrăileanu, Scrieri alese, 2010; Oratorie politică românească, vol. I-III, 2016. Coeditor al volumelor conferințelor „Perspectives in Humanities and Social Sciences”: Perspectives in Humanities and Social Sciences: Keys at Interdisciplinarity, 2014, From Manuscript to E-Book, 2016, Figures of Migration, 2016, și Revolutions. The Archeology of Change, 2018, publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.