Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Filosofie şi Ştiinţe sociale /

Metafora militară din Biblie. Aspecte lingvistice, teologice şi etice

Tarciziu-Hristofor Şerban

stoc epuizat

Data apariției: 27.06.2012

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Teologie

Colecție: Sophia

ISBN: 978-973-703-712-1

Nr. pagini: 372

Format: 13 x 20 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cuvânt înainte de Maria Francisca Băltăceanu
Cartea îşi propune să evidenţize rolul cognitiv al metaforei aşa cum este perceput de lingvitica şi de filosofia limbajului în zilele noastre, dat fiind că exegeza biblică şi teologia manifestă interes pentru noua viziune referitoare la metaforă. Într-adevăr, întrucât metafora în frază este mai mult decât un simplu element „decorativ”, e important de ştiut în ce fel participă ea la exprimarea unui mesaj, mai ales în situaţia în care mesajul e considerat a fi de inspiraţie divină şi totodată normativ.
Cartea de faţă îl apropie pe cititor de o înţelegere mai profundă şi mai echilibrată a Bibliei, aruncând în aer o serie de prejudecăţi şi oferind un model de analiză care poate fi apoi preluată pentru întâlnirea personală cu Textul. Atractivitatea cărţii constă şi din abordarea pluridisciplinară, pe teritoriul ei întâlnindu-se teologia biblică, filosofia, dar şi filologia, inclusiv subtilităţile criticii de text, cunoaşterea limbilor surselor – ebraica şi greaca veche –, precum şi teoria literară. Maria Francisca Băltăceanu

I. Introducere II. Către o nouă înţelegere lingvistico-filosofică a metaforei II.1. Ivor Amstrong Richards II.2. Max Black II.3. Paul Ricoeur II.3.1. Semnificaţia metaforei II.3.2. Raportul metaforei cu realitatea II.3.3. Limitele teoriei lui Paul Ricoeur II.4. O definiţie operaţională şi o metoda de analiză II. 4.1. O definiţie operaţională a metaforei II. 4.2. O metodă de analiză a metaforei III. Universul metaforic militar al Bibliei III.1. Universul metaforic militar al Vechiului Testament III.2. Evaluarea teologico-antropologică a metaforelor militare ale Vechiului Testament III. 2.1. Profilul lui Dumnezeu III. 2.2. Profilul omului . III. 2.3. Profilul persoanelor cu vocaţie specială: regele, profetul, preotul . III.3. Universul metaforic militar al Noului Testament III.4. Evaluarea antropologico-teologică a metaforelor mili¬ta¬re ale Noului Testament III.4.1. Profilul lui Dumnezeu . III.4.2. Profilul omului III.4.3. Profilul persoanelor cu vocaţie specială: apostolul . IV. Efeseni 6,10-20: chemare la luptă sau proiect de viaţă? IV.1. Analiza exegetică a pericopei Efeseni 6,10-20 IV.1.1. Delimitarea textului IV.1.2. Critica de text IV.1.3. Textul de analizat IV.1.4. Structura textului IV.1.5. Analiza literară IV.2. Analiza metaforelor militare ale alegoriei din Efeseni 6,10-20 . IV.2.1. Delimitarea metaforelor IV.2.2. Studiul enunţurilor metaforizante . IV.2.3. Studiul enunţurilor metaforizate . IV.3. Concluzii sau „Omul nou”, un proiect de viaţă individual şi social . V. Funcţionalitatea metaforei militare în textele Bibliei şi relevanţa accentelor ei pentru astăzi într-un text teologic-moral (Veritatis spelndor) şi într-un text filosofic-etic (Omul în sfera responsabilităţii) V.1. Funcţionalitatea metaforei militare în textele Bibliei . V.2. Ioan-Paul II, „Veritatis Splendor” – despre câteva proble¬me fundamentale ale învăţăturii morale a Bisericii [Catolice] V.2.1. Cristos şi răspunsul la problema morală V.2.2. Biserica şi discernerea anumitor tendinţe ale Teologiei Morale actuale . V. 2.3. Binele moral pentru viaţa Bisericii şi a Lumii V. 2.4. Concluzii . V.3. Karol Wojtyła, „Omul în sfera responsabilităţii” – elemente fundamentale de etică . V. 3.1. Morala ca sferă proprie a eticii V.3.2. Normativitatea eticii şi responsabilitatea persoanei V. 3.3. Dreptul natural şi norma personalistică . V. 3.4. Concluzii . VI. Concluzii generale

Tarciziu-Hristofor Şerban (n. 1962, Bacău) este lector universitar la Institutul Teologic „Sf. Iosif” Iaşi.