Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Filosofie şi Ştiinţe sociale /

Metode și tehnici utilizate în asistența socială a bătrânilor

Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu

în stoc

Data apariției: 22.10.2023

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Asistenţă socială

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-777-3

Nr. pagini: 170

Format: 14,7 x 20,5 cm.

21.59 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ediţie revăzută și adăugită
Prefață de prof. univ. dr. Vasile Miftode
Lucrarea cuprinde patru capitole în care sunt prezentate serviciile de asistență socială oferite persoanelor în vârstă, metodele și tehnicile utilizate în colectarea datelor de la această categorie vulnerabilă de populaţie, anumite terapii de grup, tehnici folosite în terapia bolnavilor de Alzheimer, precum şi cadrul legislativ care reglementează asistenţa socială a persoanelor de vârsta a treia.
Cartea se adresează în primul rând studenţilor la specializarea Asistenţă socială, fiind utilă atât ca suport de curs, pentru completarea cunoştinţelor teoretice, cât şi în practică, în interacţiunea cu bătrânii. Modelele de intervenţie prezentate vin în sprijinul specialiştilor în domeniul asistenţei sociale, putând fi aplicate în rezolvarea problemelor vârstnicilor, având ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.

PREFAŢĂ (Vasile Miftode) Capitolul 1. SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VÂRSTNICE: 1.1. Instituţionalizarea bătrânilor; 1.2. Alternative la instituţionalizare: 1.2.1. Îngrijirea zilnică a adulţilor; 1.2.2. Serviciile la domiciliu; 1.2.3. Serviciile de îngrijire prin adopţie; 1.2.4. Servicii de protecţie; 1.2.5. Serviciile de protecţie prin împuternicire; 1.2.6. Alte servicii formale; 1.2.7. Servicii informale; Capitolul 2. METODE ŞI TEHNICI UTILIZATE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR DE VÂRSTA A TREIA: 2.1. Comportamentul asistentului social în interacţiunea cu clientul de vârsta a treia; 2.2. Metode şi tehnici utilizate în colectarea datelor: 2.2.1. Ancheta socială; 2.2.2. Primul contact telefonic; 2.2.3. Prima întâlnire faţă în faţă; 2.2.4. Istoricul social sau raportul de evaluare socială; 2.2.5. Interviul şi tipurile de interviu; 2.2.6. Interviul de acasă (vizita la domiciliu) ; 2.2.7. Chestionarul; 2.2.8. Evaluarea statutului mintal; 2.2.9. Lista cu nevoile clientului; 2.2.10. Lista de nevoi pentru viaţa independentă; 2.2.11. Listă de nevoi cu orientarea aptitudinilor; 2.2.12. Ecomape; 2.2.13. Genograma; Capitolul 3. TERAPII UTILIZATE ÎN CAZUL BĂTRÂNILOR: 3.1. Terapia de grup; 3.2. Sculptura familiei; 3.3. Modelul ABC şi matricea de comportament: 3.3.1. Modelul ABC al comportamentului; 3.3.2. Matricea de comportament; 3.4. Terapia de validare sau confirmare folosită în cazul bătrânilor bolnavi de Alzheimer; Capitolul 4. LEGIFERAREA PROTECŢIEI PERSOANELOR DE VÂRSTA A TREIA: 4.1. Scurt istoric al apariţiei asistenţei sociale; 4.2. Cadrul legislativ care reglementează asistenţa socială în ţara noastră ; 4.3. Cadrul legislativ specific persoanelor de vârsta a treia; ANEXE: Anexa nr. 1. Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice ; Anexa nr. 2. Fişă de evaluare socio medicală (geriatrică)

Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu (n. 1959) este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, specializarea Asistență socială. Predă cursuri de Asistența socială a persoanelor vârstnice, Tehnici specifice de asistență socială, Asistența persoanelor cu handicap, Violența în familie, Asistență socială aplicată. Este doctor în sociologie din 2004 cu tema de cercetare „Familii cu probleme și mijloace de intervenție socială”, sub coordonarea prof. univ. dr. Vasile Miftode. A beneficiat de bursă de studiu în Elveția și a urmat cursuri postuniversitare şi de specialitate organizate de instituţii din țară și din străinătate (Mandel School of Applied Social Sciences; School of Social Work, California State University; Fundaţia „Fur die Kinder Rumaniens”, Austria; Societatea de Psihoterapie Experiențială, Centrul Român de Intervenție Socială și Psihoterapeutică etc.). Este membru SPER. A participat la numeroase manifestări științifice și a publicat cărți bazate pe cercetări proprii în domeniul religiei, sociologiei și asistenței sociale.