Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Filosofie şi Ştiinţe sociale /

Oratorie politică românească (1847-1899), vol. I

Roxana Patraş (ed.)

stoc epuizat

Data apariției: 13.11.2016

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Comunicare

Colecție: Cicero

ISBN: 978-606-714-235-8

Nr. pagini: 343

Format: 14,7 x 20,5 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Selecţia textelor, notă asupra ediţiei, comentarii, prezentarea autorilor antologaţi şi bibliografia generală a temei de Roxana Patraş.
Volumele II și III ale ediției se găsesc aici și aici.
Cartea îşi propune să ofere cititorului zilelor noastre lectura unui grupaj consistent de discursuri politice celebre, rostite de personalităţi emblematice, de la Dimitrie Brătianu (generaţia 1848) până la Take Ionescu (generaţia 1890). Selecţia textelor vizează atât excelenţa estetică, cât şi relevanţa documentară a discursurilor, prin care putem reconstitui momente ale istoriei naţionale. Antologia este structurată în 5 părţi, corespunzătoare următoarelor perioade: 1. 1846-1859; 2. 1859-1866; 3. 1866-1877; 4. 1877-1888; 5. 1888-1899. S-au avut în vedere punctele de reper consacrate în istoria României. Fiecare parte este introdusă de o scurtă prezentare care are în vedere atât specificul istoric al perioadei, cât şi particularităţile stilistice ale gândirii şi vorbirii politice corespunzătoare perioadei respective. Fiecare text este introdus de un fragment în care sunt oferite cititorului informaţii contextuale. Antologia se deschide printr-o notă a editorului, care are în vedere problemele de editare ale textelor selectate. La sfârşitul antologiei se găseşte o secvenţă care cuprinde scurte bio-bibliografii ale oratorilor selectaţi şi o bibliografie a lucrărilor utilizate fie pentru OCR-izare, fie pentru realizarea comentariilor.

Partea I (1847-1859): C.A. ROSETTI, Apelul Societăţii studenţilor români de la Paris (1847); DIMITRIE BRĂTIANU, Cuvânt improvisat de Dimitrie Brătianu la Societatea studenţilor Români în Paris (1847); SIMION BĂRNUŢIU, Românii şi ungurii. Discurs în catedrala de la Blaj (mai 1848); ION HELIADE RĂDULESCU, Proclamaţia de la Islaz (iunie 1848); VASILE ALECSANDRI, Protestaţie în numele Moldovei, a omenirei şi a lui Dumnezeu! (1848); ION HELIADE RĂDULESCU, Discursul lui Ioan Eliade la înmormîntarea cetăţenilor căzuţi în 19 iunie 1848; ION C. BRĂTIANU, Proclamaţiunea Şefului Poliţiei Capitalei, I. C. Brătianu, către cetăţeni (1848); C. A. ROSETTI, Discursul lui C. A. Rosetti la deschiderea Comisiunii proprietăţii (1848); ANASTASIE PANU, Moldova către fiii săi (1848); MIHAIL KOGĂLNICEANU, Discurs cu privire la unirea principatelor (1857); MIHAIL KOGĂLNICEANU, Discurs cu privire la acordarea de drepturi politice pentru toţi locuitorii ţării (1857); ION C. BRĂTIANU, Discurs asupra notei comisiunii internaţionale (18 Nov. 1857); MIHAIL KOGĂLNICEANU, Discurs cu privire la reglementarea relaţiilor dintre ţărani şi proprietari (Şedinţa din 18 decembrie 1857);
Partea II-a (1859-1866): MIHAIL KOGĂLNICEANU, Discurs rostit la alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (5 ianuarie 1859); C. A. ROSETTI, Cuvântare adresată lui Al. I. Cuza la Iaşi (28 ianuarie 1859); MIHAIL KOGĂLNICEANU, Discursul ţinut din partea deputaţilor moldoveni în adunarea de la Bucureşti. Şedinţa din 17 februarie 1859 (discurs publicat fragmentar); VASILE BOERESCU, Discurs despre unirea principatelor (20 ianuarie 1859); BARBU KATARGIU, Starea finanţelor (6 iunie 1859); VASILE BOERESCU, Expunerea motivelor pentru desfiinţarea pedepsei cu moarte în Principatele Unite (28 mai 1860); BARBU KATARGIU, În chestiunea alegerii domnului străin (26 martie 1860); C. A. ROSETTI, Programa noului minister (1 iunie 1860); MIHAIL KOGĂLNICEANU, Discurs în apărarea ministeriului din aprilie 1860 în faţa Adunării Elective din Moldova (16, 17 februarie 1861); MIHAIL KOGĂLNICEANU, Discurs cu privire la alegerea lui Al. C. Moruzi ca deputat de Vaslui (9 decembrie 1861); BARBU KATARGIU, O lege a presei I , II, III (2, 20, 21 martie 1862); BARBU KATARGIU, Răspuns unui atac al lui Kogălniceanu la adresa Guvernului (20 martie 1862); ALEXANDRU IOAN CUZA, Mesajul Tronului (1864)

Roxana Patraş (n. 1982, Botoșani) este cercetător ştiinţific III la Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cărți de autor: Cântece dinaintea Decadenţei. A.C. Swinburne şi declinul Occidentului („Timpul”, Iași, 2013). Ediții îngrijite: G. Ibrăileanu. Scrieri alese (Editura Universității din Iași, Iași, 2010). Volume coordonate (în colaborare): Perspectives in Humanities. Keys for Interdisciplinarity (Editura Universității din Iași, Iași, 2015), From manuscript to e-book (Editura Universității din Iași, Iași, 2015), Suplimentul revistei Philologica Jassyensia, Anul X, nr. 1 (19) (Editura Tracus Arte, București, 2014). A tradus din limbile engleză și franceză pentru editurile „Humanitas” și „Timpul”. Principalele arii de cercetare: post-romantism, decadentism, stilistică și poetică eminesciană, retorică, oratorie politică, studii culturale, studii ale memoriei.