Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Filosofie şi Ştiinţe sociale /

Succesul școlar. O perspectivă a părinților

Mihaela Rus

în stoc

Data apariției: 16.12.2022

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Parenting

ISBN: 978-606-714-723-0

Nr. pagini: 292

Format: 14,7 x 20,5 cm.

35.19 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prefață de Ștefan Cojocaru
Obiectivul principal al volumului de față este acela de a prezenta construcția socială a succesului școlar din perspectiva părinților. În realizarea educației tinerei generații, școala, ca instituție de specialitate, intervine prin programe recunoscute și aplicate sistematic la nivel național, indiferent de mediul în care este amplasată unitatea școlară sau de proveniența socială a elevilor care o frecventează, prin metode specifice de predare-învățare-evaluare. Însă, influențele educative ale școlii nu sunt percepute unilateral de către toți elevii asupra cărora se răsfrâng acestea, deoarece în procesul educativ un rol determinant îl au și ceilalți factori implicați ‒ profilul psiho-socio-fiziologic al elevului, mediul familial în care a fost crescut și educat până la vârsta școlarități, așadar baza cognitivă, morală, motivațională a acestuia, pe care școala va „așeza” noi cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice diverselor discipline științifice și umaniste. Din acest motiv, nu toți elevii finalizează o etapă sau o microetapă de învățare cu aceleași rezultate, după cum și lungimea traiectoriei școlare este diferită de la un educabil la altul.

«Prezentul volum abordează problematica succesului școlar din perspectiva construcției sociale a acestuia de către părinți și variate reflecții asupra parentingului, asupra relației dintre părinți și copii, dar și variante în care parentingul este ancorat în cultura școlară și în cea comunitară, precum și modul în care acesta contribuie sub diferite forme la succesul școlar. Modificarea aşteptărilor sociale faţă de comportamentele părinţilor în raport cu copiii lor pune o presiune suplimentară asupra părinţilor, care, de cele mai multe ori, sunt prinşi între exigenţele, adesea contradictorii, ale mediului profesional şi ale celui familial. Vorbim, de exemplu, despre participarea copilului la luarea deciziilor care-l privesc, dar practicile sociale încă nu au încorporat valorile care pot modifica comportamentele adulţilor faţă de copii, în sensul încurajării participării acestora din urmă. Pentru aceasta este nevoie de o restructurare inclusiv a practicilor instituţionale, care să ofere modele de exercitare a acestui drept, de pregătire a profesioniştilor care lucrează cu copii în diverse servicii sociale, educaţionale şi medicale etc. Discuțiile, temele abordate în prezentul volum și argumentele autoarei bazate pe date empirice dovedesc, din ce în ce mai mult, atenția pe care părinții o acordă succesului școlar, rolurilor și implicării părinților în orientarea și cariera copiilor.» (Ștefan Cojocaru)

Prefață (Ștefan Cojocaru); Introducere; CAPITOLUL I. Educaţia – concept şi funcţii: I.1. Educaţia ‒ delimitări conceptuale; I.2. Funcţiile educaţiei; I.3. Factorii dezvoltării personalităţii. Educabilitatea: I.3.1. Factorii ereditari; I.3.2. Factorii de mediu; I.3.3. Factorul educaţie; I.4. Teorii contributorii la dezvoltarea procesului educaţional. Influenţe ale psihologiei în educaţie: I.4.1. Teoria dezvoltării cognitive ‒ Jean Piaget; I.4.2.Teoria dezvoltării psiho sociale – Eric Erickson; I.5. Succesul şcolar – delimitări conceptuale şi factori determinanţi: I.5.1. Factori de influenţă ai succesului şcolar: I.5.1.1. Factorii de natură familială; I.5.1.2. Factorii de natură psiho socio fiziologică; I.5.1.3. Factorii de natură pedagogică; I.6. Rolul familiei în obţinerea succesului şcolar: I.6.1. Delimitări conceptuale; I.6.2. Tipologii familiale; I.6.3. Funcţiile familiei; I.6.4. Familia şi succesul şcolar CAPITOLUL II. Metodologia cercetării: II.1. Paradigma cercetării: II.1.1. Cercetarea calitativă; II.1.2. Interviul comprehensiv; II.1.3. Observaţia; II.2. Designul cercetării; II.3. Etapa 1: II.3.1. Populaţia cercetării; II.3.2. Metodologia eşantionării; II.3.3. Selectarea subiecţilor; II.3.4. Instrumentele cercetării; II.4. Etapa a 2-a: II.4.1. Investigarea datelor calitative; II.4.2. Selectarea codurilor; II.5. Etapa a 3-a: II.5.1. Interpretarea datelor; II.5.2. Construcţia teoriei; II.6. Poziţia cercetătorilor; II.7. Etica cercetării; CAPITOLUL III. Interpretarea datelor cercetării: III.1. Construcţia socială a succesului şcolar din perspectiva timpului prezent: III.1.1. Implicarea directă a părinţilor pentru obţinerea succesului şcolar; III.1.2. Succesul şcolar presupune efort individual din partea copilului; III.1.3. Succesul şcolar este determinat de motivaţia pe care o are copilul pentru activitatea de învăţare; III.1.4. Succesul şcolar reprezintă achiziţia conştientă şi activă de cunoştinţe şi aplicarea lor în practică; III.1.5. Definirea succesului şcolar din perspectiva valorilor morale, care îl vor ajuta pe copil să se integreze în societate; III.1.6. Succesul şcolar este rezultatul activităţii unui cadru didactic bine pregătit; III.2. Construcţia socială a succesului şcolar din perspectiva viitorului: III.2.1. Succesul şcolar echivalează cu accederea la o treaptă superioară de învăţământ; III.2.2. Succesul şcolar se concretizează în obţinerea unei diplome de licenţă; III.2.3. Succesul şcolar reprezintă posibilitatea copilului de a profesa într o anumită meserie; III.2.4. Succesul şcolar este capacitatea copilului de „a se descurca în viaţă”; III.2.5. Succesul şcolar reprezintă situaţia financiară pe care o va avea copilul în viitor; III.2.6. Succesul şcolar este definit de modul în care copilul se va integra în viitor în societate şi de statutul său social; III.2.7. Succesul şcolar reprezintă plăcerea cu care copiii vor exercita meseria aleasă; III.2.8. Succesul şcolar este definit din perspectiva autonomiei copiilor în viitor; III.2.9. Succesul şcolar se defineşte ca împlinirea şi satisfacţia părinţilor în privinţa rezultatelor şcolare ale copiilor; III.3. Construcţia socială a relaţiei şcoală familie: III.3.1. Relaţia de colaborare; III.3.2. Relaţia de comunicare a părinţilor cu şcoala; III.3.3. Relaţia consultativă; III.3.4. Relaţia psiho afectivă; III.4. Impedimente în obţinerea succesului şcolar; III.5. „Şcoala nu influenţează obţinerea succesului şcolar”; Concluzii; Anexă; Bibliografie

Mihaela Rus (n. 1971, Buhuși, Bacău) este profesor pentru învățământ primar la Școala Primară „Carol I” Iași, cu o experiență relevantă, de peste 30 de ani, în domeniul educației. Este absolventă a Liceului Pedagogic „Ștefan cel Mare” din Bacău, licențiată în educație fizică și sport și geografie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A absolvit modulul de master Educație interculturală la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Iași, iar în anul 2022 a obținut titlul de doctor în sociologie. Este mentor, pentru practică pedagogică, al elevilor de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași și al studenților de la specializarea profesor pentru învățământ primar și preșcolar, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Din anul 2013, este mentor la Centrul Județean de Excelență Iași, disciplina matematică, clasa a IV-a. În anul 2017, a publicat volumul Performanța pas cu pas, iar în anul 2022, în calitate de coautor, culegerea Reușesc mai mult. Teste de performanță pentru elevii clasei a II-a. De asemenea, a publicat numeroase lucrări științifice, care au ca temă eficientizarea educației elevilor din ciclul primar, în reviste BDI și volume de specialitate.