Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Filosofie şi Ştiinţe sociale /

Teachers and students in multicultural environments

Magdalena Iorga (coord.)

Data apariției: 07.12.2021

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-677-6

Nr. pagini: 370

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volum editat în limba engleză.
The great waves of migration in recent decades have been debated from several points of view. Migration is caused by conflicts and wars, poverty and lack of resources but also by a desire to study or work.inorder for international students to accomplish their studies, they have to face a good number of challenges: new language, new environment, long distance from home, being far away from family and friends, difficulties concerning food, practicing one’s religion, local transportation, homesickness, loss of support systems, loneliness, a lack of meaningful relationships with host nationals, perceived discrimination, cross-cultural transition, financial problems, culture shock and acculturative stress. University-based academic and social support services have been highlighted as key for academic success and retention of students. That is why it is essential to have students and teachers who emphasize the importance of intercultural competencies in order to have good academic results and assure a competitive environment.

Marile valuri de migrație din ultimele decenii au fost dezbătute din mai multe puncte de vedere. Migrația este cauzată de conflicte și războaie, sărăcie și lipsă de resurse dar și de dorința de a studia sau de a munci. Studenții internaționali au de înfruntat un număr mare de provocări: limbă nouă, mediu nou, distanță lungă de acasă, distanță de familie și prieteni, dificultăți în ceea ce privește mâncarea, practicarea religiei sau transportul local, dor de casă, pierderea sistemelor de sprijin, singurătate, lipsa de relații semnificative cu cetățenii gazdă, discriminarea percepută, tranziția interculturală, problemele financiare, șocul cultural și stresul aculturativ. Serviciile de asistență academică și socială din cadrul universității au fost evidențiate ca fiind cheia pentru succesul academic și menținerea studenților pe parcursul studiilor. De aceea, este important ca studenții și profesorii să demonstreze competențe interculturale pentru a avea rezultate academice bune și pentru a asigura un mediu competitiv.

Lucrare realizată în cadrul proiectului ERASMUS “INCREASE – Intercultural competences for adult educators working with multicultural and multilingual learners” (2019-1-RO01-KA204-063872).

The Academic Teacher Working with Multicultural and Multilingual Groups. Challenges and Tips, Magdalena Iorga; University Teachers Working with International Students. A Comparative Study, Magdalena Iorga, Cintia Colibaba; Teachers Working with Multicultural and Multilingual Groups – Migrants for Work and Refugees, Magdalena Iorga; Teachers Working with Migrants and/or Refugees. A Comparative Study, Magdalena Iorga; A Transcultural Approach Related to Activities with International Students. Language and Culture as Mediators. Successful Projects in a Medical University, Irina Croitoru; Migration for Work – the Brain Drain Phenomenon, Elena Hanganu; Ethics and Teaching Multicultural Groups, Ilie Onu; Creating Multicultural Skills among Teachers, Bianca Hanganu, Beatrice Gabriela Ioan; Burnout among Students and Teachers in Multicultural and Multilingual Environments, Roxana Claponea, Magdalena Iorga; International Adult Learners in Different European Countries, Magdalena Iorga; Dietary Habits and Health-Related Problems in the Migrant Population, Lavinia-Maria Pop, Magdalena Iorga; Acculturative Stress among International Students – a Literature Review, Octav Sorin Candel; the Adaptation of International Students in Different Countries. A Literature Review, Ioana Buculei; International Students Studying in Romania, Magdalena Iorga; Academic Life and Challenges of International Students. Coping with Stress and Institutional Strategies, Tim Carr, Beatrice Gabriela Ioan, Magdalena Iorga; International Students’ Lifestyle, Dana-Teodora Anton-Păduraru; Stress among International Medical Students. A Scientific Research, Sinan Alwan; The UNESCO Story Circle Method – Creating Bridges among People Irina Gheorghiu, Carmen Antoniţă; Creating Cultural Competence among Medical Students, Beatrice Gabriela Ioan, Bianca Hanganu; Author’s Biodata

Magdalena Iorga (b. 1976, Galați) is a PhD Associate Professor at “Grigore T. Popa” Faculty of Medicine at the University of Medicine and Pharmacy from Iași, Romania. She also works as a PhD supervisor in the field of Psychology at the Faculty of Psychology and Education Sciences at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași. In 2001 she completed the Master in Intercultural Education. She has published five books and more than 100 scientific research articles in ISI databases, including more than 80 articles in BDI journals. She has coordinated research grants and national and international projects in the field of medical psychology and behavioral sciences. Her main areas of interests are applied psychology in the medical field, ethics, higher education and child psychology.

Magdalena Iorga (n. 1976, Galați) este conferențiar universitar dr. habil. la Facultatea de Medicină „Grigore T. Popa” din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Iași, România. De asemenea, este conducător de doctorat în domeniul Psihologie la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În 2001 a absolvit masterul în Educație Interculturală. A publicat cinci cărți și peste 100 de articole de cercetare științifică în bazele de date ISI, inclusiv peste 80 de articole în reviste BDI. A coordonat granturi de cercetare și proiecte naționale și internaționale în domeniul psihologiei medicale și știintelor comportamentului. Principalele sale domenii de interes sunt psihologia aplicată în domeniul medical, etica, învățământul superior și psihologia copilului.