Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Filosofie şi Ştiinţe sociale /

Tulburarea de dezvoltare a limbajului. Perspective funcționale

Ovidiu-Cristian Tudorean

în stoc

Data apariției: 20.09.2023

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: Ştiinţele Educaţiei

ISBN: 978-606-714-759-9

Nr. pagini: 290

Format: 14,7 x 20,5 cm.

37.80 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cartea reprezintă o noutate în literatura de specialitate logopedică din România. Abordează teoretic, pragmatic, funcțional o categorie de tulburări de limbaj și comunicare asupra căreia încă nu există un consens în rândul specialiștilor străini sau români. Pune la dispoziția specialiștilor instrumente actualizate de diagnostic logopedic diferențial, verificate printr-o cercetare riguroasă. În aceeași măsură cartea este utilă studenților sau celor care sunt la începutul carierei logopedice. De asemenea, părinții copiilor cu tulburări de limbaj pot să găsească resurse valoroase în paginile acestei cărți.

«Logopedia, ca știință interdisciplinară, este un domeniu de activitate relativ tânăr, dintr-o perspectivă a ontogenezei cunoașterii. Există tulburări de limbaj asupra cărora specialiștii au ajuns la un relativ consens, dar și tulburări complexe, cu ipoteze etiologice și paradigme de abordare încă în curs de stabilire. Această ultimă stare de fapt se regăsește când discutăm despre tulburarea de dezvoltare a limbajului, care are o cauzalitate neprecizată și o incidență relativ crescută (7%) în rândul copiilor preșcolari și școlari mici. Efectele acestei tulburări nu dispar spontan odată cu înaintarea în vârstă, dar pot fi limitate și contracarate printr-o intervenție logopedică pertinentă.
Cartea de față a fost scrisă având o dublă determinare. Pe de o parte, există perspectiva practicianului cu experiență de peste douăzeci de ani în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj și de comunicare, iar, pe de altă parte, cartea oferă informații de actualitate, bazate pe cunoștințele despre tulburarea de dezvoltare a limbajului existente în acest moment, dar și pe datele de cercetare obținute de autor. Lucrarea are și o parte pragmatică, aplicativă importantă, ceea ce îi sporește adresabilitatea. Obiectivele și activitățile terapeutice incluse în ghidul pentru dezvoltarea abilităților de limbaj și comunicare sunt menite să servească drept ilustrări ale practicii logopedice bazate pe dovezi și pot fi folosite de specialiști, viitori specialiști și chiar părinți ca un ghidaj în (re)abilitarea copiilor cu tulburare de dezvoltare a limbajului. Exercițiile prototipice pot fundamenta apoi programele de terapie logopedică individualizate, concepute pentru a se adapta la arhitectura individuală a copilului, punctele forte și punctele slabe ale acestuia, stilul individual de învățare, diferit de la un copil cu tulburare de dezvoltare a limbajului la altul.»
(Ovidiu-Cristian Tudorean)

Argument; 1. Tulburările de limbaj cu etiologie neprecizată – o privire de ansamblu: 1.1. Tulburarea de dezvoltare a limbajului – date actuale; 1.2. Prevalenţa şi incidenţa tulburărilor de limbaj. O retrospectivă a datelor ultimului deceniu; 1.3. Diagnosticul diferenţial în tulburarea de dezvoltare a limbajului; 1.4. Instrumente de evaluare în praxisul logopedic: 1.4.1. Aprecierea statusului fonoarticulator; 1.4.2. Evaluarea abilităţilor receptive de limbaj; 1.4.3. Evaluarea abilităţilor expresive de limbaj ; 1.4.4. Evaluarea fluenţei verbale ; 1.4.5. Aprecierea dezvoltării premiselor limbajului oral şi citit-scris; 1.5. Metodologia abordării tulburării de dezvoltare a limbajului: 1.5.1. Principii generale; 1.5.2. Caracteristici specifice TDL; 1.5.3. Echipa multidisciplinară; 1.5.4. Planul evaluării abilităţilor de limbaj şi comunicare; 1.5.5. Alte domenii de screening şi investigare; 1.6. Principii de juxtapunere a instrumentelor de analiză şi evaluare în TDL: 1.6.1. Interviul şi chestionarele; 1.6.2. Scalele de dezvoltare; 1.6.3. Probele bazate pe criterii; 2. Analiza eşantioanelor de limbaj – perspective funcţionale în vederea dezvoltării programelor de intervenţie şi recuperare: 2.1. O introducere în analiza eşantioanelor de limbaj; 2.2. O analiză sistematică a literaturii privind AEL; 2.3. Rezultatele revizuirii literaturii privind AEL; 2.4. Discuţii vizând AEL; 2.5. Concluzii şi perspective în AEL; 3. Actualizarea unor instrumente de diagnostic logopedic diferenţial: 3.1. Prolegomene la studiul pentru actualizarea unor probe logopedice; 3.2. O cercetare pentru actualizarea unor instrumente de diagnostic în tulburarea de dezvoltare a limbajului; 3.3. Rezultate şi perspective; 4. Consideraţii despre specificul copiilor români cu tulburare de dezvoltare a limbajului: 4.1. Despre designul investigativ privind copiii români cu TDL; 4.2. Rezultate şi direcţii ulterioare de dezvoltare; 4.3. Premisele unui ghid de intervenţie pentru dezvoltarea abilităţilor de limbaj şi comunicare; 5. Un ghid de intervenţie pentru dezvoltarea abilităţilor de limbaj şi comunicare: 5.1. Obiectivele intervenţiei logopedice; 5.2. Cum stabilim obiectivele terapeutice? ; 5.3. Dezvoltarea planului de intervenţie personalizat; 5.4. Structura ghidului de intervenţie: 1. Dezvoltarea comunicării orale; 2. Exprimarea scrisă; 3. Auto-exprimarea (exprimarea propriei persoane); 4. Scrierea pragmatică; 5. Citirea cu sens (citirea comprehensivă); 6. Înţelegerea indicaţiilor; 7. Decodificarea semnelor şi simbolurilor; 8. Completarea formularelor; 9. Citirea instrumentelor de măsură; 10. Hărţi, tabele şi grafice; 11. Consolidarea abilităţilor de citire; 12. Consolidarea abilităţilor gramaticale; 13. Consolidarea abilităţilor de vocabular; 14. Consolidarea abilităţilor matematice; 15. Consolidarea abilităţilor din domeniul ştiinţe; 16. Consolidarea abilităţilor de identificare a informaţiilor factuale Concluzii şi perspective; Bibliografie; Anexe

Ovidiu-Cristian Tudorean (n. 1974, Câmpulung Moldovenesc), doctor în Ştiinţele Educaţiei, este cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, fiind responsabil de cursurile „Introducere în logopedie”, „Terapia tulburărilor de limbaj”, „Logopedie”, dar şi de activităţi de seminar la nivel de licenţă şi master. Logoped cu peste douăzeci de ani de experienţă în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare, este autorul unor studii publicate în volume și reviste de specialitate din țară și din străinătate, dintre care menționăm: Dizabilitate, limbaj și comunicare: implicații în viața de zi cu zi, în Maftei, A., Dănilă, O., & Gherguț, A. (coord.), Dizabilitatea. O abordare transdisciplinară, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2022; Program terapeutic-recuperator multimodal pentru tulburările polimorfe de limbaj, în Tobolcea, I., Turliuc, M. N. (coord.), Actualități și perspective în practica logopedică, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2008; A model of addapting in Romanian language of a verbal phonemic fluency test (The Controlled Oral Word Association Test -COWAT) , în „Revista română de terapia tulburărilor de limbaj și comunicare”, VIII(2), 2022; SLT practical aspects: inquiries, good practices and evidence-based interventions, în „Revista română de terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare”, VII (2), 2021; Specific Language Impairment and Language Delay: An Analysis of Developmental Language Disorder Characteristics in a Group of Romanian Children, în „Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities”, 3(2), 2020.