Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Istorie /

Aedes ad Danuvium. Inițiative publice și private în fenomenul edilitar din provinciile Dacia și Moesia Inferior (secolele I-III p.Chr.)

Ana Honcu

stoc epuizat

Data apariției: 22.07.2022

Domeniu: Istorie / Istorie antică

Colecție: Antiqua et Mediaevalia

ISBN: 978-606-714-706-3

Nr. pagini: 346

Format: 14,7 x 20,5 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cuvânt-înainte de Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba
Lucrarea aduce în actualitate tematica evergetismului și a finanțării publice a edificiilor, dar şi aspecte legate de societatea provincială. Obiectivul lucrării este studiul aprofundat al finanțării edificiilor prin analiza inscripţiilor şi determinarea tipurilor de iniţiative edilitare: municipale, imperiale și private. Punând într-o lumină mai clară tema aleasă prin examinarea completă a surselor epigrafice, soluţiile, ideile şi concluziile trase se constituie într-o contribuţie importantă privind intervențiile edilitare publice și private în provinciile Dacia și Moesia Inferior din perspectiva şi evoluţia lor istorică.

«Ana Honcu ne propune o abordare sincronică și diacronică a inițiativei edilitare publice și private în două provincii învecinate (Dacia și Moesia Inferior), demersul său fundamentându-se în special pe analiza epigrafică, fără a neglija însă nici informațiile de natură arheologică și de iconografie, atunci când este cazul. Cartea are mize mai profunde, întrucât pune față în față fenomenul evergetic în cele două provincii cu programele edilitare inițiate din bani publici în aceleași regiuni. Se observă că aceste două tipuri de inițiative contribuie progresiv la urbanizarea graduală a provinciilor, dar se constituie în același timp în exemple de adoptare a unor practici întâlnite în Imperiul Roman deopotrivă în mediile urban și rural. Cu alte cuvinte, se pot distinge trăsături ale romanizării și în contextul acestui amplu fenomen. Cititorul este invitat să ia cunoștință cu vastele inițiative edilitare imperiale, municipale și private. Sunt evidențiate tipurile de lucrări, dar și categoriile de binefăcători și motivațiile acestora. Deosebit de interesante ni se par comparațiile între cele două provincii studiate și mai ales concluziile istorice care argumentează asemănările și diferențele dintre cele două tipuri de inițiative. Aceste concluzii și extrapolările lor privind aspecte ale romanizării în cele două provincii, explicarea particularităților din fiecare așezare (urbană sau rurală) din Dacia și Moesia Inferior se constituie în punctele tari și originale ale cărții de față.»
Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba

Cuvânt-înainte (Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba); Introducere; Istoriografia problemei; Capitolul I. Fenomenul edilitar în Imperiul Roman: I. 1. Semnificația simbolică și rolul construcțiilor; I. 2. Inițiativa municipală; I. 3. Inițiativa imperială; I. 4. Inițiativa private: I. 4.1. Inițiativa edilitară ob liberalitatem; I. 4.2. Inițiativa ob honorem și summa honoraria; I. 4.3. Donații testamentare; I. 5. Construcții private; I. 6. Tituli operum publicorum. Lexicul inscripțiilor; Capitolul II. Fenomenul edilitar în Dacia: II.1. Inițiativa publică; II. 2. Inițiativa privată; II. 3. Profilul donatorilor particulari. Proveniență etnică, statut juridic și social; Capitolul III. Fenomenul edilitar în Moesia Inferior: III. 1. Inițiativă publică; III. 2. Inițiativă privată; III. 3. Profilul donatorilor particulari. Proveniență etnică, statut juridic și social; Capitolul IV. Între public și privat: Fenomenul edilitar la Dunărea de Jos: IV. 1. Răspândire geografică; IV. 2. Încadrarea cronologică a inscripțiilor; IV. 3. Comanditari: IV. 3. 1. Inițiativa publică; IV. 3. 2. Inițiativa privată; IV. 4. Edificii; Capitolul V. Între Orient și Occident. Inițiativa publică și privată în fenomenul edilitar din Dacia și Moesia Inferior – privire generală și perspectivă comparativă: Considerații finale; Supplementum epigraphicum; Abrevieri; Bibliografie; Résumé; Lista tabelelor și ilustrațiilor; Index al localităților antice și moderne

Ana Honcu (n. 1991, Chişinău, Republica Moldova) este cercetător postdoctoral în domeniul istoriei antice, membru în proiectul „Politică de stat şi destine personale. Recrutare şi lăsare la vatră în provinciile daco-moesice” și muzeograf la Muzeul Naţional al Literaturii Române Iași. Majoritatea studiilor tratează istoria socială din provinciile romane dunărene şi au avut ca metodă principală de cercetare investigaţia epigrafică. Articolele autoarei au fost publicate în mai multe reviste de specialitate naţionale şi în volume colective apărute în străinătate. Este doctor în istorie din anul 2019 cu teza „Aedes ad Danuvium. Iniţiativă publică şi iniţiativă privată în fenomenul edilitar din provinciile Dacia şi Moesia Inferior (secolele I-III p.Chr.)”.