Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Istorie /

Congresul Național al Istoricilor Români (Iași, 29 august – 1 septembrie 2018). Volum de rezumate

Ionuț Nistor, Cristina Preutu, Mircea-Cristian Ghenghea (editori)

Data apariției: 17.09.2018

Domeniu: Istorie / Istoriografie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-486-4

Nr. pagini: 231

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul de faţă reuneşte rezumatele comunicărilor din cadrul Congresului Naţional al Istoricilor Români (Iaşi, 29 august – 1 septembrie 2018), organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia Română şi Comitetul Naţional al Istoricilor Români. Manifestarea reprezintă un cadru de dezbateri profesionale menite să producă o evaluare critică a producţii istoriografice româneşti în context european, dar şi să propună tematici de istorie politică, economică, socială şi culturală.

Nota editorilor; Cuvânt înainte; Rezumate; Index

Ionuţ Nistor (n. 1980, Focșani) este conferențiar universitar la Facultatea de Istorie a Universtăţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Doctor în istorie (din 2007) cu tema „Chestiunea aromână” în raporturile României cu statele balcanice 1903-1913. Cărți publicate: „Problema aromână în raporturile României cu statele balcanice 1903-1913”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009, Identitate şi geopolitică. Românii din sudul Dunării în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014, și „Procesul titoismului” în România (1950). Documente, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015. Coordonator al volumelor: Relaţii internaţionale. Lumea diplomaţiei – lumea conflictului (în colaborare cu Paul Nistor), Iaşi, 2009; Cultură, politică şi societate în timpul domniei lui Carol I. 130 de ani de la proclamarea Regatului României (în colaborare cu Gh. Cliveti şi Adrian Bogdan Ceobanu), Iaşi, 2011; Romanian and European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”/ Beit - Casa Editrice Trieste (2012, în colaborare cu Gh. Cliveti, Adrian Viţalaru și Adrian Bogdan Ceobanu); Diplomați români în vreme de război (1914-1918). Catalog, (împreună cu Cătălin Botoșineanu, Adrian-Bogdan Ceobanu și Adrian Vițalaru), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2017; 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Album, (împreună cu Cătălin Botoșineanu, Ion Varta, Adrian-Bogdan Ceobanu și Adrian Vițalaru), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2018. Coautor al volumului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Anuar (1989-2014), coordonat de Gheorghe Iacob.
Cristina Preutu (n. 1986, Vaslui) este lector universitar dr. la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Doctor în istorie din 2013, cu teza Propaganda comunistă în România (1965-1974). Practici instituționale și tehnici de comunicare (coord. prof. univ. dr. Gheorghe Iacob). Domenii de interes: istoria comunismului, propaganda în regimurile totalitare, istoria televiziunii, istoria teatrului. A fost beneficiară a unor stagii de cercetare și burse în străinătate, la „Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen” (EHESS) din Paris, „Aristotle University of Thessaloniki”, „Université d’Angers” și Pole INALCO, din Paris. A publicat mai multe studii în reviste de specialitate, volume de studii și enciclopedii, precum: Teatralizarea prezentului. Dramaturgie și propagandă în anii 1965-1989, în Istoria recentă altfel. Perspective culturale (coord. Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013); Strategii politice cu privire la introducerea televiziunii în culori în România comunistă, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, LII, Iaşi, 2015, Editura Academiei Române; Propagandist, în Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III (coord. Octavian Roske, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016). Volume: Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017 (Premiul Ziarului de Iași pentru Debut, 2018); „Macedoneanul”. Nida Boga în dosarele Securității. 1959-1974, Editura Mediadocs Publishing, Bucureşti, 2017, coeditor (cu Vadim Guzun); Identități etno-confesionale și reprezentări ale Celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște, 2018, coordonator împreună cu George Enache.
Mircea-Cristian Ghenghea este cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare al Facultăţii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Din 2009, doctor în istorie. Bursier al Fundaţiei „Eugen Lozovan” din Copenhaga, Danemarca (2005). Cărți publicate: „Reflecţii publicistice astriste” (Iaşi, Editura Tehnopress, 2011); „O istorie vie. Cartea ASTREI ieşene” (în colaborare cu Iulian Pruteanu-Isăcescu, Iaşi, Editura Junimea, 2013) ; Presă şi naţiune. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania (1859-1865) reflectată în presa românească a vremii, (Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014) ; ASTRA şi românii. Memorie istorică şi realităţi contemporane, editat împreună cu Iulian Pruteanu-Isăcescu (Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015).