Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Istorie /

Dacă-i obligăm pe oameni să citească, vor citi”. Culisele propagandei politice în România socialistă (1965-1973)

Cristina Preutu (editor)

în stoc

Data apariției: 16.07.2021

Domeniu: Istorie / Civilizaţie

Colecție: Documenta

ISBN: 978-606-714-632-5

Nr. pagini: 788

Format: 17 x 24 cm.

62.00 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul reunește o serie de documente datând din perioada 1965-1973, care reflectă etapele și mecanismele propagandei politice din România acelor ani. Selecția a vizat următoarele teme: procesul de „creare” și difuzare a discursului propagandistic; evoluția instituțiilor de propagandă; procesul de recrutare, instruire și control al propagandiștilor; școlile de partid; manifestări și activități ideologice și culturale; relația dintre cinematografie și propagandă; activitățile caselor de cultură; raportul dintre discursul ideologic și discursul național.

Chiar la școli am atras atenția că trebuie să crească ponderea discuțiilor în cadrul învățământului și nu a expunerilor, dar mai cu seamă în învățămîntul de partid pun problema aceasta. Îi vom pune pe oameni în situația să gîndească, dar asta presupune să-i ajutăm să citească. Nu sînt de acord cu ce a spus tov. Dicu aici, că 60% din cei care participă la învățămîntul de partid nu știu să citească. Lucrurile nu stau chiar așa. Sigur, sînt unii cărora le vine mai greu, dar dacă o să-i obligăm să citească vor citi, astfel o să-i obligăm să și gîndească, pentru că pînă la urmă omul va vedea că este întrebat. Nu va răspunde o dată, de două ori și după aceea îi este rușine, că se uită lumea la el. Astfel putem crea un stimulent pentru a studia. Trebuie să recurgem la asemenea forme încît să facem învățămîntul mai viu.
(Fragment din stenograma întâlnirii lui Nicolae Ceaușescu cu conducerea Secției de Propagandă a C.C. al P.C.R. din 8 februarie 1972)

Studiu introductiv • Notă asupra ediţiei • Documente (1-89) • Indice de nume
Lista documentelor:
1. 1965, aprilie 12. Propunere privind schema de funcţii a Secţiei Propagandă a C.C. al P.M.R., după desfiinţarea Direcţiei de Propagandă şi Agitaţie;
2. 1965, mai 7. Raport privind activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Argeş (fragment); 3. 1965, mai 7. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Banat (fragment);
4. 1965, mai 7. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Braşov (fragment);
5. 1965, mai 7. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Bucureşti (fragment) ;
6. 1965, mai 7. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Crişana (fragment) ;
7. 1965, mai 7. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Maramureş (fragment);
8. 1965, mai 8. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Mureş Autonomă Maghiară (fragment);
9. 1965, mai 8. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Oltenia (fragment);
10. 1965, mai 11. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Bacău (fragment);
11. 1965, mai 11. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Ploieşti (fragment);
12. 1965, mai 12. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în oraşul Bucureşti (fragment);
13. 1965, mai 12. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Cluj (fragment);
14. 1965, mai 12. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Dobrogea (fragment);
15. 1965, mai 12. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Galaţi (fragment);
16. 1965, mai 12. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Hunedoara (fragment);
17. 1965, mai 12. Raport referitor la activitatea de propagandă din Regiunea Iaşi (fragment);
18. 1965, iunie 7. Raport referitor la activitatea de propagandă desfăşurată în Regiunea Suceava (fragment);
19. 1965, iulie 8. Referat cu privire la desfăşurarea învăţămîntului de partid în anul 1964-1965 şi pregătirea noului an de învăţămînt 1965-1966;
20. 1965, septembrie 2. Plan de măsuri cu privire la munca politică şi educativă de masă în rândul populaţiei de naţionalitate germană;
21. 1965, septembrie 13. Plan pentru intensificarea muncii politice şi culturale de masă în rândul populaţiei de naţionalitate germană în Regiunea Braşov;
22. 1965, octombrie 21. Notă cu unele probleme ridicate la consfătuirile organizate în regiuni pe teme ale muncii politice de masă;
23. 1966, ianuarie 10. Materialul documentar intitulat „Orânduirea socialistă. Înflorirea naţiunii socialiste. Frăţia dintre poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare”, pe marginea căruia s-a dezbătut problema naţională în cadrul şedinţei cu activişti ai Comitetului Central, din 15 ianuarie 1965;
24. 1966, ianuarie 15. Stenograma şedinţei cu activişti ai Comitetului Central cu privire la problema naţională;
25. 1966, ianuarie 22. Plan de măsuri privind învăţămîntul de stat, informarea intelectualilor şi activitatea şcolilor interjudeţene de partid pentru anul 1969, pentru Regiunea Iaşi;
26. 1966, februarie 4. Stenograma şedinţei de instructaj a aparatului C.C. al P.C.R. pe tema propagandei (fragment);
27. 1966, februarie 4. Notă privind unele acţiuni întreprinse pe linia muncii politice şi culturale de masă, în vederea popularizării documentelor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.;
28. 1966, februarie 17. Raport privind probleme ale activităţii caselor de cultură din Capitală;
29. 1966, februarie 23. Material documentar cu privire la finanţarea activităţilor din domeniul culturii de masă, asigurarea bazei materiale şi situaţia cadrelor;
30. 1966, martie 3. Notă referitoare la unele probleme ridicate de instructorii teritoriali, în cadrul şedinţei de rapoarte;
31. 1966, mai 6. Concluzii privind unele probleme ale muncii politice şi cultural-educative de masă din Regiunea Maramureş;
32. 1966, iunie 27. Informare făcută de către instructorii teritoriali asupra activităţii de propagandă, cultură şi învăţământ din mai multe regiuni ale României;
33. 1966, decembrie 1. Notă privind principalele probleme identificate din rapoartele instructorilor teritoriali, la 28 noiembrie 1966;
34. 1967, februarie 3. Informare cu privire la activitatea lectorilor centrali în anul 1966;
35. 1967, februarie 18. Informare privind reorganizarea activităţii colectivelor de lectori din Regiunea Banat;
36. 1967, iulie 3. Notă referitoare la problematica desfăşurării activităţii cultural-artistice în staţiunile de pe litoralul românesc;
37. 1967, octombrie 2. Informare cu privire la activitatea desfăşurată de lectorii centrali la cursurile de pregătire a propagandiştilor, cu şi fără scoatere din producţie;
38. 1967, noiembrie 30. Referat al Secţiei de Propagandă şi Agitaţie referitor la problemele activităţii instituţiilor cultural-educative din mediul rural;
39. 1968, ianuarie 15. Schema comitetelor comunale de partid după reorganizarea teritorial-administrativă din 1968;
40. 1968, ianuarie 15. Schema comitetelor municipale de partid după reorganizarea teritorial-administrativă din 1968;
41. 1968, ianuarie 15. Schema aparatului judeţean de partid după reorganizarea teritorial-administrativă a României;
42. 1968, ianuarie 15. Schema aparatului comitetelor orăşeneşti de categoria a II-a după reorganizare administrativ-teritorială din 1968;
43. 1968, ianuarie 15. Schema aparatului comitetelor orăşeneşti de categoria I după reorganizarea administrativ-teritorială din 1968;
44. 1968, ianuarie 15. Schema aparatului comitetelor de partid din sectoarele capitalei, în urma restructurării teritorial-administrative din 1968;
45. 1968, ianuarie 15. Schema comitetului de partid al municipiului Bucureşti, după reorganizarea teritorial-administrativă din 1968;
46. 1968, ianuarie 15. Organigrama Secţiei Propagandă a C.C. al P.C.R. în anul 1968;
47. Nedatat, Material de sinteză privind problemele cinematografiei române, analizat în cadrul şedinţei Comisiei Ideologice din 23 mai 1968;
48. 1968, mai 23. Stenograma şedinţei Comisiei ideologice a C.C. al P.C.R. în cadrul căreia s-au discutat, cu participarea lui Nicolae Ceauşescu şi Paul Niculescu-Mizil, problemele din domeniul cinematografiei, inclusiv sub aspect ideologic;
49. 1968, mai 23. Informare cu privire la vizita în R.S.F. Iugoslavia a delegaţiei de activişti ai P.C.R. pentru realizarea unui schimb de experienţă în domeniul activităţii culturale de masă;
50. 1968, iulie 8. Informare asupra activităţii cultural-artistice de pe litoralul românesc, în sezonul estival;
51. 1968, august 6. Notă cu privire la reglementarea lucrărilor de pavoazare cu drapelele de stat, cu ocazia vizitelor întreprinse în România de către delegaţii de partid, de stat şi de guvern ale altor state;
52. 1968, octombrie 23. Informare a Secţiei Propagandă a C.C. al P.C.R. în legătură cu vizita în România a lectorului C.C. al P.C.U.S., A.I. Ancişkin şi cu vizita în U.R.S.S. a lectorului C.C. al P.C.R., Ion Desmireanu;
53. 1969 ianuarie 28. Notă privind organizarea de lectorate în unele localităţi urbane, cu obiectivul de a-i informa pe intelectuali cu privire la problemele politice şi ideologice;
54. 1969, ianuarie 29. Stenograma şedinţei Secretariatului C.C. al P.C.R. în care s-a discutat planul de filme care urmau să fie realizate în România, în anul 1969, precum şi discutarea prealabilă a scenariilor, în cadrul Comisiei Ideologice;
55. 1969, ianuarie 31. Notă realizată de către activiştii C.C. al P.C.R. care au verificat starea de spirit din unele întreprinderi alimentare, cu privire la noul sistem de salarizare. . 462 56. 1969 februarie 1. Notă a Secţiei Propagandă a C.C. al P.C.R. cu privire la problematica muncii de propagandă şi sarcinile fixate organelor şi organizaţiilor de partid pentru luna februarie 1969;
57. 1970, ianuarie 21. Notă a Grupului de lectori din cadrul Secţiei de Propagandă a C.C. al P.C.R. asupra activităţii desfăşurate la expunerile susţinute la comitetele judeţene de partid, conţinând lista întrebărilor puse către cei prezenţi la expuneri;
58. 1970, ianuarie. Informare a lui Marin Amihălăchioaie în legătură cu vizita în România a lui Jerzy Gwiazdzinski, lector al C.C. al P.M.U.P., directorul departamentului siderurgic din Comitetul de Stat al Planificării al R.P. Polone (5-16 ianuarie);
59. 1970, februarie. Informare privind o activitate de control asupra muncii de propagandă desfăşurată în judeţul Constanţa;
60. 1970, februarie 3. Plan privind intensificarea acţiunilor de propagandă şi educaţie sanitară în localităţile urbane şi rurale;
61. 1970 februarie 10. Stenograma şedinţei Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. în care s-a discutat problema „educaţiei ateist-ştiinţifice a maselor”;
62. 1970, martie 6. Notă a instructorilor C.C. ai P.C.R. cu privire la activitatea de propagandă din unele întreprinderi din judeţele Braşov, Bacău, Caraş-Severin, Constanţa, Sibiu, Hunedoara, Mureş şi Vaslui;
63. 1970, martie 23. Informare privind activitatea unor cluburi de tineret în mai multe judeţe şi măsurile cu caracter represiv care au fost luate împotriva organizatorilor şi membrilor acestora;
64. 1970, aprilie 8. Notă privind situaţia cabinetelor şi bibliotecilor tehnice din întreprinderi;
65. 1970, aprilie 8. Notă a Secţiei de Propagandă privind activitatea unor cluburi de tineret;
66. 1970, aprilie 27. Informare a Secţiei de Propagandă a C.C. al P.C.R. privind vizita în România a lectorilor C.C. al P.M.S.U., Imre Katona, membru al C.C. al P.M.S.U. şi secretar al Comitetului orăşenesc Budapesta al P.M.S.U., şi Antal Kovács, prim-secretar al comitetului judeţean de partid Vas, care au făcut expuneri pe tema „Realizările şi experienţa celor 25 de ani ai Ungariei Socialiste”, remarcându-se deosebiri între expunerile celor doi lectori maghiari, precum şi opiniile exprimate de aceştia în afara textului expunerilor;
67. 1970, iulie 18. Informare cu privire la închiderea învăţământului de partid la oraşe şi la activitatea politico-educativă desfăşurată de organele judeţene de partid;
68. 1970, septembrie 17. Sinteză privind problematica organizării învăţământului de partid în România;
69. 1970, decembrie 26. Notă a Secţiei de Propagandă a C.C. al P.C.R. privind organizarea sărbătoririi „pomului de iarnă” şi a Revelionului;
70. 1970, decembrie 18. Sinteza activităţilor organizate de către Secţia Propagandă a C.C. al P.C.R. în cursul anului 1970;
71. 1971, februarie 18. Raport al instructorilor Secţiei de Propagandă privind activitatea desfăşurată în cadrul organelor şi organizaţiilor de partid din judeţele Dolj, Covasna, Teleorman, Iaşi, Braşov, Buzău, Vrancea, Timiş, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Ilfov, Botoşani, Dîmboviţa, Suceava şi municipiul Bucureşti;
72. 1971, martie 5. Stenograma întâlnirii de lucru dintre Nicolae Ceauşescu, Dumitru Popescu şi specialiştii din domeniul cinematografiei (regizori, scenarişti, actori etc.), organizată ca urmare a unui memoriu colectiv adresat în prealabil secretarului general al P.C.R. ;
73. 1971, august 27. Situaţia sancţiunilor aplicate unor membri ai P.C.R. în cadrul adunărilor organizaţiilor de partid, dedicate dezbaterii măsurilor de îmbunătăţire a activităţii politicoideologice şi cultural-educative;
74. 1971, august 30. Notă cu privire la desfăşurarea adunărilor generale deschise ale organizaţiilor de bază şi ale plenarelor comitetelor de partid pentru dezbaterea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii politico-ideologice şi cultural-educative;
75. 1971, septembrie 9. Proiect de hotărâre cu privire la intensificarea propagandei politico-ideologice şi îmbunătăţirea pregătirii de specialitate şi militare a cadrelor din Consiliul Securităţii Statului şi Ministerul Afacerilor Interne;
76. 1972, februarie 8. Stenograma întâlnirii lui Nicolae Ceauşescu cu conducerea Secţiei de Propagandă a C.C. al P.C.R., în vederea unui „schimb de păreri asupra felului în care se acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor Plenarei Comitetului Central din luna iulie 1971”;
77. 1972, iunie 8. Notă a Secţiei de Propagandă a C.C. al P.C.R. privind coordonarea şi intensificarea propagandei externe a statului român;
78. 1972, iulie 24. Notă cu privire la îmbunătăţirea activităţii şi modificări în conţinutul revistelor „Lupta de clasă”, „Contemporanul”, „Munca de partid” şi suplimentul acesteia „În ajutorul propagandiştilor”, inclusiv calcule financiare privind rentabilitatea acestora;
79. 1973, februarie 15. Instrucţiuni date de către secretarii C.C. al P.C.R. Gheorghe Pană şi Cornel Burtică, Secţiei Organizatorică şi Secţiei Propagandă privind propaganda materialist-ştiinţifică şi ateistă;
80. 1973, aprilie 19. Organigrama Secţiei Propagandă şi Presă din cadrul C.C. al P.C.R., în 1973;
81. 1973, aprilie 20. Situaţie statistică privind numărul activiştilor C.C. al P.C.R., comparativ cu luna martie 1973;
82. 1973, aprilie 20. Numărul posturilor prevăzute în schemele secţiilor C.C. al P.C.R.;
83. 1973, aprilie 23. Protocolul şedinţei Secretariatului C.C. al P.C.R. din data de 19 aprilie 1973, în cadrul căreia a fost decisă modificarea schemei de funcţiuni a Secţiei de Propagandă;
84. 1973, mai 5. Hotărâre a Secretariatului C.C. al P.C.R. privind noua organizare a aparatului C.C.;
85. 1973, iunie 3. Informare făcută de Secţia Propagandă şi Presă a C.C. al P.C.R., destinată lui Nicolae Ceauşescu, cu privire la activitatea lectorilor C.C. al P.C.R. în statele socialiste şi sinteza întrebărilor puse lectorilor români care au vizitat unele ţări socialiste;
86. 1973, iunie 3. Informare făcută de Secţia de Propagandă şi Presă a C.C. al P.C.R. către Nicolae Ceauşescu, cu privire la activitatea lectorilor C.C. ai P.C.R. pe semestrul I al anului 1973, inclusiv sinteza întrebărilor care au fost puse lectorilor în această perioadă;
87. 1973, decembrie 12. Proiectul „Tezelor” sovietice cu titlul: „Probleme ale coordonării muncii ideologice şi ale propagandei externe”, propus pentru a fi discutat, de către reprezentanţii partidelor comuniste şi muncitoreşti, la Moscova în perioada 18-20 decembrie 1973;
88. 1973, decembrie 9. Informare a Secţiei de Relaţii Externe a C.C. al P.C.R. cu privire la întâlnirea de lucru a adjuncţilor de şefi de secţii ideologice şi internaţionale ale Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste şi muncitoreşti din unele ţări socialiste, desfăşurată la Moscova, în 6-7 decembrie 1973;
89. 1973, decembrie 12. Propunerile Secţiei de Propagandă şi Presă şi ale Secţiei Relaţii Externe ale C.C. al P.C.R. în legătură cu „Consfătuirea secretarilor Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste şi muncitoreşti din unele ţări socialiste pe problemele muncii ideologice şi internaţionale” şi opoziţia P.C.R. faţă de propunerile sovietice de aliniere a partidelor est-europene „frăţeşti” la o politică comună

Cristina Preutu (n. 1986, Vaslui) este lector universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domenii de cercetare: istoria comunismului; propaganda în regimurile totalitare; rețele de comunicare și mass media în regimurile comuniste; diplomație culturală în perioada Războiului Rece. Publicații reprezentative: Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2017 (pentru care a primit, în anul 2019, Premiul Nicolae Bălcescu al Academiei Române); coeditor, împreună cu Vadim Guzun, al volumului „Macedoneanul”. Niga Boga în dosarele Securității (1959-1974), Editura Mediadocs Publishing, 2017; coordonator, împreună cu George Enache, al volumului Identităţi etno-confesionale şi reprezentări ale Celuilalt în spaţiul est-european: între stereotip şi voinţa de a cunoaşte, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2018; a coordonat, alături de Anatol Petrencu, volumul Fațete ale comunismului în România și în R(A)SS Moldovenească: politică, societate și economie, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2020, iar alături de Ionuț Nistor, volumul Istorii ale regimului comunist din România. Volum al Congresului Național al Istoricilor Români, Iași, 29 august – 1 septembrie 2018, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2020; autor al articolului Strategii politice cu privire la introducerea televiziunii în culori în România comunistă, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenepol»” Iași, LII, 2015, Editura Academiei Române, 2016.