Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Istorie /

Educația publică și condiționările sale (secolele XIX-XX)

Cătălina Mihalache, Leonidas Rados (coord.)

stoc epuizat

Data apariției: 01.10.2015

Domeniu: Istorie / Istorie socială

Colecție: Historica

ISBN: 978-606-714-176-4

Nr. pagini: 402

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cercetările reunite în acest volum intenționează să atragă atenția asupra unor evoluții cronologice mai largi și a unor structuri instituționale, sociale și culturale care au contribuit decisiv la modelarea educației publice din spațiul românesc. În mod neconvențional, analizele prezentate nu au urmărit traseele triumfaliste ale istoriografiei mai vechi, punând accentul pe restricții, pe deficitul de resurse, pe discrepanțele dintre prescripțiile oficiale și realitățile funcționale. Dorința autorilor a fost aceea de a se îndepărta de inevitabilele anacronisme, deosebit de vizibile în istoria educației (etatismul, centralismul, pseudo-egalitarismul, naționalismul etc.) și de a propune alte modele de investigare, prin abordări foarte bine documentate și organizate. Volumul reunește profesioniști ai domeniului din diferite centre universitare, propunând, în ansamblu, o viziune novatoare asupra unui subiect mereu actual.

Școală și învățătură în Ţara Moldovei până la începutul secolului XIX. Practici, costuri şi metode ale educaţiei elementare în limba română (Arcadie M. Bodale); Şcolile săteşti din Ţara Românească: începuturi, obstacole şi realizări (1831-1848) (Nicoleta Roman); Considerații despre materialul didactic în școlile secundare românești (1864-1914) (Ramona Caramelea); Învăţământul primar rural din Basarabia interbelică: de la pedeapsa corporală la violenţa simbolică (Petru Negură); Copii de boieri la pension. Educaţia în familia postelnicului Iancu Costache-Negel (1838-1861) (Dan Dumitru Iacob); Itinerarul școlar al „junelui teolog” Constantin Erbiceanu (1844-1858) (Leonidas Rados); Mode şi modele ale educaţiei feminine în secolul XIX (Cătălina Mihalache); O instituţie de ocrotire a copilului de la sfârşitul secolului XIX: Orfelinatul „Procopie Florescu” (Marius Chelcu); O istorie complicată: școlile germane din Transilvania până la instaurarea regimului comunist (Irina Nastasă-Matei); Observaţii privind şcolarizarea elevilor evrei şi învăţământul evreiesc în Regat, înainte de Primul Război Mondial: şcoala israelito-română „Cultura” din Hârlău (Carol Iancu); Condiţia şi condiţionările şcolilor evreieşti din Bucureşti la sfârşit de secol XIX şi început de secol XX (Anca Ciuciu Tudorancea & Felicia Waldman); Învăţământul secundar feminin în România interbelică: tendinţe şi evoluţii (Anca Filipovici); Accente naţionaliste şi disciplinare după Marea Unire. Liceul de băieți „Andrei Mureșanu” din Dej (Dragoş Sdrobiş); Despre aventură, şcoală şi vacanţă în filmele româneşti din perioada comunistă (Mihaela Grancea)

Cătălina Mihalache (n. 1973, Iași) este cercetător la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi. Domenii de competenţă: istoria educaţiei, istorie culturală, didactica istoriei. Volume publicate: „Şcoala şi artizanatul. Interpretări culte ale artei populare”, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007; Dumitru Ivănescu, Cătălina Mihalache (eds.), „Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii”, Iaşi, Editura Junimea, 2009; „Didactica apartenenţei. Istorii de uz şcolar în România secolului XX”, Iaşi, Institutul European, 2012.
Leonidas Rados (n. 1971, Iași) este cercetător la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași. Domenii de competență: istoria elenismului modern, istoria educației și istoria culturii. Volume publicate: „Interferenţe româno-elene (secolele XV-XX)”, Iaşi, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol”, 2003 (coordonator); „Sub semnul acvilei. Preocupări de bizantinistică în România până la 1918”, Bucureşti, Editura Omonia, 2005; „Şcolile greceşti din România (1857-1905). Restituţii documentare”, Studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note şi indice de Leonidas Rados, Bucureşti, Editura Omonia, 2006; „Primele studente ale Universității din Iași. Vol. I. Facultatea de Litere și Filosofie”, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2010, Ediție de Leonidas Rados; „V.A. Urechia, Din tainele vieței. Amintiri contimporane (1840-1882)”, Ediție îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic, note și glosar de Leonidas Rados, Iași, Polirom, 2014.