Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Istorie /

Iași – memoria unei capitale, ed. a II-a

Gheorghe Iacob (coord.)

Data apariției: 28.11.2018

Domeniu: Istorie / Istorie socială

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-408-6

Nr. pagini: 570

Format: 21 x 29,7 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Împreună cu lucrarea de față, au apărut și alte două volume coordonate de prof.univ.dr Gheorghe Iacob: Iași – memoria unei capitale. Album și Iași − the memory of a capital. Album.

Ediția a II-a revăzută și adăugită.
Volumul, ilustrat cu imagini reprezentative ale Iaşului de ieri şi de azi, cuprinde o suită de studii monografice referitoare la oraşul Iaşi acoperind istoria acestuia de la origini până în prezent. Abordarea priveşte multiplele aspecte ale evoluţiei vieţii economice, sociale, politice şi culturale. Autorii nu propun o istorie desfăşurată, o monografie în sensul clasic, ci momente, fapte, semnificaţii, personalităţi din istoria Iaşului.

ARGUMENT (Gh. Iacob); Capitolul I (L. Rădvan) INTRODUCERE ÎN ISTORIA MEDIEVALĂ ŞI PREMODERNĂ A IAŞILOR: 1. Începuturile şi numele oraşului 2. Evoluţia oraşului de la 1408 până la domnia lui Alexandru Lăpuşneanu 3. Instituţii şi organizare. Moşia oraşului 4. Întinderea oraşului 5. Populaţia oraşului; ocupaţiile locuitorilor 6. Curtea domnească 7. Biserici şi mănăstiri 8. Alte clădiri de seamă 9. Războaie, distrugeri şi molime; Capitolul II (D. Vitcu) LEAGĂNUL UNIRII PRINCIPATELOR: 1. Salt peste timp 2. Premise istorice „regulamentare” 3. În preajma şi în vremea revoluţiei 4. Centru director al organizării mişcării unioniste la nivel naţional 5. Societatea Unirii şi programul unionist 6. Cristalizarea şi reacţia mişcării separatiste 7. Pregătirea şi desfăşurarea alegerilor pentru Divanul ad-hoc 8. Dezbaterea programului naţional 9. Sub regimul tranzitoriu impus de Convenţia de la Paris 10. Votul din ianuarie 1859: începutul sfârşitului pentru capitala Iaşi; Capitolul III ÎN VREMEA LUI CAROL I (1866-1914): 1. Consideraţii generale (Gh. Iacob) 2. Iaşii – a doua capitală a României (Gh. Iacob) 3. Organizarea administrativă. Procesul de modernizare (Gh. Iacob) 4. Populaţia. Economia (Gh. Iacob) 5. Învăţământul (Gh. Iacob) 151 6. Momente din viaţa politică (Gh. Iacob, I. Nistor) 7. Din galeria oamenilor politici (I. Nistor) 170 8. Aspecte din viaţa cotidiană (Gh. Iacob) 9. Călători străini (Gh. Iacob) 10. Observaţii şi concluzii (Gh. Iacob); Capitolul IV (I. Agrigoroaiei) CAPITALA REZISTENŢEI PÂNĂ LA CAPĂT: Capitolul V PERIOADA INTERBELICĂ: 1. Populaţia (I. Agrigoroaiei) 2. Refacere şi dezvoltare. Viaţa economică (I. Agrigoroaiei) 3. Învăţământul (Învăţământul primar şi secundar – C. Botoşineanu; Universitatea – I. Agrigoroaiei) 4. Tendinţe şi evoluţii în viaţa politică (O. Buruiană) 5. Incursiune în cotidianul Iaşului interbelic (O. Buruiană); Capitolul VI (R. Zăstroiu) VIAŢA CULTURALĂ DIN IAŞI ÎNTRE ANII 1800 ŞI 1948. STRUCTURI ŞI ELEMENTE DEFINITORII: 1. O poartă deschisă spre lume: jurnalismul ieşean 2. Elemente de structură ale vieţii literare ieşene dintre 1800 şi 1948 3. Între „soarelele” doamnei Elena Teyber-Asachi şi concertele Enescu. Însemnări referitoare la viaţa artistică ieşeană dintre 1800 şi 1948 Capitolul VII (C. Turliuc) ORAŞUL IAŞI ÎNTRE ANII 1945 ŞI 1989: 1. Evoluţii teritoriale şi ale organizării administrative 2. Aspecte demografice 3. Evoluţii economice 4. Infrastructura urbană 5. Comerţul 6. Aspecte privind îngrijirea sănătăţii şi reţeaua sanitară 7. Învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi cultura 8. Turism, relaţii externe; Capitolul VIII (Elena Farca) IAŞUL LA ÎNCEPUT DE MILENIU III: Capitolul IX (S. Iftimi) EVOLUŢIA SIMBOLURILOR ORAŞULUI IAŞI: 1. Mitologie şi heraldică ieşeană 2. Sigiliile medievale ale oraşului 3. Sigiliile oraşului în epoca modernă 4. Un drapel al oraşului Iaşi din secolul XIX 5. Stema municipiului Iaşi; CRONOLOGIE (I. Nistor); BIBLIOGRAFIE (C. Botoşineanu); REZUMAT (în limba engleză) (A. Viţalaru); INDICE DE NUME (A. Viţalaru)

Gheorghe Iacob (n. 1953, Andrieşeni, jud. Iaşi) este profesor de istorie contemporană la Universitatea din Iaşi, cea mai veche instituţie academică din România. Face parte din colegiul redacţional al „Revistei de Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale”, editată de Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, şi este membru în International Advisory Board al „Eastern Journal of European Studies”. Cercetările sale au fost îndreptate spre analiza fenomenului modernităţii întârziate, mai ales a modului în care societatea românească, aflată la periferia civilizaţiei Europei occidentale, a adoptat sistemul modern sub raport politic, economic sau educaţional. Dintre lucrările de autor semnificative pot fi menţionate Modernizare − Europenism. România de la Cuza Vodă la Carol al II-lea (1996); Universitatea din Iaşi la 150 de ani/The University of Iaşi −150 years, (2013) şi România în epoca modernizării (1859-1939)/Towards a Modern Romania 1859-1939 (2013). A coordonat volumele: Universitatea din Iaşi: de la modelul francez la sistemul Bologna (2007); Iaşi – memoria unei capitale (2008) şi Istoria Universităţii din Iaşi (2010; ediţia a II-a în 2014). Autor şi responsabil pentru volumul privitor la modernizarea României din Tratatul de Istorie a românilor apărut sub egida Academiei Române în anul 2003 (ediția a II-a, revăzută și adăugită, în 2014). Este şi coautor la sintezele Istoria României (2004) şi History of Romania. Compendium (2006).