Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Istorie /

Mărturii scrise şi reprezentări plastice în spaţiul geto-dacic (secolele IV a.Chr. – IVp. Chr.), vol. 1

Silviu Sanie

stoc epuizat

Data apariției: 14.12.2018

Domeniu: Istorie / Istorie antică

Colecție: Historica

ISBN: 978-606-714-404-8

Nr. pagini: 349

Format: 17 x 24 cm.

57.00 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Aniconismul, termen prin care se avea în vedere îndeosebi absenţa figurativului şi analfabetismului tracilor şi geto-dacilor, ajunsese – prin absolutizarea unor surse antice – o axiomă. În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele aplicării unei noi metode de investigare a suprafeţelor unor piese prin care sporesc substanţial informaţiile obţinute în mod obişnuit. Sunt menţionate vocabulele recoltate prin lectura textelor devenite lizibile, temele şi motivele relevate de imagini. Au fost selectate piese – de metal, ceramică, piatră, marmură, silex, lemn – descoperite în cetăţi şi aşezări, complexe funerare traco-geto-dacice situate în majoritatea provinciilor istorice ale ţării (Băiceni, Peretu, Buneşti, Ciolăneştii din Deal, Grădiştea de Munte, Boşorod, Sarmisegetusa Regia, Piatra Roşie, Brad, Răcătău, Dumbrava, Piatra Neamţ – Bâtca Doamnei). Cuvintele însemnărilor ortografiate toate cu alfabetul grecesc sunt, în final, clasificate în greceşti, tracice, geto-dacice, eventual getice şi dacice dacă diferenţele vor fi relevante, precum şi de sorginte iraniană. Cercetarea aduce contribuţii utile cunoaşterii unor aspecte ale vieţii sociale şi politice, în domeniul culturii şi religiei – unde şi imaginile dobândite au o însemnătate particulară – şi, evident, în spaţiul lingvistic. Prin imaginile şi însemnările care ne sunt acum cunoscute ne va fi mai apropiată lumea traco-geto-dacică, a migratorilor, cetăţile dacice şi realizările de excepţie de la Sarmizegetusa Regia.

Cuvânt înainte; Abrevieri şi bibliografie selectivă; Introducere; CAPITOLUL I: Un obrăzar al coifului din Tezaurul de la Băiceni; Sceptru-rhyton cu mască umană din mormântul princiar de la Peretu; Văscior din cetatea traco-getică de la Buneşti; Patru piese ale coroplasticii dacice din atelierele de la Cârlomăneşti; Imagini şi însemnări de pe scândurile ghizdului puţului votiv de la Ciolăneştii din Deal; CAPITOLUL II: Element decorativ al balustradei zidului de sprijin al terasei a IX-a de la Grădiştea de Munte; Piatră de moară din cetatea dacică de la Boşorod (jud. Hunedoara); Piatră de moară din cetatea getică de la Popeşti (jud. Giurgiu); Notaţii şi reprezentări pe suprafaţa unui fragment din vasul cu stampilele DECEBALUS PER SCORILO; Disc de ceramică cu un chip asemănător Dianei descoperit la Grădiştea de Munte; Un bust-mască de bronz descoperit în cetatea dacică de la Piatra Roşie; O mână de ceramică cu imagini şi însemnări descoperită în aşezarea dacică de la Brad – Manus Dei în mediul dacic?; Un suport de vatră din cetatea geto-dacică de la Răcătău; O căţuie mică cu mare densitate a informaţiilor descoperită în aşezarea geto-dacică de la Dumbrava; Un văscior din aşezarea geto-dacică de la Dumbrava; Văscior fragmentar din cetatea Piatra Neamţ – Bâtca Doamnei; În drum spre încheiere; Abstract; List of Illustrations

Silviu Sanie (n. 1936, com. Pungești, jud. Vaslui) este arheolog și istoric, absolvent al Facultății de Istorie-Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și doctor în științe istorice al Universității din București. Cercetător științific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din 1963. Cercetător științific principal I și șef secție Istorie veche 1986-2007. Profesor de epigrafie latină la Facultatea de Litere, director de studii la Centrul „Al. Șafran”, îndrumător de doctorate în specialitatea Istorie universală veche la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, profesor de istorie universală veche și istoria religiilor la Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași. Evaluator al Ministerului Educației Naționale.
Săpături arheologice: Galați-Barboși, Piatra Neamț, Dumbrava, Ciolăneștii din Deal, Orșova etc.
Contribuții la cunoașterea societății geto-dacice, îndeosebi a religiei și culturii, precum și a populației și religiei Daciei romane și a romanității est-carpatice.
Volume publicate: Civilizația romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II î.e.n. – III e.n.), Iași, 1981; Cultele orientale în Dacia romană (I). Cultele siriene și palmiriene, București, 1981; Din istoria culturii și religiei geto-dacice, ed. 1, Iași, 1995, ed. a II-a, Iași, 1999; Scriere și imagini în spațiul carpato-nistrian (secolele VI a.Chr. – IV p.Chr.), Iași, 2003; Unter¬suchungen über Religionsgeschichte und Kultur der Geto-Daker, Amsterdam, 2009; Dăinuire prin piatră. Monumentele Cimitirului medieval evreiesc de la Siret, București, 2000. Autor a peste 200 de studii, note, recenzii publicate în reviste de specialitate din țară și din străinătate, între care: Kulte und Glauben im römischen Süden der Moldau, în Aufstieg und Niedergang der römischen Welt – ANRW (Rise and Decline of the Roman World), hrsg. W. Haase, Religion, 18/2, Berlin-New York, 1989, p. 1272-1316; Die syrischen und palmyrenischen Kulte im römischen Dakien, în Aufstieg und Niedergang der römischen Welt – ANRW (Rise and Decline of the Roman World), hrsg. W. Haase, Religion, 18/2, Berlin-New York, 1989, p. 1165-1271. Coautor: Enciclopedia civilizației romane (coord. D. Tudor), București, 1982. Coordonare și editare: Geto-dacii dintre Carpați și Nistru. Secolele II a.Chr. – II p.Chr., Iași, 2011; Studia et acta historiae Judaeorum Romaniae, București, I-XIII, 1996-2016 (colab. D. Vitcu); Gh. Săulescu, Descrierea istorico-gheografică a cetății Caput Bovis (Capul Boului seau Ghertina), București, 1991 (colab. V. Cristian).
Premii: Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române 1981 pentru Civilizația romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II î.e.n. – III e.n.); Premiul „Emil Dorian” al FCER pentru orientalistică, 1998; Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor pentru cercetare ştiinţifică, 2004; Premiul ARTECOM-onlus per la Cultura, Roma, 2012; Premiul Salonului Naţional de Carte Iaşi, 2012, pentru Geto-dacii dintre Carpați și Nistru. Secolele II a.Chr. – II p.Chr..