Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Istorie /

Meșteșugurile în provincia Moesia Inferior

George Nuțu

Data apariției: 04.11.2019

Domeniu: Istorie / Civilizaţie

Colecție: Patrimoniu

ISBN: 978-606-714-547-2

Nr. pagini: 494

Format: 21 x 29,7 cm.

44.44 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Acest volum urmărește tratarea aspectelor producției locale în provincia Moesia Inferior, acoperind cronologic intervalul cuprins între formarea provinciei și introducerea Dominatului în timpul lui Diocletian. Este prima încercare de identificare, la scara întregii provincii, a produselor realizate pe plan local, în officinae din centrele urbane sau în teritoriul acestora și de delimitare tipologică a produselor realizate local, alături de reliefarea importanței acestora în cadrul economiei regionale. Cadrul geografic aferent acestei investigații este unitar și se înscrie arealului delimitat geografic de Pontus Euxinus, Haemus Mons și Danubius. Pentru teritoriul analizat, această perioadă este marcată de numeroase transformări politice, economice și în planul vieții spirituale, în urma procesului de implementare și consolidare a civilizației romane în zona Dunării de Jos.
Volumul încearcă o reconstituire veridică a unui peisaj istoric căruia i s-a acordat insuficientă atenție și, până la un punct, ignorat sistematic în istoriografia românească și bulgară. Deși în multe cazuri sunt extrem de spectaculoase, dovezile privind structurile productive antice sunt, de asemenea, dificil de interpretat, iar frecvența redusă a descoperirilor de acest tip le condamnă la statutul de „descoperiri excepționale”, fapt ce conduce, inevitabil, la crearea unor probleme greu de rezolvat. Tocmai în rezolvarea, măcar în parte, a acestor necunoscute constă obiectivul primordial al prezentului studiu.

Introducere; Temă, Obiective, Metode, Surse; Capitolul I. Cadrul natural. Stadiul cercetărilor: 1. Geografia provinciei și resursele minerale; 2. Stadiul cercetărilor asupra artizanatului în provinciile romane – o evaluare; 3. Stadiul cercetărilor asupra vieții economice și aspectele privind producția locală în provincie: a) Producția metalurgică; b) Producția materialului vitric; c) Producția ceramică; d) Prelucrarea pietrei și marmurei; e) Prelucrarea osului și cornului, producția gliptică, textilele, prelucrarea pieilor și a lemnului; Capitolul II. Prelucrarea metalelor: A. Resursele metalifere în provincie; B. Centre de reducere şi prelucrare a metalelor, ateliere şi instalaţii: 1. Cuptoare pentru reducerea minereului; 2. Ateliere pentru prelucrarea metalelor: a) Litoralul vest-pontic; b) Limes-ul danubian; c) Sectorul interior al provinciei; 3. Tipare, matrițe și modele: Tiparele; Matrițe; Modele; 4. Rebuturi și piese în curs de prelucrare; 5. Creuzete; 6. Unelte; 7. Depozite; 8. Dovezi epigrafice ale prezenței artizanilor în provincie; C. Aspecte privind organizarea producției, obținerea și prelucrarea metalelor prețioase, metalurgia fierului, bronzului și plumbului în Moesia Inferior: 1. Organizarea producției: — Atelierele din mediul militar; — Atelierele din mediul civil; — Artizani itineranți; 2. Obținerea și prelucrarea aurului și argintului; 3. Metalurgia fierului; 4. Metalurgia bronzului; 5. Metalurgia plumbului; D. Planimetria atelierelor; Capitolul III. Producţia materialului vitric: 1. Tehnica de producție a materialului vitric: — Tehnicile de producție; — Instalația; 2. Centrele de producție, ateliere și instalații: a) Litoralul vest-pontic; b) Limes-ul danubian; c) Sectorul interior al provinciei; 3. Tipologia materialelor; 4. Planimetria atelierelor moesice de fabricare a sticlei; Capitolul IV. Producţia ceramică: IV.1. Centrele de producție, ateliere și instalații pentru producția ceramică: a. Tehnica de construcție a instalațiilor moesice și elementele constitutive: 1.1. Tehnica de construcție a instalațiilor pentru producția ceramică; 1.2. Elementele constitutive ale cuptorului: a) Praefurnium / canalul de alimentare; b) Furnus / camera de combustie; c) Opus suspensum / sola, grătarul, eschara; d) Camera de ardere; e) Bolta; f) Instalații adiționale; 2. Centrele de producție, ateliere și instalații de olărit: a) Litoralul vest-pontic; b) Limes-ul danubian; c) Sectorul interior al provinciei; 3. Tipologia cuptoarelor moesice: 3.1. Cuptoare circulare/ovale; 3.2. Cuptoare rectangulare; 4. Ustensile folosite în producția ceramică: 4.1. Roata olarului; 4.2. Ustensile folosite pentru fabricarea și decorarea ceramicii; 4.3. Separatoare / Suporți pentru vasele din cuptor; 5. Tipologia produselor de origine locală: A. Amforele: 1. Metode folosite pentru stabilirea originii amforelor; 2. Atelierele de producție a amforelor; a) Atelierele vest-pontice (moesice); B. Ceramica de masă: 1. Terra sigillata locală; 2. Ceramica decorată cu barbotină; 3. Ceramica ștampilată; 4. Ceramica glazurată; 5. Ceramica cu pereții fini; C. Vase cu destinație specială: 1. Thuribula/turabulum/thymia(ma)terium; 2. Paterae; 3. Vase cu decor în relief: 3.1. Vase cu figuri umane („Face-pots wares”); 3.2. Vase antropomorfe („Head-pots wares”); 4. Vase de toaletă (unguentaria); D. Ceramica uzuală: 1. Vasa escaria: 1.1. Farfurii – catinus / platouri; 1.2. Boluri / castroane – acetabula / paropsis; 2. Vasa po(ta)toria: 2.1. Ulcioare – lagoena / oenochoe / urceolus; 2.2. Căni/cănițe, cupe, cratere; 2.3. Pahare; 3. Vasa conquina(to)ria: 3.1. Oale – aulla/ollae, cratițe și alte recipiente pentru pregătirea alimentelor; 3.2. Capace – (co)opercula; 4. Mortaria – pelves; E. Vase pentru depozitat; f. Ceramica cu caolin (ldkw – lower danube kaolin ware); g. Opaiţele: 1. Atelierele moesice de producție a opaițelor: a) Litoralul vest-pontic; b) Limes-ul danubian; c) Sectorul interior al provinciei; 2. Arhetipuri (Patrize) și tipare; 3. Imitații locale după opaițele de tip „Firmalampen”; H. Coroplastica / plastica din lut: 1. Atelierele moesice de producție a teracotelor; a) Litoralul vest-pontic; b) Limes-ul danubian; c) Sectorul interior al provinciei; 2. Procesul de producție și varietatea produselor: 2.1. Tehnicile de producție; 2.2. Tipologia produselor coroplasticii moesice: — Statuetele; — Măști comice, baze/socluri; — Plachete votive; I. Producţia materialelor de construcţie: I. Centrele de producție, ateliere și instalații: a) Limes-ul danubian; b) Sectorul interior al provinciei; IV.2. Tipologia instalațiilor și planimetria atelierelor moesice pentru arderea materialelor de construcție; IV.3. Planimetria atelierelor moesice; IV.4. Organizarea producției, etapele și tipologia materialelor de construcție: 1. Organizarea producției; 2. Etapele procesului de producție; 3. Tipologia materialelor; IV.5. Ateliere și centre de producție atestate prin ștampile: 1. Figlinae militare: A. Legio; B. Classis; C. Auxilia; 2. Figlinae imperiale; 3. Figlinae privatae; Capitolul V. Prelucrarea pietrei și marmurei: 1. Cariere și ateliere de prelucrare a pietrei și marmurei: a) Litoralul vest-pontic; b) Limes-ul danubian; c. Sectorul interior al provinciei; 2. Evidența epigrafică și iconografică a atelierelor de prelucrare a pietrei și marmurei: a) Sculptores; b) Lapicizi; c) Surse iconografice; 3. Procedee tehnice și organizarea producției; 4. Producția varului; Capitolul VI. Prelucrarea osului şi cornului, producția gliptică, textilele, prelucrarea pieilor și a lemnului: 1. Prelucrarea osului și cornului: 1.1. Ateliere: a) Litoralul vest-pontic; b) Limes-ul danubian; c) Sectorul interior al provinciei; 1.2. Tehnologia prelucrării; 2. Producția gliptică: 1. Ateliere pentru prelucrarea pietrelor semiprețioase; 2. Tehnologia prelucrării pietrelor semiprețioase; 3. Textilele şi prelucrarea pieilor; 4. Prelucrarea lemnului; Capitolul VII. Consideraţii finale; Bibliografie; Supplementum epigraphicum; I. Figlinum opus; II. Toreutes, fabri ferrarii; III. Lapidarii et sculptores; Anexe; Abstract; Ilustraţii

George Nuțu (n. 1979) este arheolog, cercetător științific la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea. Este coautor la trei monografii şi a publicat numeroase studii de arheologie în reviste din România şi din străinătate.